Arkiverade webbsidor

Regionfastigheter

Exteriör från Höglandssjukhuset i Eksjö.
Exteriör från Höglandssjukhuset i Eksjö. Foto: YLP Arkitekter
Exteriör från Höglandssjukhuset i Eksjö.Vy över Höglandssjukhuset EksjöInteriör i Huskvarna vårdcentrumVy över Värnamo sjukhusVy över Länssjukhuset Ryhov

Regionfastigheter ska tillgodose regionens behov av ändamålsenliga lokaler med god standard och att bidra till ett optimalt resursutnyttjande av lokaler samt att bedriva en effektiv fastighetsförvaltning på såväl kort som lång sikt.

Fastigheter, byggnader och lokaler

Regionfastigheter ska se till att regionen har bra lokaler och att de utnyttjas och förvaltas på bästa sätt.

Fastigheter, byggnader och lokaler

Byggprojekt

Regionfastigheter beskriver några av de byggprojekt som pågår eller planeras.

Aktuella byggprojekt

Framtidens vårdbyggnader

Miljö och energi

Skydd av miljön, en hållbar försörjning och effektiv användning av resurser är viktigt. Regionfastigheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Miljö och energi

Om regionfastigheter

Regionfastigheter beskriver uppdrag, organisation och hur byggprojekt genomförs steg för steg.

Regionfastigheters uppdrag

Regionfastigheters organisation

Så här genomförs byggprojekt i  Region Jönköpings län