Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

På grund av misstag i remisshantering och diagnostisering fördröjdes en malignt melanom-diagnos med cirka sex månader. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

En patient med hjärntumör fick diagnos först sex månader efter första kontakt med sjukvården. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - trycksår uppmärksammades inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med gipsat benbrott drabbades av trycksår, vilket inte upptäcktes i tid.

Beslut i lex Maria-ärende – rutin följdes inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient som fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts.

Beslut i lex Maria-ärende – bristande kommunikation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att brister i kommunikation bidrog till fördröjd diagnos.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att tre patienter med tarmcancer fick vänta i cirka tre månader på undersökning.

Beslut i lex Maria-ärende - instrumentbrist ledde till ny operation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att det vid en ryggoperation saknades rätt instrument för att kunna slutföra operationen, vilket ledde till att patienten fick opereras ytterligare en gång.

Anmälan enligt lex Maria – rutin följdes inte

En patient fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – läkarbedömning uteblev

Efter en tvångsåtgärd på en psykiatrisk klinik skulle den ansvariga läkaren ha tagit ställning till om patienten var i behov av psykiatrisk tvångsvård, men detta gjordes inte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient som efter en pacemakerinläggning fick komplikationer i form av att ena pacemakerkabeln gått igenom hjärtmuskelväggen och orsakat en blödning.