Kompetensutvecklingsplan för distriktsläkare inom Vårdcentralerna Bra Liv

Läkare inom Vårdcentralerna Bra Liv
Foto: Johan Werner

Ledningen för Vårdcentralerna Bra Liv betonar vikten av strategisk, kontinuerlig kompetensutveckling för läkarna. Varje läkare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan som utvärderas och uppdateras en gång per år tillsammans med närmaste chef.

Varje distriktsläkare erbjuds 10 kompetensutvecklingsdagar per år. 

  • Faktautbildning
  • Nätverksträffar
  • Nationella nätverksträffar/SFAM/Läkarstämma
  • Internationella konferenser
  • Klinisk kurs för att höja kompetens inom visst område