Hälsofrämjande sjukhus, Höglandssjukhuset Eksjö

Bild på skira lindar
Foto: Region Jönköpings län

Region Jönköpings län driver utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning.

Region Jönköpings län är medlem i det svenska nätverket ”Hälsofrämjande sjukvård” (HFS) vilka i sin tur har nära samarbete med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.  
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård(Extern länk)