Så här genomförs byggprojekt i Region Jönköpings län

Här beskrivs de olika stegen i byggprojektet - från idé till verklighet.

Regionfastigheter fångar upp kundens/verksamhetens lokalbehov vid de möten som hålls regelbundet och gör en kostnadsbedömning.

Möten för att fånga upp lokalbehov

Därefter genomförs byggprojekt i flera faser, från behovsanalys till överlämning och utvärdering av den färdiga lokalen. Vid flera tillfällen under processen fattas beslut på olika nivåer om att fortsätta till nästa fas eller att avbryta.  Efter behovsanalys och förstudie tas avgörande beslut av fastighetsstrategiska rådet och innan ett byggprojekt genomförs krävs ett investeringsbeslut.

Byggprojektets faser:

Idé och behovsanalys

Förstudie

Program

Systemhandling och projektering

Upphandling

Produktion

Överlämning

Uppföljning