Fastigheter och lokaler

Regionen äger merparten av de lokaler som regionen bedriver verksamhet i men hyr även in externa lokaler för att tillgodose verksamhetens behov.