Psykosociala enheten Anderstorps vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa. Vi kan erbjuda rådgivning och krissamtal, lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi och KBT-via nätet. All samtalsbehandling är korttidsinriktad.

Kurator

Telefontid : tisdag och onsdag kl. 07.45-8.15 
010-24 42 318 

Psykolog

Telefon måndag och tisdag 010-24 42 158

Vid övrig tid är du välkommen att ringa 010-24 42 315

För att komma i kontakt med psykosociala teamet  ringer själv till någon av oss.