Vårdnära service

Två kockar i samspråk
Kunden - hjärtat i vår verksamhet Foto: Johan W Avby
Två kockar i samspråk Kock i närbildMat i närbildStädning på RyhovStädning pågår

Vårdnära service ger service till vården med det som inte är sjukvård.

Mötet med vårdnära service

Mötet med vårdnära service kan vara resan till eller från sjukhuset, städningen på sjukhuset eller på en avdelning, samt maten som serveras under sjukhusbesöket eller i restaurangen.

Om vårdnära service

Inom vårdnära service i Region Jönköpings län arbetar cirka 450 personer.

Verksamheten är intäktsfinansierad. Den viktigaste kunden är Länssjukhuset Ryhov, men även andra verksamheter inom Region Jönköpings län köper tjänster. Uppdrag utförs även för verksamheter utanför regionen.