Arkiverade webbsidor

Läkemedelsförsörjning

Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service, Landstinget i Jönköpings län
Foto: Johan Werner Avby

Område läkemedelsförsörjning ansvarar för att Region Jönköpings län köper in och använder läkemedel på bästa möjliga sätt.

Område läkemedelsförsörjning består av enheter för klinisk farmaci och sjukhusapotek med enheter i Jönköping, Eksjö och Värnamo. 

Klinisk farmaci

Inom enheten för klinisk farmaci stödjer vi Region Jönköpings läns verksamheter genom utbildning och information samt kliniskt farmaceutiskt stöd inom fem områden:

  • patientsäkerhet
  • äldre
  • läkemedelsdistribution
  • IT 
  • dyra läkemedel

Redan 2008 anställdes kliniska apotekare i Landstinget för att förbättra läkemedelsanvändningen i länet.

Arbetet sker kliniskt genom medverkan i läkemedelsavstämning, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsinformation till enskilda patienter i öppen- och sluten vård.

Dessutom medverkar området läkemedelsförsörjning i lokala och länsövergripande arbeten till FAKTA (allmänt kliniskt kunskapsstöd), läkemedelsmallar i Cosmic, rutiner för säker läkemedelshantering, kostnadsuppföljning kring läkemedel, utbildningar för patienter och vårdpersonal.

Sjukhusapotek

Sjukhusapoteket orderbereder och levererar läkemedelsbeställningar till länets tre sjukhus.

På drygt 70 vårdenheter är konceptet läkemedelsservice infört. På dessa enheter sköter sjukhusapotekets medarbetare beställning och inplockning av basläkemedel.

På medicin- geriatriska avdelningarna i Eksjö och Värnamo samt psykiatriska avdelningarna i Eksjö har under det senaste året en utökad variant av läkemedelsservice införts. Denna service innebär att farmaceuter finns tillgängliga på avdelningen varje dag för arbete med bland annat avstämningar kring läkemedel, samtal med patienter, ställa i ordning dosetter och anskaffning av läkemedel.

På sjukhusapoteket i Jönköping finns också en tillverkningsenhet där cytostatika inför cellgiftsbehandlingar bereds för hela länets behov.

Läkemedelsråd

Strategiska beställningar/uppdrag från Region Jönköpings läns verksamheter ska lämnas in till läkemedelsrådet som sedan prioriterar arbetet. Läkemedelsrådet består av representanter från område läkemedelsförsörjning, Region Jönköpings läns läkemedelskommitté, avdelningen för folkhälsa och sjukvård samt verksamhetsområdena medicin, kirurgi och  psykiatri, rehabilitering och diagnostik.

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté, Region Plus(Extern länk)