Tobaksavvänjningsmottagningen, Hälsans vårdcentral 1

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp att sluta röka eller snusa. Vi ger dig råd och stöd.

010-242 54 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00