Arbetsterapin, Nässjö vårdcentral

Vi hjälper dig att komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom eller olycka, eller att leva väl med ett medfött handikapp. Vi jobbar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-243 32 84

Arbetsterapeut Liselotte Gustafsson

Behandling

Vi utreder och skräddarsyr vilken behandling, träning eller annat stöd som du behöver. Målet är att du så självständigt som möjligt ska klara ditt boende och din personliga vård, ha en aktiv fritid och lek, kunna gå i skolan eller arbeta.