Läkare på neuroortopediskt centrum Länssjukhuset Ryhov

Neuroortopediskt centrum på Länssjukhuset Ryhov bedömer och behandlar sjukdomar och skador i nacke, bröst- eller ländrygg. Det finns både ortopedisk och neurokirurgisk specialistkompetens hos oss. Inriktningen gör att vi behandlar många patienter bosatta utanför Region Jönköpings län. Vi är även aktiva inom forskning och utveckling.

Läkare

Håkan LöfgrenHåkan Löfgren

Överläkare och områdeschef
Håkan är specialist i ortopedi med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 1989. Han har skrivit en doktorsavhandling om operation av diskbråckssjukdom i nacken och forskar om operation och rehabilitering vid detta tillstånd. Fellowship i ryggkirurgi vid Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Australien våren 2014. Under åren 2008-2013 var Håkan chef för ortoped- och reumatologkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Vidare har Håkan förbundsläkarkompetens i idrottsmedicin och har varit landslagsläkare inom orientering. Du kan välja att tala tyska eller engelska förutom svenska med Håkan.

Hans HolmqvistHans Holmqvist

Överläkare
Hans är specialist i ortopedi och har från 1993 tidvis arbetet med inriktning mot ryggkirurgi, de senaste sju åren helt med denna inriktning. Hans opererar tumörer, infektioner, frakturer, diskbråck, förträngningar och kotglidningar. Han har tidigare varit chef för ortoped- och reumatologkliniken vid Länssjukhuset Ryhov. Hans har förutom en svensk läkarlegitimation även dansk. Utbildad vid Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska sjukhuset 1996. Du kan välja att tala engelska eller danska förutom svenska med Hans.

Ammar MajiedAmmar Majied

Överläkare
Ammar är specialist i neurokirurgi och arbetar sedan 2008 i Sverige med inriktning mot rygg- och nackkirurgi. Från året 1994 och framåt verkade Ammar i Irak som neurokirurg innefattande rygg- och nackkirurgi, från 2000 som överläkare och professor med rygg- och nackkirurgi som sitt ansvarsområde. År 1999 fellowship ryggkirurgi i Wien, Österrike. Han har även tjänstgjort vid Neurokirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Du kan välja att tala engelska eller arabiska förutom svenska med Ammar.

Jaroslaw StempelJaroslaw Stempel

Överläkare
Jaroslaw är specialist i ortopedi och arbetar med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 1998. Första tiden i Polen (Piekary Slaskie) och Norge (Gjövik, Elverum), sedan inom den ryggkirurgiska verksamheten i Skövde innan han kom till Jönköping. Du kan välja att tala polska eller tyska förutom svenska med Jaroslaw. 

Khalid Mohammad Khalid Mohammad

Överläkare
Khalid är specialist i ortopedi och har arbetat med ryggkirurgi sedan 1996, bl a ansvarade han för ryggkirurgin på Höglandssjukhuset i Eksjö 2003-2011. Khalid undervisar även i ortopedi vid Jönköping University. Khalid har dansk specialistkompetens och läkarlegitimation förutom svensk. Du kan välja att tala engelska eller arabiska förutom svenska med Khalid.

ST-läkare 

Shera GustafssonShera Gustafsson
ST-läkare

Shera är legitimerad läkare. Hon arbetar hos oss våren 2017 som en del i vidareutbildningen till specialist i ortopedi vid Länssjukhuset Ryhov. Du kan välja att tala spanska eller engelska förutom svenska med Shera.


Andreas Druvefors
ST-läkare
Andreas är legitimerad läkare. Han arbetar hos oss våren 2017 som en del i vidareutbildningen till specialist i ortopedi vid Länssjukhuset Ryhov. Du kan välja att tala engelska förutom svenska med Andreas.

 

Henrik Johansson
ST-läkare

Henrik är legitimerad läkare. Han arbetar hos oss våren 2017 som en del i vidareutbildningen till specialist i ortopedi vid Höglandssjukhuset, Eksjö. Du kan välja att tala engelska förutom svenska med Henrik.

 

Simon Floer
ST-läkare

Simon är legitimerad läkare. Han arbetar hos oss våren 2017 som en del i vidareutbildningen till specialist i ortopedi vid Höglandssjukhuset, Eksjö. Du kan välja att tala engelska förutom svenska med Simon.