Arkiverade webbsidor

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten på Regionfastigheter har ett övergripande ansvar för att driva processen med strategisk styrning av IT/IS.

Utvecklingen av Regionfastigheters administrativa informationssystem planeras och drivs från Utvecklingsenheten. Ny – och vidareutveckling av IT-stöd har starkt samband med utveckling av verksamhetens processer varav avdelningen även har ett övergripande ansvar att driva och medverka i förvaltningens verksamhets- och processutveckling. 

På enheten finns systemägare och systemförvaltare för Regionfastigheters administrativa informationssystem. Utvecklingen av dessa system leds och drivs av Utvecklingsavdelningens personal i ett nära samarbete med dess användare. Ett strategiskt viktigt fokusområde är hanteringen av information i förvaltningens system och informationsflödet mellan systemen samt hur informationssystemen ska utvecklas för att ytterligare skapa värden och stöd för verksamhetens processer. 

Ett annat område som enheten ansvarar för att bevaka är forskningsrelaterade utvecklingsprojekt inom förvaltningens olika fackområden. Nära samarbete sker med bl a Jönköpings tekniska högskola (JTH) och Chalmers tekniska högskola.

Regionfastigheters utvecklingsenhet består av fem anställda;
  • Utvecklingschef,
  • Systemförvaltare,
  • Systemadministratör,
  • Cad-strateg,
  • Cad-tekniker.

På Fastighetstekniska enheten finns även IT-kontaktpersoner som har en utökad kunskap kring förvaltningens IT/IS-stöd. De hanterar vardagssituationer och ser till att användarna lär sig utnyttja IT/IS-stöden fullt ut.