Arkiverade webbsidor

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen, hjälpmedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service, Landstinget i Jönköpings län
Foto: Johan W Avby

Hjälpmedelscentralen i Jönköping arbetar länsövergripande och ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning.

Hjälpmedelscentralen är en resurs både för länsborna och de inom kommun och landsting som skriver ut hjälpmedel.

Region Jönköpings län lånar ut hjälpmedel som kan underlätta vardagen för den som har en varaktig funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt. Hjälpmedlen ska återlämnas när de inte behövs längre.

Ett stort antal olika hjälpmedel finns, alltifrån kryckor, sängar och sittdynor till nutritionspumpar och programvara till datorer. Sortimentet bestäms i samarbete med så kallade sortimentsgrupper där yrkesgrupper med olika specialkompetenser ingår.

Läs mer om hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen på deras webbplats

Hjälpmedelscentralen(Extern länk)