Delaktighet och inflytande

Svara på remisser

Remissbehandling - Trafikförsörjningsprogram 2021-2035    för Region Jönköpings län

Ni inbjuds härmed att yttra er över förslag till trafikförsörjningsprogram.

Remissperioden sträcker sig från 31 januari till 4 maj och regionfullmäktige fastställer därefter Trafikförsörjningsprogram 2021 - 2035. Vi ser fram emot synpunkter och tackar för ert engagemang.

Remissvaren ska ha kommit in senast den 4 maj 2020.

Vänligen ange Region Jönköpings läns diarienummer: RJL 2019/2969

Synpunkter skickas digitalt till e-postadress: regionen@rjl.se

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings län - Remissversion januari 2020(pdf-dokument)

Bilagor Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings län - Remissversion januari 2020(pdf-dokument)