Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2023

Regionfullmäktige 2023-06-13

Interpellation - Granskning av organisations- och verksamhetsstöd till Ibn Rushd (pdf-fil, 410 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Till: Ordföranden i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar:

Interpellation - Har samverkan den politiska viljan att öka takten i klimatarbetet ? (pdf-fil, 438 kB)

Från: Centerpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar:

Interpellation - CO2 budgeten hör ihop med allt (pdf-fil, 101 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar:

Interpellation - När kommer den anropsstyrda trafiken igång i Jönköpings län? (pdf-fil, 118 kB)

Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar:

Frågor

Fråga - Täckning för ökade kostnader på grund av skatt på biogas (pdf-fil, 133 kB)

Från: Centerpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Fråga - Medel till Smålands Turism (pdf-fil, 102 kB)

Från: Liberalerna
Till: Regionstyrelsens ordförande

Fråga - Planerar regionledningen för uppsägningar i verksamheten? (pdf-fil, 81 kB)

Från: Liberalerna
Till: Regionstyrelsens ordförande

 

Regionfullmäktige 2023-04-18

Interpellation: Stärk folkhälsan, ta kampen mot våld i nära relation (pdf-fil, 535 kB)
Från: Liberalerna
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: (pdf-fil, 130 kB)

Interpellation: Är det vårdens roll att kontrollera en patients uppehållstillstånd?  (pdf-fil, 45 kB)

Från: Centerpartiet
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: (pdf-fil, 205 kB)

Interpellation - Vården för patienter med psykiskt trauma behöver uppgraderas (pdf-fil, 559 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordföranden i folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 133 kB)

Interpellation - Hur säkerställer regionen jämlik tillgång på rehabkoordinator. (pdf-fil, 498 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordföranden i folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 129 kB)

Interpellation - Tillgången på tandsköterskor behöver säkerställas (pdf-fil, 529 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordföranden i folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 153 kB)

Interpellation - Hur går omställningen till god och nära vård (pdf-fil, 103 kB)

Från: Kristdemokraterna
Till: Ordföranden i folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 170 kB)

Regionfullmäktige 2023-02-07

Interpellation: Fortfarnade kris i ambulanssjukvården (pdf-fil, 614 kB)
Från: Vänsterpartiet
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar:  (pdf-fil, 127 kB)

Interpellation: Hur ska barn med språkstörningar få likvärdigt stöd av logoped i regionern? (pdf-fil, 196 kB)
Från: Vänsterpartiet
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar:  (pdf-fil, 125 kB)

Interpellation: Hur går regionen vidare med frågan om nya stambanor? (pdf-fil, 62 kB)
Från: Centerpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: (pdf-fil, 128 kB)

Interpellation: Vad händer med lipödemvården?  (pdf-fil, 87 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 119 kB)

Interpellation: Hur ska de 35 miljonerna för utveckling av kollektivtrafiken användas?  (pdf-fil, 85 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: (pdf-fil, 126 kB)

Interpellation: Vilka åtgärder vidtar majoriteten med anledning av IVO:s tillsyn av Höglandssjukhuset i Eksjö? (pdf-fil, 87 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 126 kB)

Interpellation: När får fler i Jönköpings län tillgång till tablettbaserad allergivaccination? (pdf-fil, 103 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 129 kB)

Fråga: Tjänstekort i kollektivtrafiken (pdf-fil, 314 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö