Arkiverade webbsidor

Regionfastigheters uppdrag

Regionfastigheter ska tillgodose regionens behov av ändamålsenliga lokaler med god standard och bidra till ett optimalt resursutnyttjande av lokaler samt bedriva en effektiv fastighetsförvaltning på såväl kort som lång sikt.

Regionfastigheters uppdrag

I regionfastigheters uppdrag ligger ansvar för fastighetsplanering, att bygga nytt eller att bygga om, att förvalta och sköta drift och underhåll av regionens lokaler. All in- och uthyrning, försäljning, förvärv, rivning. Behoven är av skiftande karaktär eftersom lokalerna används för många olika ändamål (sjukhus, skolor, folktandvård, vårdcentraler och administration, med mera).

Verksamhetens omfattning

Fastighetsförvaltningen är en strategisk viktig funktion för regionen som fastighetsägare, men är också till stora delar en servicefunktion. Mycket kapital är bundet i regionfastigheter och lokalfrågorna har stor betydelse i samband med beslut om satsningar på nya verksamheter eller när fastighetspåverkande utveckling av verksamheter kan komma att ske. Primärvården och Folktandvården bedrivs oftast decentraliserat inom länets tätorter och där är landstinget ibland hyresgäst i lämplig fastighet.

Sjukvården med sin huvudsakliga verksamhet inom de tre akutsjukhusen är våra största och därmed viktigaste kunder. Dessutom Vårdcentralerna Bra liv med ett stort antal vårdcentraler, Folktandvården med kliniker inom många av länets tätorter och med specialistenheterna inom Odontologiska Institutionen på bland annat Rosenlund. Regionens båda folkhögskolor finns i Nässjö respektive Värnamo. De två Naturbruksgymnasierna är lokaliserade till Tenhult och i Segerstad. Kulturhuset Spira är en egen regionägd fastighet.

Långsiktigt ej för regionen erforderliga byggnader och fastighetsområden försäljs eller i vissa fall rivs. Hela eller delar av friställda anläggningar har förädlats i olika grad före kommande försäljning. Detta har under åren skett för Värnamo gamla lasarett, Hälsohögskolan, Rosenlundsområdet i Jönköping, Nannylund i Eksjö, Tranås och Vetlanda vårdcentrum, Fridhem i Vaggeryd, Vilhemsro och Norrahammars sjukhem i Jönköping.