Beställning av betyg

Beställning av betyg

Region Jönköpings län har betyg från de skolor som landstinget var huvudman för fram till 2001. Detta gäller främst vårdutbildningar. För fullständig information rörande vilka skolor och från vilka perioder vi har information, hänvisas till beställningsformuläret.

Beställningsformulär för att begära ut betyg

Fyll i formuläret för att begära ut betyg från skolor som Region Jönköpings län, tidigare Landstinget i Jönköpings län, varit huvudman för.

Du har fel att åtgärda

    Observera, just nu kan det vara problem om du försöker fylla i formuläret på en mobil enhet. Om du upplever problem kan du kontakta arkiv@rjl.se.

    Hade eleven ett annat namn än sitt nuvarande under studietiden?

    Skola och utbildning

    Dina uppgifter

    Ange dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig när betygen finns att hämta.