Arkiverade webbsidor

Inomhusmiljö

Regionfastigheter arbetar för att skapa ett bra inomhusklimat.

Luften i lokalerna påverkas av byggnadens konstruktion och materialval. För att skapar förutsättningar för välmående och trivsel i våra lokaler, används miljövänliga material som inte avger föroreningar. Alla byggmaterial granskas och registreras i Miljödatabasen Sunda hus.

Radon är en gas och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Källor till radon är marken under ett hus och/eller ifrån byggnadsmaterial som användes fram till 1970-talet.

PCB

PCB är kemikalier som användes fram till i början av 1970-talet. PCB kan finnas i fogmassor, isolerglas och kondensatorer. Regionen sanerade alla fastigheter ifrån PCB-haltiga fogmassor under 2012.