Delaktighet och inflytande

Svara på remisser

Här kan organisationer och privatpersoner lämna synpunkter på aktuella förslag från Region Jönköpings län, remisser. Lämna ditt eller organisationens svar med e-post till regionen@rjl.se och anger remissens diarienummer i ämnesraden på ditt mejl.

Remissbehandling: Hållbarhetsprogram för Region Jönköpings län

Nu är förslaget till nytt hållbarhetsprogram för 2021–2025 ute på remiss. Lämna gärna dina synpunkter, senast 30 april 2020.
 
I Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram sätter vi upp mål och aktiviteter för hur vi till exempel ska minska vår klimatpåverkan, skapa en giftfri miljö och arbeta med likabehandling och mångfald under åren 2021–2025.
 
Programmet omfattar vår egen organisation samt hur vi som finansiär, delägare i bolag och som samhällsaktör ska bidra till en hållbar utveckling inom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Programmet omfattar också alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län.
 
Vi vill gärna ha dina synpunkter. Svara senast 30 april 2020 med e-post till Region Jönköpings län: regionen@rjl.se. Ange diarienummer 2019/2902 i ämnesraden.


Remissutgava_Hallbarhetsprogram_2021_2025.pdf(pdf-fil 1045 KB)

Följebrev remissutgåva.pdf(pdf-fil 396 KB)

Remissbehandling: Trafikförsörjningsprogram 2021-2035    för Region Jönköpings län

Ni inbjuds härmed att yttra er över förslag till trafikförsörjningsprogram.

Remissperioden sträcker sig från 31 januari till 4 maj, men förläns nu till och med den 31 oktober på grund av rådande Coronapandemi. Regionfullmäktige fastställer därefter Trafikförsörjningsprogram 2021 - 2035. Vi ser fram emot synpunkter och tackar för ert engagemang.

Remissvaren ska ha kommit in senast den 31 oktober 2020

Vänligen ange Region Jönköpings läns diarienummer: RJL 2019/2969

Synpunkter skickas digitalt till e-postadress: regionen@rjl.se

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings län - Remissversion januari 2020(pdf-fil 1164 KB)

Bilagor Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings län - Remissversion januari 2020(pdf-fil 6752 KB)