Distriktsläkarmottagningen, Bankeryds vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-242 38 00

Dygnet runt 

Mottagning

Måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkare

Martin Lägervik
Kristina Krogh
Namer Al-Jumaily

ST-läkare

Love Malmqvist
Hannes Winklbauer
Karolina Järhult
Dennis Sulander
Sazan Kader

AT-läkare

Somer Odicho