Diabetessköterskan, Väster vårdcentral

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

010-244 83 88

Tisdag och torsdag 6.00–7.50

Diabetessköterska
Anna-Greta Hallgren
Katarina Ljungqvist