Inköp

Område inköp ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster.

För att mål för verksamhet och ekonomi ska nås är det viktigt att varor och tjänster som ska köpas in upphandlas enligt Lag om offentlig upphandling, LOU. Det behov som finns annonseras.  Anbuden som kommer in ska nå upp till ställda krav och därefter utvärderas efter både pris och kvalitet.

Område inköp är uppdelat i tre team:

  • Team Förbrukningsmaterial
    Upphandling av förbrukningsvaror för sjukvård och övrig verksamhet.
  • Team Tjänster
    Upphandling av Region Jönköpings läns externa tjänster inom olika områden.
  • Team Utrustning
    Upphandling av medicinteknisk och annan utrustning, läkemedel samt IT (konsulter, hård- och mjukvara). Inrednings- och utrustningsprojektering i samband med om- och nybyggnation.

Annonserade upphandlingar

Uppgifter om annonserade upphandlingar, kontaktperson och sista anbudsdatum, se nedanstående länk:

Region Jönköpings läns annonserade upphandlingar(Extern länk)

Inköpsavdelningen använder Opics upphandlingsstöd TendSign. För att komma åt upphandlingsunderlagen krävs inloggning i TendSign. Opic tillhandahåller fem inloggningskonto kostnadsfritt.

Hämta underlag och registrera sig för att lämna anbud
www.tendsign.com(Extern länk)
Support, telefon 0771-440 200.

Bevakningstjänst hos Opic
www.opic.com (Extern länk)
Support, telefon 010-14 13 300.