Arkiverade webbsidor

Regionfastigheters organisation

Regionfastigheter ansvarar för regionens samlade fastighetsbestånd. Cirka 125 personer arbetar inom enheten.

Verksamheten finansieras av hyresintäkter och serviceuppdrag. Regionfastigheters omsättning ligger på cirka 640 miljoner kronor per år och fastighetsinvesteringar omkring 300-400 miljoner kronor per år.

Regionfastigheter är ett område inom verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service. Inom område regionfastigheter finns flera enheter: förvaltarenheten som är uppdelad i tre förvaltningsområden; norr, öster och söder, fastighetstekniska enheten, projektenheten samt utvecklingsenheten.

 

Regionfastigheters organisation

 

Stab och Ekonomi

Utvecklingsenheten

Förvaltarenheten

Projektenheten

Fastighetstekniska enheten

 

Regionfastigheters ledningsgrupp