Invånarservice

Invånarservice, Verksamhetsstöd och service, Landstinget i Jönköpings län
Foto: Johan W Avby

Invånarservice, som är beläget i Nässjö, ger service åt länsborna dygnet runt via telefon. Här ryms 1177 Vårdguiden på telefon, patientens direktkanal samt kontaktcenter.

1177 Vårdguiden på telefon 

Genom att slå numret 1177 kan länsborna få medicinska råd och hjälp att hitta rätt i vården av erfarna sjuksköterskor.

1177 Vårdguiden på telefon ställer inga diagnoser och bokar inte tider på vårdcentraler, men kan vara till god hjälp när det gäller de flesta sjukdomar och vård. Det går fortfarande att ringa direkt till sin vårdgivare för att få råd men sjukvårdsrådgivning via 1177 fungerar som ett komplement till den rådgivning som redan ges på länets vårdcentraler eller kliniker. 

1177 Vårdguiden på telefon är öppen dygnet runt alla dagar. 

Patientens direktkanal

Patientens direktkanal sköts av sjuksköterskor som också arbetar inom sjukvårdsrådgivning via 1177.

Patienter eller anhöriga som inte tycker att de har fått gehör för synpunkter på vård eller bemötande hos ansvariga kan vända sig till Patientens direktkanal för att få hjälp. De kan lämna synpunkter via webbformulär eller telefon. Den som ringer kommer till en röstbrevlåda som lyssnas av flera gånger per dag.

Alla samtal besvaras inom 24 timmar under vardagar. 

Läs mer om Patientens direktkanal på 1177.se

Patientens direktkanal, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kontaktcenter

Sedan februari 2015 har regionens växel blivit ett kontaktcenter. Tanken med kontaktcentret är att ytterligare öka servicen och förenkla för invånarna. Det kan handla om att ställa en fråga, få hjälp med ett ärende eller nå regionens medarbetare, till exempel inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Kontaktcenter har även hand om patientupplysningen kvällar och helger samt joursökningen för hela länet.

Dessutom hjälper kontaktcenter invånarna med spärra sin journal i vårdens journalsystem eller att försegla sin journal via nätet och att aktivera SMS-påminnelser via 1177 Vårdguidens e-tjänster.