Tobaksavvänjningsmottagningen, Norrahammars vårdcentral

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

010-242 39 36

Telefontid måndag-fredag 8.00-15.30, röstbrevlåda.

Tobaksavvänjare Pernilla Thunell.