Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - försenad diagnos och behandling

Diagnostik och behandling av hjärtinfarkt försenades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - nyfödd fick syrebrist vid förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att ett barn föddes med syrebrist.

Beslut i lex Maria-ärende - behandling försenades

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att behandlingen på sjukhus av så kallad urinstämma försenades ett dygn.

Beslut i lex Maria-ärende - blodförtunnande läkemedel skrevs inte ut efter ballongvidgning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient inte fick utskrivet läkemedel som skulle minska risken för blodpropp efter ballongvidgning.

Anmälan enligt lex Maria - behandling försenades

Behandlingen på sjukhus av så kallad urinstämma försenades med ett dygn. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - blodförtunnande läkemedel skrevs inte ut efter ballongvidgning

Patient fick inte utskrivet läkemedel som skulle minska risken för blodpropp efter ballongvidgning, vilket bidrog till en mindre hjärtinfarkt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - nyfödd fick syrebrist vid förlossning

Ett barn föddes med syrebrist. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - felaktig användning av flaska för näringslösning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att flaska för näringslösning återanvändes på ett felaktigt sätt.

Anmälan enligt lex Maria - kallelse till återbesök fördröjdes

Kallelse till återbesök fördröjdes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - skada på urinrör orsakade komplikationer

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att urinröret och en protes skadades när urinblåsan behövde tömmas med kateter.