Tobaksavvänjningsmottagningen, Nässjö vårdcentral

Rökning är huvudorsaken till kronisk obstruktiv lungsjukdom och därför är rökstopp det viktigaste du kan göra för att må bättre.

010–243 31 70

Sluta röka är livsviktigt!

Vi har en undersköterska som är specialutbildad för detta ändamål för att kunna stödja och hjälpa dig när du vill sluta röka eller snusa.