Livsstilsmottagningen, Tenhults vårdcentral

Vi tycker det är viktigt att välja goda livsstilsvanor och vi arbetar mot både patient och personal. Vi gör hälsokurvor efter tydliga kriterier.

010–242 44 00