Barn- och ungdomshälsan erbjuder KBT-behandling via nätet

Sara Elofsson, teamsamordnare och Lena Lindsten, specialistpsykolog på barn- och ungdomshälsan, BUH, i Huskvarna, står i en korridor.
Sara Elofsson, teamsamordnare och Lena Lindsten, specialistpsykolog på barn- och ungdomshälsan, BUH, i Huskvarna, kan nu erbjuda ungdomar med ångestproblem KBT-behandling via Internet. BUH-mottagningarna i Region Jönköpings län är först i Sverige att använda Ångesthjälpen Ung. Foto: Mikael Bergström

Region Jönköpings läns barn- och ungdomshälsa, BUH, kan nu erbjuda ungdomar med lindrig till måttlig ångestproblematik KBT-behandling via Internet, som ett alternativ till besök hos behandlare.

Vi vet att många av de som söker hos oss har ångestproblematik. Här får vi ytterligare en kanal för att nå dem, vilket i bästa fall leder till att vi på sikt når fler med behandling, säger Lena Lindsten, specialistpsykolog vid barn- och ungdomshälsan i Huskvarna.

KBT via Internet byggs ut

Inom primärvården byggs möjligheten till KBT-behandling via Internet ut i snabb takt för vuxna patienter inom områdena stress, ångest, depression, oro och sömn.

Barn- och ungdomshälsan, BUH, i Region Jönköpings län, som drivs i stark samverkan med länets kommuner, börjar nu använda den första anpassade KBT-behandlingen för unga, 13-19 år, Ångesthjälpen Ung.  Mottagningen i Huskvarna startade i februari och har nu flera ungdomar som börjat sina program. Mottagningarna i Nässjö och Värnamo startar nu.

Ett avsnitt i veckan

Principen är densamma som för vuxna. Programmet inleds och avslutas med ett fysiskt besök och samtal och vid behov ett besök under tiden. I övrigt genomförs det digitalt och nås via nationell plattform för stöd och behandling. Arbetstakten är ett avsnitt i veckan, och patient och behandlare kommunicerar regelbundet med avstämningar och uppdrag (hemuppgifter)genom en meddelandefunktion i programmet.

Filmer och ljudfiler

– I en traditionell behandling handlar det mest om att genom samtal förmedla behandlingen. Här tillkommer även filmer, animerade avsnitt, ljudfiler och skrivövningar, vilket ger fler olika sätt att ta till sig informationen. Fördelen med den här formen är att den kan kännas mer anonym, att man inte behöver  sitta i väntrummet och kanske möta någon man känner. Den här åldersgruppen är också väl förtrogen med nätet. Det är en form som känns naturlig och enkel för dem, säger Lena Lindsten.

Läs mer:

Barn- och ungdomshälsan erbjuder KBT-behandling via nätet