Arkiverade webbsidor

Regionens inhyrda fastigheter

Regionfastigheter hyr in ca 70 000 kvm lokaler för regionens verksamheter (daterat 2016-12-31).

Förvaltningsområde Norr

Vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler och distriktssköterskemottagningar: 25 598 kvm
Övriga lokaler: 19 245 kvm

Total inhyrd yta, förvaltningsområde Norr: 44 843 kvm 

Förvaltningsområde Öster

Vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler och distriktssköterskemottagningar: 5 145 kvm
Övriga lokaler: 5 392 kvm

Total inhyrd yta, förvaltningsområde Söder: 10 537 kvm

Förvaltningsområde Söder

Vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler och distriktssköterskemottagningar: 10 074 kvm
Övriga lokaler: 1 404 kvm

Total inhyrd yta, förvaltningsområde Söder: 11 478 kvm