Regionen bygger framtidens sjukhus

Bild på idéskiss till Hus 37, Höglandssjukhuset Eksjö
Idéskiss till Hus 37, Höglandssjukhuset Eksjö Foto: Region Jönköpings län

Regionen bygger för framtiden för att säkerställa vården för vår befolkning. Vi är förberedda att möta morgondagens sjukvård.

Regionen utvecklar lokalerna på Höglandssjukhuset

Nybyggnad av hus 37

Byggnaden kommer bland annat innefatta huvudentré med restaurang, operation, intensivvårdsavdelning,
ortopedmottagning och vårdenhet samt barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Byggstart april 2016, klart 2019.

Nybyggnad, hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö