Svenska hygienpriset

Höglandssjukhuset var en av tre som fick Svenska Hygienpriset 2013 vid Svensk Förening för Vårdhygien studiedagar i Örebro.

Priset delades ut den 21 mars 2013 på Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) studiedagar i Örebro.

Priset delas årligen ut till en person eller organisation inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin som arbetat med att framgångsrikt förebygga vårdrelaterade infektioner.

Motiveringen till Höglandssjukhusets och vårdcentrums utmärkelse lyder:

Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö vårdcentrum har genomfört ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete där man lyckats minska antalet patienter med Clostridium difficile-infektion genom omfattande insatser och ett tvärprofessionellt samarbete över verksamhetsgränserna. Resultatet har visat sig hållbart över tid.

Vårdutvecklare Inger Hansen, vårdenhetschef Gunilla Wivast och sektionsledare Maria Gunnman, var i Örebro och tar emot Höglandssjukhusets och vårdcentrums hygienpris.

Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner. Priset delas ut på Svensk Förening för Vårdhygiens studiedagar i Örebro den 21 mars 2013. I juryn sitter bland andra Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet och Ann Tammelin, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien.

Prisutdelare var Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet och Ann Tammelin, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien.

Bakgrund

De senaste 2 åren har Höglandssjukhuset och vårdcentrum brottats med ett utbrott av clostridieinfektioner. Problematiken har uppmärksammats från olika verksamheter inom Höglandssjukhuset och bland annat kirurgkliniken, laboratorieförvaltning och smittskydd.
Ett omfattande och intensivt arbete har utförts för att minska Clostridium difficile infektioner på Höglandssjukhuset och vårdcentrum. Med mycket goda resultat. Under 2010 var detta ett problem. Vi såg att många patienter hade denna svåra infektion och beslutade oss för att börja jobba med detta. Arbetet har varit ihärdigt målmedvetet och har fått ändra inriktning (bl.a. byte av desinfektionsmedel) minst en gång. Mäta och städa, och ändra rutiner har varit vardagen för att nå en förändring. Arbetet har också inneburit en ökad samverkan och samhörighet på Höglandssjukhuset och vårdcentrum där alla medarbetare även de som inte jobbar med direkt vård känner att de gör nytta för våra invånare patienter.

Stolt sjukvårdsledning

Sjukvårdsdirektör Christina Karlsson är mycket glad över utmärkelsen, det har varit ett hårt arbete att nå det fina resultat vi nått med tanke på den bakgrund vi hade.
Enheten för smittskydd och vårdhygien i Jönköpings läns landsting och serviceenhetens städfunktion har varit en stor del i det framgångsrika arbetet.