Vi är stolta över

Sjukhusets ledningsgrupp firade med tårta.
Alla medarbetare på sjukhuset, inklusive ledningsgruppen på bilden, firade med tårta när Värnamo sjukhus blev utnämnt till Sveriges näst bästa mellanstora sjukhus i januari 2014. Foto: Helena Dovier

Vi som arbetar på Värnamo sjukhus är stolta över väldigt mycket, till exempel att sjukhuset är rankat som ett av de absolut bästa sjukhusen i landet och att vi är Sverige-bäst på hygien i vården.

Sveriges näst bästa mellanstora sjukhus

Sveriges näst bästa mellanstora sjukhus 2013

Tidningen Dagens Medicin har för andra året i rad gjort en mycket omfattande granskning och därefter utsett Värnamo sjukhus till Sveriges näst bästa mellanstora sjukhus 2013. Året tidigare, 2012, blev Värnamo sjukhus fyra i samma kategori. Vi klättrar alltså uppåt.

Rolf Östlund, dåvarande sjukvårdsdirektör för Värnamo sjukvårdsområde, är glad över utnämningen:

"Som sjukvårdsdirektör för Värnamo sjukvårdsområde är det svårt att låta bli att vara stolt över den andraplacering som Värnamo sjukhus har fått i Dagens Medicins ranking av svenska sjukhus.

Det är en bekräftelse på att vi ger en mycket god vård såväl ur ett kvalitets- som ett tillgänglighetsperspektiv.

En hög kompetens och lojalitet hos all personal är en förutsättning för detta. Vi är det lagom stora sjukhuset som gör det vanliga ovanligt bra."

Stora satsningar på Värnamo sjukhus

Första spadtaget till Familjecentralen Värnamo

Under våren 2015 invigdes Familjecentralen Värnamo intill Värnamo sjukhus. Familjecentralen drivs gemensamt av Värnamo sjukhus och Värnamo kommun. I familjecentralens lokaler finns kvinnohälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socionom.

Under 2014 pågick planeringen inför en om- och tillbyggnad av operationsverksamheten och intensivvården på sjukhuset. Det leder bland annat till att Värnamo sjukhus får toppmoderna operationssalar. Bygget startade i januari 2015 och ska vara helt klart under hösten 2019.

På medicinkliniken har vårdavdelningarna för inneliggande patienter renoverats. Hela ombyggnationen var färdig våren 2015. En av de viktigaste förändringarna i och med renoveringen av medicinklinikens vårdavdelningar var att fler enkelrum kunde skapas för patienterna.

Bäst i landet på hygien i vården

Alkogel

Medarbetarna på Värnamo sjukhus är bäst i landet på att sköta sin handhygien och vara korrekt klädda på jobbet. Det visar de nationella mätningar som Sveriges Kommuner och Landsting gör löpande.

Bra handhygien och korrekt klädsel är viktiga faktorer för att hygienen ska vara den bästa möjliga i vården, och för att andelen patienter som drabbas av infektioner orsakade av vården ska vara så låg som möjligt.

Städningen på Värnamo sjukhus är också mycket välskött. I en nationell jämförelse mellan 40 av landets sjukhus hamnade städningen på Värnamo sjukhus bland de sex bästa i landet 2013.

Vi samverkar med patienten

Patienten samverkar med sjukvårdspersonalen.

På Värnamo sjukhus vill vi samverka med patienten. Vi vill till exempel gärna att patienten - ofta tillsammans med närstående - är aktiv i planeringen och genomförandet av den egna vården. Det gäller oavsett om det handlar om vård på vårdavdelningar, på mottagningar, i akuta situationer eller i livets slutskede.

Tillsammans arbetar vi för ett partnerskap mellan patienter/anhörigvårdare och professionella vårdare, där utgångspunkten är patientens sjukberättelse.

Ett par konkreta exempel är att patienter deltar i förbättringsarbeten på sjukhuset, och att det inom den psykiatriska kliniken finns ett brukarråd där patienter tillsammans med vårdpersonal planerar klinikens vårdarbete på ett övergripande och brett plan.

Värnamo sjukhus AT-tjänstgöring rankas ständigt högt

Josip Marusic, AT-läkare på Värnamo sjukhus

När blivande läkare är färdiga med sina universitetsutbildningar väljer de flesta att göra en så kallad allmäntjänstgöring (AT-tjänstgöring). Då kombineras arbete och utbildning. AT-tjänstgöringen vid Värnamo sjukhus är 21 månader lång. Därefter kan läkarna få läkarlegitimation.

Varje år undersöker Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) hur bra AT-tjänstgöringarna är på landets olika sjukhus. Värnamo sjukhus placerar sig stadigt, år efter år, bland de bästa i landet.

I undersökningen 2013 rekommenderade 100 procent av våra AT-läkare Värnamo sjukhus som ett bra utbildningssjukhus.

AT-rankingen på SYLF:s webbplats(Extern länk)

Ett hälsofrämjande sjukhus

Landstingsyran

Värnamo sjukhus ingår i ett nätverk av hälsofrämjande sjukhus. Det innebär att vi, utöver att bota och lindra när sjukdom redan har uppkommit, också arbetar med att förebygga sjukdom. Vi vill också arbeta med att stärka patienternas självupplevda hälsa.

Sjukhuset arbetar dessutom intensivt med att vara en hälsofrämjande arbetsplats för medarbetarna. Vi vet att det bidrar till att förena ett långsiktigt hållbart arbetsliv med en väl fungerande verksamhet.

Att vara en hälsofrämjande arbetsplats innebär att göra mer än att ha ett traditionellt arbetsmiljöarbete. Delaktighet, uppdrag, mål, arbetsglädje, friskvård, utveckling och lärande är viktiga faktorer på hälsofrämjande arbetsplatser. Dessa faktorer är högt prioriterade på Värnamo sjukhus.

Bilden ovan visar ett exempel på sjukhusets hälsofrämjande arbete. Varje år arrangeras motionsloppet Landstingsyran för alla som arbetar inom Värnamo sjukvårdsområde.

Mer information om hälsofrämjande hälso- och sjukvård finns på nätverket HFS webbplats:

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS(Extern länk)

Forskning på Värnamo sjukhus

Kristina Areskoug Josefsson, sjukgymnast på Värnamo sjukhus, blev medicine doktor i september 2013.

På Värnamo sjukhus bedrivs forskning på olika nivåer. Ett exempel är den doktorsavhandling som sjukgymnasten Kristina Areskoug Josefsson (på bilden ovan) disputerade med vid Lunds universitet i september 2013.

Avhandlingen handlar om sexuell hälsa för personer som har drabbats av ledgångsreumatism. 

Bättre sexuell hälsa med sjukgymnastik, på Futurums webbplats(Extern länk)