Hjärtvården prisas 2013

Höglandssjukhuset bäst på prevention efter hjärtinfarkt fem år i rad!

Sjuksköterskor på medicinska vårdenheten D på Höglandssjukhuset i Eksjö är än en gång bäst i landet på att förebygga återinsjuknande i hjärtinfarkt. 

Priset delas ut av Swedeheart och det handlar om hur väl vården lyckas med att nå målvärdena i hjärtprevention för patienter som har haft hjärtinfarkt och är under 75 år. Hur det på sikt går för hjärtinfarkts-patienter anses bero lika mycket på insatserna i eftervården som på den akuta behandlingen vid insjuknandet. 

Priset gäller bästa uppföljning ett år efter hjärtinfarkt. Fyra parametrar är följda:

  • Blodtryck
  • Blodfetter
  • Andel som slutat röka
  • Andel som motionerar minst 30 min regelbundet

I detta är Höglandssjukhuset bäst i Sverige. Utöver det så har detta möjligen visats sig i minskat insjuknande i hjärtinfarkt, säger överläkare Matz Norrman. En minskning med knappa 100 hjärtinfarkter från förra året.