Arkiverade webbsidor

Fastighetstekniska enheten

Fastighetstekniska enheten arbetar över hela länet med tillsyn, skötsel, fel avhjälpande och planerat underhåll av landstingets fastigheter och installationer. 

Fastighetstekniska enhetens viktigaste roll är att med ett helhetskoncept underhålla landstingets fastigheter och tekniska installationer för ett optimalt utnyttjande av resurser, ekonomi och energiförbrukning. 

Vidare skall fastighetstekniska enheten verka för att inte bara bibehålla, utan också utveckla fastigheternas värde genom att bidra till regionfastigheters mål att erbjuda attraktiva lokaler med bra inomhusklimat, anpassade till verksamheternas krav för nöjda kunder.

Inom enheten arbetar ca 80 personer. Ansvarig chef är Teknisk chef.