Psykosociala enheten Gislaveds vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa. Vi kan erbjuda rådgivning och krissamtal, lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi, KBT-via nätet och mindfulnessbaserad KBT i grupp. All samtalsbehandling är korttidsinriktad.

Kurator

Telefontid måndag- fredag kl. 8.00-8.30, 010-24 42 120,


Telefontid måndag -fredag kl. 12.30-13.00, 010-24 42 121

Om vi inte kan svara, lämna ditt namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp dig så snart vi kan.

 

För att komma i kontakt med psykosociala teamet vänder du dig till din distriktsläkare, ber annan vårdpersonal förmedla kontakt eller ringer själv till någon av oss.