Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd handläggning vid diabetesinsjuknande

Ett barn som insjuknade i diabetes remitterades inte akut till barnkliniken vid den första vårdkontakten med vårdcentralen, trots kraftigt avvikande provsvar. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - infektion efter förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att två kvinnor som nyligen fött barn på Höglandssjukhuset, fick infektion i livmoderslemhinnan. Något som orsakats av streptokocker grupp A.

Beslut i lex Maria-ärende - patient fick ytlig brännskada

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient på Höglandssjukhuset som drabbades av en ytlig brännskada under en såromläggning.

Anmälan enligt lex Maria - rutin följdes inte

Handläggningen inför en komplicerad operation följde inte etablerad rutin. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Brister i rutiner och i samverkan mellan kliniker kan ha bidragit till att en diagnos om havandeskapsförgiftning inte ställdes i tid. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - patient fick ytlig brännskada

En patient drabbades av en ytlig brännskada under en såromläggning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - rutiner följdes inte

Klinikens rutiner följdes inte när patient kom in med bröstsmärtor. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - infektion efter förlossning

Två kvinnor som nyligen fött barn fick infektion i livmoderslemhinnan, orsakad av streptokocker grupp A. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Fördröjningar i flera steg försenade att rätt diagnos ställdes på patient med tarmvred. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - missad synkontroll

Planerad synkontroll av femåring utfördes inte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.