Regionens inhyrda fastigheter

Regionfastigheter hyr in ca 70 000 kvm lokaler för regionens verksamheter (daterat 2016-12-31).

Förvaltningsområde Norr

Vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler och distriktssköterskemottagningar: 26 278 kvm
Övriga lokaler: 20 840 kvm

Total inhyrd yta, förvaltningsområde Norr: 47 118 kvm 

Förvaltningsområde Öster

Vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler och distriktssköterskemottagningar: 4 190 kvm
Övriga lokaler: 5 404 kvm

Total inhyrd yta, förvaltningsområde Söder: 9 594 kvm

Förvaltningsområde Söder

Vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler och distriktssköterskemottagningar: 11 399 kvm
Övriga lokaler: 1 567 kvm

Total inhyrd yta, förvaltningsområde Söder: 12 966 kvm