Personalenheten

Personalenheten stödjer vårdcentralerna inom personal- och löneområdet.

HR-chef
Bodil Nordberg Grahn
010-24 26714
bodil.nordberg.grahn@rjl.se

HR-konsulter
Anita Ljunggren
010-24 21225
anita.ljunggren@rjl.se

Ingela Andersson
010-24 21241
ingela.a.andersson@rjl.se

Hanna Håkansson
010-24 21144
hanna.a.hakansson@rjl.se

Helena Karlsson
010-24 26715
helena.karlsson@rjl.se