Nyheter och pressmeddelanden

Lär mer om delaktighet på konferens om medborgarmedverkan!

Folkhälsa Region Jönköpings län bjuder i samverkan med Kommunal utveckling in till konferensen ”Medborgarmedverkan” i Jönköping  7 mars 2018.

Att få vara delaktig i sådant som berör oss människor är en viktig hälsofrämjande faktor. Därför bjuder folkhälsa Region Jönköpings län i samverkan med Kommunal utveckling in till konferensen ”Medborgarmedverkan” i Jönköping 7 mars 2018.

Psykiatrins akutmottagning byggs om för bättre flöde och ökad integritet

För att bättre tillgodose behovet av en god sekretess, arbetsmiljö och säkerhet föreslås att entrén vid psykiatrins akutmottagning på Länssjukhuset Ryhov byggs om. Det är framför allt önskemål om ett smidigare patientflöde och att tillgodose kraven på arbetsmiljö och integritet, som ligger bakom förslaget från nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Pressmeddelande 20 februari 2018: Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

Pressinbjudan 22 februari 2018: Synsätt – landets första podd för personer med synnedsättning

Syncentralen i Region Jönköpings län är först ut i landet med att lansera en podd för personer med synnedsättning och deras närstående. Med podden Synsätt vill syncentralen bidra till att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att klara sig i sin hemmiljö.

Hållbart tänkande när Region Jönköpings län bygger nya lokaler

Gruppbild på medarbetare Smålandsstenars vc

Inga organiska byggmaterial. Regelbunden fuktmätning under byggtiden. Extra tjock väggisolering. Noggrann planering av rumsutformningen. Det är stort fokus på miljö och arbetsmiljö när Region Jönköpings län bygger om eller nytt – till exempel Smålandsstenars vårdcentrum, som också fått allergifria björkar!

Samlad kunskap bedömer bästa behandling vid prostatacancer

Videokonferens med en grupp människor

Varje tisdageftermiddag samlas urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor till videomöte på länets tre sjukhus. Det är dags för multidisciplinär konferens inom urologi för att göra en gemensam bedömning av bästa behandling för de patienter som bland annat har högriskcancer i prostatan.

Korta behandlingstider på akutmottagningen i Värnamo

Gruppbild på medarbetare, akutmottagningen

Patienter som söker till akutmottagningen på Värnamo sjukhus blir utredda och behandlade på i genomsnitt 142 minuter, bland den kortaste tiden i hela Sverige. Detta samtidigt som allt fler patienter färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan kan återvända hem.

Simulering övar samordnad vårdplanering när ”Esther” skrivs ut från sjukhus

En grupp personer sitter och diskuterar

Vilka insatser behöver patienten ”Esther” efter utskrivning från sjukhus, av vem och när? Denna samordnade vårdplanering testade en pilotgrupp på i form av simulering tillsammans med patient i ”Första mötet med Esther”.

Så kontaktar du vården om du har synpunkter eller klagomål

Från 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående kan lämna synpunkter eller klagomål på vården.

”Språk och kultur är nycklar in i samhället”

Dansgrupp från Syrien

Konst, teater, musik, dans, berättelser och mat från olika delar av världen. Vid konferensen ”Tillsammans gör vi skillnad” i Gislaved fredag 2 februari 2018, samlades många av de aktörer som deltagit i projekt för kulturinsatser för asylsökande och nyanlända, finansierade av Region Jönköpings län.

Change: Att möta människor som flytt

En grupp människor

Hur ska kommunerna i Jönköpings län integrera nyanlända människor i samhället? Det är kärnfrågan i Change, ett treårigt integrationsprojekt som kommunal utveckling inom Region Jönköpings län driver, i form av en rad utbildningsinsatser för främst kommunala medarbetare.

Tyck till om den regionala livsmedelsstrategin!

sädesslag, kor, äpplen, jordgubbar, grisar, potatis

Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin går snart in i sin slutfas och fram till 5 mars 2018 har du möjlighet att tycka till.

Byggstart Sverige sätter press på regeringen

Finansiering av infrastrukturen är en av svensk samhällsplanerings hetaste frågor just nu. Fredag 2 februari 2018 samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. Region Jönköpings län är arrangör tillsammans med flera regioner och kommuner och i fokus är de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg.

Pressinbjudan 5-8 februari 2018: Läkare lär om hemsjukvård - nationell kurs i Jönköping

Måndag 5 februari – torsdag 8 februari 2018 utbildas blivande specialistläkare i geriatrik och allmänmedicin inom ämnesområdet ”Hemsjukvård och vård av sköra äldre”. Kursplats är Hälsohögskolan i Jönköping.

Christina och Therése uppmanar att ta det livsviktiga cellprovet

Christina Häggstam och Therése Kempe

– Ta cellprov! Uppmaningen kommer från Christina Häggstam i Tranås och Therése Kempe i Sommen. Charolina, dotter till Christina och bästis till Therése, dog i livmoderhalscancer, 32 år gammal. Nu kämpar de för att samla in pengar till forskningen och sprida kunskap om det livsviktiga cellprovet.

Pressmeddelande 30 januari 2018: Region Jönköpings län inför HPV-analys vid gynekologisk cellprovtagning

Från 1 februari 2018 analyseras gynekologiska cellprover för HPV, humant papillom virus, för kvinnor över 30 år. Den nya analysmetoden ger säkrare provresultat och därmed kan fler behandlas i tid för att inte insjukna med allvarliga cellförändringar. Den ordinarie gynekologiska cellprovtagningen, som kvinnor kallas till, är avgiftsfri från 2018.

Pressinbjudan 2 februari 2018: Kultur- och integrationskonferens sprider goda exempel

Region Jönköpings län arbetar med integration på många sätt, bland annat genom insatser inom kulturområdet. Välkommen fredag 2 februari 2018 till en konferens och mässa som sprider goda exempel från ett projekt som har gett Jönköpings län ett stort nätverk av nyanlända kulturaktörer, nya vänskapsband, skapat samverkan mellan nyanlända kulturaktörer, föreningar, konstnärer, musiker, dansare, författare, barn och unga.

Glädjande besked för Jönköpings län: Många nya YH-utbildningar

Av 63 ansökta yrkeshögskoleutbildningar har Jönköpings län beviljats hela 34, alltså 54 procent. Det är en historiskt hög andel. Även nationellt är den tilldelning med 43 procents beviljandegrad den högsta någonsin som Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade idag fredag 26 januari 2018.

Pressmeddelande 25 januari 2018: Smålands skogar får värden att växa

Bild på skog

Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att tolv regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur vi tillsammans kan få skogens värden att växa. Idag torsdag 25 januari 2018, presenterades Smålands skogsstrategi!

Pressmeddelande 25 januari 2018: Förslag till Regional transportplan 2018–2029 för Jönköpings län lämnas till regeringen

Region Jönköpings län lämnar nu förslaget till Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 till regeringen. Förslaget innehåller åtgärder som har stor positiv effekt för länets utveckling.

Staffan Hägg blir ny verksamhetschef för Futurum

Staffan Hägg, forskningsledare på Futurum,

Staffan Hägg tillträder 1 mars 2018 som ny verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, efter Boel Andersson Gäre.

Tillsammans - så mycket bättre: Tydligare mål för cancersjukvården

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården.

Under 2018 införs de tre sista standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. Sedan ska de 31 förloppen utvecklas med det nationella målet till år 2020 att 70 procent av alla patienter med cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF, och 80 procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.

Bra verksamhet och god ekonomi ger utmärkta förutsättningar för 2018

– Med en hälso- och sjukvård som hör till de allra bästa i landet och en fortsatt stabil ekonomi, kan länets invånare glädja sig åt fina förutsättningar för att Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Det goda resultatet för 2017 ger utrymme att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården, investera i infrastruktur och ytterligare satsningar för ett bra liv i en attraktiv region. Det är mycket värdefullt att vi har en så stark och stabil ekonomi, när vi nu är inne i en period med stora investeringar.

Pressmeddelande 23 januari 2018: Möjligt med fördubblad efterfrågan på biogas i länet

Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor i Jönköpings län är stora – det visar den utredning som Region Jönköpings län genomfört tillsammans med länets kommuner. I en gemensam överenskommelse förslås nu Region Jönköpings län och kommunerna ställa sig bakom om ett antal åtaganden som bygger på utredningens slutsatser. Något som kan ge en i det närmaste fördubbling av efterfrågan på biogas och där kollektivtrafiken i länet står för en stor andel.

Stipendier till de bästa studenterna

Fyra personer som fått stipendier.

Tillsammans med länets kommuner delar Region Jönköpings län varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter.

Pressinbjudan 23 januari 2018: Samverkan för biogas i Jönköpings län

Välkommen på tisdag 23 januari 2018 när vi presenterar förslaget till samverkan om biogas!

Ögonsjuksköterskor ger injektioner mot våt förändring av gula fläcken

Svullnad i gula fläcken behandlas genom injicering av läkemedel i ögat. En kopp monterad på ögat gör att sprutan in i glaskroppen hamnar i rätt läge och djup. 
Foto: Johan W Avby

Synnedsättning på grund av svullnad i ögats gula fläcken är en vanlig åldersförändring. Behandlingen sker genom regelbunden injicering av läkemedel i ögat, ett moment som läkarna på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset nu utbildat sjuksköterskor att utföra för att använda kompetensen rätt.

Håkan Stridsberg är Årets offentliga ekonomichef

Håkan Stridsberg, ekonomichef för Medicinsk vård, Region Jönköpings län, (till vänster), hyllas som Årets ekonomichef av konferencier Erik Blix.

Håkan Stridsberg, ekonomichef inom Medicinsk vård i Region Jönköpings län, är Årets ekonomichef, utsedd av mötesplatsen Offentlig Ekonomi 2018. Han prisas för det arbete som Medicinsk vård gjort med att vända ett stort budgetunderskott.

Länets tre akutsjukhus bland de sju bästa

Länets tre sjukhus ligger väl samlade vid den totala bedömningen av medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar och ekonomi.  Inom bland annat strokevård (bilden) cancervård och intensivvård finns bra placeringar inom en rad mätområden.

Värnamo sjukhus, Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov får femte, sjätte och sjunde plats i klassen Bästa mellanstora sjukhus, när tidningen Dagens Medicin gör sin årliga ranking av Sveriges 61 akutsjukhus.

Pressinbjudan 19 januari 2018: Samverkan för snabbare etablering av nyanlända

För att underlätta en snabb etablering för nyanlända, är det viktigt att samverkan mellan olika aktörer fungerar bra. På fredag 19 januari 2018 samlas 250 medarbetare och chefer inom SFI och vuxenutbildning samt Arbetsförmedlingen i länet för att lyssna och lära av varandra.

Grattis till våra tre akutsjukhus!

Ett knippe tulpaner

I år är alla tre bland de sju bästa i tidningen Dagens Medicins ranking – femma, sexa och sjua!

Teckenspråkstolkarna är bryggan till delaktighet i samhället

Teckenspråkstolkarna Annica Jakobsson och Evelina Alenäs tolkar växelvis den 90 minuter långa poddradion om Tsunamikatastrofen i sydostasien. På tavlan har de skrivit upp en rad förkortningar, namn och begrepp som de gått igenom innan sändningen startar.

De tolkar vid allt från vårdbesök och gudstjänster till föräldramöten och föreningsliv. Region Jönköpings läns sju skriv- teckenspråk- och dövblindtolkar är vana vid arbete i olika miljöer för att ge människor som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel full tillgång till samhällslivet.

Gnosjö: Verksamheterna öppnar igen fredag 12 januari 2018

Gnosjö kommun har tillsammans med berörda verksamheter i vårdcentralens byggnad beslutat att öppna verksamheterna igen.

11 januari 2018: Information om telefoniproblemen på Höglandet

Störningarna i telefonin till vårdmottagningarna inom Höglandet som uppstod tisdag 9 januari, är delvis lösta.

Nya primärvårdsöverläkaren: ”Spännande tid för primärvården”

Maria Engquist

Maria Engquist tillträdde 2 januari 2018 tjänsten som ny primärvårdsöverläkare i Region Jönköpings län, med uppgift att både granska och utveckla arbetet vid de 44 vårdcentralerna och filialerna i Jönköpings län.

Lärcafé ger kunskap om immunbristsjukdom

Sjuksköterska Carina Hagstedt och vårdenhetschef Louice Wedenby och håller i lärcaféet på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, som ger människor med immunbristsjukdom möjlighet att få mer kunskap om sin sjukdom och möta andra med samma erfarenhet.

För den som har immunbristsjukdom och sköter sin behandling själv i hemmet kan frågorna vara många och behovet stort av att träffa andra människor i samma situation. Därför har infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov startat lärcafé.

Gynekologiskt cellprov gratis från 1 januari 2018

Från 1 januari 2018 kostar det inget att ta gynekologiskt cellprov. Samma gäller i hela Sverige. Tack vare cellprovtagning kan tidiga cellförändringar upptäckas och behandlas så att de inte utvecklas till cancer i livmoderhalsen.

Klinisk studie: Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning

Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning, visar en klinisk prövning på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, som jämfört med kortisonkräm med den mjukgörande kräm som tidigare använts.

Många kvinnor som strålbehandlas för bröstcancer får reaktion i huden i form av rodnad, vätskande hudavlossning, sveda och klåda och i vissa fall sår. En kortisonkräm ger den bästa behandlingen, visar en klinisk studie vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Utbildningen av specialistläkare viktig för kompetensförsörjningen

En grupp ST-läkare

Drygt 300 läkare får sin specialistutbildning i Region Jönköpings län. En viktig verksamhet för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att utbildningen håller rätt kvalitet är ett ansvar för den gemensamma studierektorsorganisationen vid Futurum som skapades 2015.

Stor svensk studie ger ny kunskap: Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer

David Robinson

Strålbehandling är lika bra som operation vid behandling av prostatacancer. Det visar David Robinson, överläkaren i urologi i Region Jönköpings län, tillsammans med en grupp kollegor i en omfattande forskningsstudie, vars resultat går emot tidigare studier och kan få betydelse för valet av behandling.

Teamarbetet i sjukvården grundläggs med gemensamt lärande under utbildningen

Karin Thörne, Felicia Järhult-Gabrielsson och Berith Hedberg

I den kliniska vardagen i sjukvården arbetar olika yrkesgrupper tillsammans i team. Men teamarbetet ska börja redan under utbildningen. Det sker bland annat genom gemensamma utbildningsmoment för vissa yrken, handledning i par för sjuksköterskor och planering för en studentledd vårdmottagning från 2021.

Sverigeförhandlingens slutrapport överlämnad till regeringen

Höghastighetståg i landskap

Efter tre och ett halvt år av utredning, förhandlingar och delbetänkanden presenterade Sverigeförhandlingen idag sin slutrapport om utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Rapporten har också förslag på finansiering samt åtgärder och avtal för ett ökat bostadsbyggande.

Laddhybridbussar i Värnamo bidrar till klimatmålen

Rune Backlund och Margareta Boode sitter och pratar i en buss

Värnamo kommuns och Länstrafikens satsning på stadstrafik i Värnamo med enbart laddhybridbussar bidrar till att klara målen om förnybara drivmedel i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. Fler stadstrafiksystem står på tur att få liknande system.

Unikt samarbete kring den småländska skogen

Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelserna i de tre länen och andra aktörer har tillsammans arbetat fram en skogsstrategi för hela Småland. Strategin ska bidra till att företagande med koppling till skogen stärks, tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens alla värden.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ger uppdrag om förbättrad planering och uppföljning för Smålands Musik och Teater

Ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Malin Olsson, ger regiondirektör Agneta Jansmyr i uppdrag att lämna förslag på beslut för förbättrad planering och uppföljning av större produktioner vid Smålands Musik och Teater.

Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid

För de olika grupperna, med blandade yrkeskompetenser, fanns det många olika frågor att diskutera under workshop kring hur samverkan ska fungera när patienter skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg hemma.

Den 15 januari 2018 börjar Region Jönköpings län och länets kommuner med ett nytt gemensamt arbetssätt kring utskrivning från sjukhus för patienter med fortsatt behov av insatser.

Välfungerande strokevård i Region Jönköpings län

vårdpersonal med patient

Invånarna kan känna sig trygga med strokevården. Det berättar Eva-Lena Enell, verksamhetschef för medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Avtal undertecknat med Sverigeförhandlingen för höghastighetsjärnväg

Ett stort antal avtalsblad signerades när Sverigeförhandlingen mötte representanter för Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Tranås och Värnamo fredag 15 december 2017 för att skriva under de dokument som regleras parternas åtagande kring satsningen på höghastighetsjärnväg genom Sverige.

Fredag 15 december 2017 undertecknar Region Jönköpings län ramavtal om medfinansiering och trafikering av höghastighetsjärnväg. Avtalen skrivs med Sverigeförhandlingen och med de tre stationskommunerna Tranås, Jönköping och Värnamo.

Pressinbjudan 15 december 2017: Nu undertecknas avtalen för höghastighetsjärnväg

Sverige behöver ny järnvägskapacitet. I februari 2016 presenterade Sverigeförhandlingen sträckningen för de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg med tre stationskommuner i Jönköpings län: Tranås, Jönköping och Värnamo.

Allt fler överlever bråck på kroppspulsådern

Jan Söderstedt i Aneby

Allt fler människor överlever bråck på stora kroppspulsådern (aortan). Detta tack vare tidig upptäckt genom screening och röntgen innan bråcket brister, dygnet runt-organisation av kärlkirurgin - och en sammanhållen vårdkedja mellan de tre akutsjukhusen och ambulanssjukvården.

Pressinbjudan 15 december 2017: Att samverka med civilsamhället för integration

Människor som är nya i Sverige kan behöva omfattande samhällsinsatser för att integreras, lära sig svenska, komma i sysselsättning och bli delaktiga i samhällslivet. För att få till ett inkluderande samhälle med hög delaktighet och mångfald, måste myndigheter och medborgare samverka. Under en heldag i Jönköping 15 december 2017 sprids goda exempel på bra och innovativ samverkan med civilsamhället.

Automation Småland - En dag om digitalisering och automation

Mats Hilding, vd för Axelent i Hillerstorp, Anna Öhrwall Rönnbäck, forskare vid Luleå Tekniska universitet och Per Eriksson, ersättare i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län, diskuterade hur tillverkningsindustrin i Jönköpings län kan utvecklas på bästa sätt.

Digitaliseringen öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Region Jönköpings län arrangerade tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA):s projekt Smart Industri, Produktion 2030 och Automation Småland en konferensdag om digitaliseringens möjligheter.

Samverkan för trygg och säker utskrivning från sjukhus

”Jag får den vård och omsorg jag behöver, där jag behöver och när jag behöver”. Det är visionen när Region Jönköpings län och länets tretton kommuner nu tecknat samverkansavtal för trygg och säker utskrivning från sjukhus för personer som behöver fortsatta insatser hemma.

Omfattande investering i utrustning till Höglandssjukhuset Eksjö

Byggnationen av hus 37 vid Höglandssjukhuset Eksjö fortgår enligt plan och nu föreslås regionstyrelsen att anslå 225 miljoner kronor till investeringar i lös utrustning och IT-lösningar för verksamheterna i det nya huset.

Introduktionsprogram ger sjuksköterskor bra start i yrket

Fyra sjuksköterskor tränar på en docka.

Sedan februari 2017 har cirka 65 sjuksköterskor gått ett regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram, RIU, under 20 dagar. Genom teori och praktik har de fått fördjupad kunskap inom en rad områden, och större trygghet som nya sjuksköterskor i Region Jönköpings län.

Pressmeddelande 11 december 2017: Invånarna i Jönköpings län mår bra - men den psykiska hälsan är ojämlikt fördelad

De flesta 18–44-åringar i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län anser att de har en bra psykisk hälsa. Det finns dock undantag – psykisk ohälsa är vanligare bland unga kvinnor och utrikes födda.

Arvsfonden ger två miljoner kronor för utveckling av Hjärtats Hus

Hjärtats Hus i Ryhovs herrgård i Jönköping, är en samlingspunkt för människor med cancersjukdom och deras närstående, för stöd, samtal, föreläsningar och andra aktiviteter. Nu ska verksamheten utvecklas och starta även i Eksjö och Värnamo.

Sedan 2016 har Region Jönköpings län drivit pilotprojektet Hjärtats Hus i Jönköping, riktat till invånare som har eller har haft cancersjukdom. Med hjälp av två miljoner kronor från Allmänna arvsfonden ska verksamheten i ett treårigt projekt nu utvecklas och spridas till Eksjö och Värnamo.

Första spadtaget för ny vårdbyggnad vid Länssjukhuset Ryhov

Yes! Nu bygger vi tillsammans.  Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och NCC:s vice Sverigechef Gunnar Masthagen har just tagit gemensamma ”spadtag” i var sin grävmaskin för att markera att byggandet av ny sjukhusbyggnad på Ryhovsområdet nu startat.

Nu är det dags för det snart 30 år gamla Länssjukhuset Ryhov att de närmaste åren genomgå en stor modernisering. Det första steget till detta togs torsdag 7 december 2017 genom ett första spadtag för en helt ny vårdbyggnad, hus D1-D2, som ska stå klar 2021 intill dagens huvudbyggnad.

Frivilligarbetare utbytte erfarenheter om att ge stöd till andra

De berättade om ett ofta mångårigt engagemang som samhällsarbetare i olika roller: Pia Alderbring, Anne-Marie Målberg, Johan Karlsson, Linda Karlsson, Pia Isaksson, Tina Ousbäck, Inger Leibäck, Karin Cider samt Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i Region Jönköpings läns patientnämnd.

Ett uppdrag som innebär ett stöd för en medmänniska. Dessutom ett arbete som ger mycket tillbaka. Inför Internationella frivilligarbetaredagen möttes ett 60-tal kontakt- och stödpersoner, övervakare, stödfamiljer, övervakare med flera till erfarenhetscafé i Jönköping.

Värnamo hälsocenter tog emot Region Jönköpings läns folkhälsopris 2017

Glada folkhälsopristagare: Joakim Norgren, projektledare, Värnamo kommun, Anders Bergström, vd för vårdcentralen Unicare Avonova Apladalen och initiativtagare, Johan Arvidsson, fritidschef, Värnamo kommun, Therése Strömberg, verksamhetsansvarig, Anna Gustafsson, hälsokoordinator, Jesper Du Rietz, chef tekniska förvaltningen, Ida Andersson, hälsokoordinator samt Maria Haveland och Veronica Ottosson, folkhälsoplanerare Region Jönköpings län.

Regionfullmäktige delade tisdag 5 december 2017 ut årets folkhälsopris på 10 000 kronor till Värnamo hälsocenter för arbetet där Värnamo kommun samverkar med fyra vårdcentraler i arbetet att hjälpa invånarna till bättre hälsa och livsstilsförändringar.

Pressinbjudan 7 december 2017: Första spadtaget för framtidens vårdbyggnad

Under de närmaste åren bygger Länssjukhuset Ryhov i Jönköping om för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. På torsdag 7 december tar vi första spadtaget till hus D1, de två huskroppar på cirka 34 000 kvadratmeter som ska byggas i anslutning till sjukhuset.

Pressinbjudan 7 december 2017: Automation Småland - En dag om digitalisering och automation

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Region Jönköpings län arrangerar tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA):s projekt Smart Industri och Automation Småland en konferens om digitaliseringens möjligheter.

Regionfullmäktige 5 december 2017: Beslut om kompletteringar till budget med verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019–2020

Regionfullmäktige har godkänt regionstyrelsens förslag till kompletteringar av det budgetbeslut som togs av regionfullmäktige den 8 november 2017.

Hälso- och sjukvården uppmärksammar våld i nära relation

Veronica Ottosson och Elinor Petersson

Genom utbildning och ett helt nytt webbaserat metodstöd får personal inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län mer kunskap för att ställa frågor om våld i nära relationer och att hantera svaret.

Pressmeddelande 4 december 2018: Regionstyrelsen överens om kompletteringar av budgeten för 2018

Vid dagens möte beslutade regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att godkänna de kompletteringar i Budget med verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019-2020, som Alliansen och oppositionen enats om.

Förslag till kompletteringar av budgeten för 2018

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande, och Carina Ödebrink, regionstyrelsens 2:e vice ordförande, har enats om förslag till kompletteringar i Budget med verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019–2020.

Esther-nätverket prisas av EU

Två personer tittar in i kameran

”Esther-nätverket är bästa initiativet som stödjer aktivt och hälsosamt åldrande.” Med det omdömet och i konkurrens med 600 nominerade tog Esther hem ett fint pris från EU vid konferensen "Opening Up an Era of Social Innovation" i Lissabon.

Grattis till årets folkhälsopris, Värnamo hälsocenter!

Bild från gymmet i Värnamo hälsocenter.

Vi gratulerar Värnamo hälsocenter som får 2017 års folkhälsopris från Region Jönköpings län! Hälsocenter valdes bland ett tiotal nomineringar av fina och viktiga folkhälsofrämjande verksamheter i länet.

Pressinbjudan 30 november 2017: Levande och innovativ utställning med rörande rörelse

Under oktober och november har det hänt mycket spännande för och med barn och alla andra med fantasi i den levande utställningen Rörande Rörelse på Jönköpings läns museum.

Välkommen till regionfullmäktige 5 december 2017

Nu finns handlingarna publicerade till mötet på tisdag 5 december 2017.

Hiv-test med snabbsvar

Orolig över att blivit smittad av hiv? Onsdag 29 november 2017 finns möjlighet att hiv-testa sig med snabbsvar.

Gemensam barnhälsovård kan ge mer riktade insatser

Gruppbild på barnhälsovårdens ledningsgrupp

Barnhälsovården i Region Jönköpings län har en viktig roll i folkhälsoarbetet. Genom bildandet av en länsövergripande verksamhet 1 oktober 2017 ökar möjligheten att arbeta med riktade insatser till barn och deras familjer.

Jönköpings län uppvaktar trafikutskottet för snabb byggstart av nya höghastighetsbanor

Onsdag 22 november 2017 möter politiker från Region Jönköpings län och Jönköpings kommun Riksdagens trafikutskott, för att tydliggöra behovet av en snabb utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Det är nödvändigt med ny kapacitet för både person- och godstransporter på järnväg, inte bara för vår region utan för hela Sverige.

Pressinbjudan 23 november 2017: Attraktionskraft - konferens om regional utveckling på Jönköping University

För andra året i rad samlas länets utvecklingsaktörer för samtal och föreläsningar om attraktivitet, kvalitet, innovation, utveckling och förnyelse. Bland annat medverkar Joakim Jardenberg, internet- och digitaliseringsexpert, och Folke Rydén, före detta USA-korrespondent.

Rekorddeltagande på Höglandets psykiatrivecka

Tre personer på bild

En hel vecka med föreläsningar om psykisk ohälsa och verktygen för att hantera detta. Så har det sett ut på Höglandet 13-17 november, när psykiatriveckan genomfördes för elfte gången, i år med rekordpublik.

Hållbarhetsprogrammet i fokus på miljödag

Vi är klimatsmarta, vi använder våra resurser klokt, vi är socialt hållbara och vi bidrar till en sund livsmiljö. De fyra framgångsfaktorerna i hållbarhetsprogrammet återspeglades under miljödagen, där Therese Birath från Kemikalieklok talade på temat sund livsmiljö.

Programmet för hållbar utveckling 2017-2020 var i fokus när Region Jönköpings län arrangerade den årliga miljödagen onsdag 15 november 2017. De flesta områden utvecklas positivt, och Region Jönköpings läns är bäst på att förbättra, visar en färsk nationell jämförelse.

Inspirationsdag för investeringsfrämjande arbete i Jönköpings län

Peter Nygårds, Gun-Britt Östedt-Axelsson och Anna Österlund var några av föreläsarna som pratade om platsens attraktion och hur varumärken byggs, från olika synvinklar.

Onsdag 15 november 2017 bjöd Region Jönköpings län in politiker och tjänstemän, ansvariga för näringslivsfrågor och planfrågor, till en inspirationsdag på Elmia i Jönköping under pågående Subcontractormässa för att ge mer kunskap i arbetet med etableringsfrågor.

SKL:s sjukvårdsdelegation studerade verksamheten i Region Jönköpings län

Sveriges Kommunler och Landsting, SKL:s sjukvårdsdelegation besökte Region Jönköpings län för att sammanträda och lära sig mer om verksamheten och utvecklingsarbetet.

När ledamöterna i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) sjukvårdsdelegation för första gången höll sammanträde i Jönköping, blev det också en dag med studiebesök och föreläsningar om bland annat arbetet med personcentrerad vård och utvecklingen av primärvården och andra verksamheter.

Kliniker från Singapore studerar vårdsamverkan i Jönköpings län

Gruppen från sjukhus i Singapore fick lära sig mer om flödet av hjälpmedel på hjälpmedelscentralen, och hur hjälpmedlen servas och gås igenom inför nya användare.

Under fyra veckor har nio representanter för hälso- och sjukvård i Singapore besökt Jönköpings län. Syftet har varit att studera hur Region Jönköpings län och länets kommuner arbetar i nätverk för personcentrerad vård.

Fristadskonstnärens film tävlar i internationell dokumentärfilmsfestival

En man framför bokhyllor.

Den 15–26 november 2017 pågår The International Documentary Film Festival i Amsterdam. För första gången finns en film med som fått stöd av Region Jönköpings län. Fristadskonstnären Ali Alibrahim har regisserat filmen.

Årets antibiotikavecka - viktigaste läkemedlet måste räddas

Bild med figurer som visar hur antibiotika sprids i olika led över hela jordklotet.

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan 13–19 november 2017 sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus. I Jönköpings län pågår sedan länge ett systematiskt arbete för att minska antibiotikaanvändningen.

Pressmeddelande: Besked om hanteringen av Budget 2018

Vid presskonferens torsdagen den 9 november 2017 meddelades att alliansen fortsätter styra Region Jönköpings län och skulle återkomma när innebörden av regionfullmäktiges budgetbeslut klarlagts.

Pressinbjudan 15 november 2017: Inspirationsdag för investeringsfrämjande arbete i Jönköpings län

Onsdag 15 november 2017 bjuder Region Jönköpings län in politiker och tjänstemän, ansvariga för näringslivsfrågor och planfrågor, till en inspirationsdag på Elmia i Jönköping för att ge mer kunskap i arbetet med etableringsfrågor.

MR-dagarna i Jönköping utbildade i mänskliga rättigheter

Tekie Mussa, hälsokommunikatör i Region Jönköpings län fanns på plats i regionens monter för att berätta om det arbete som hälsokommunikatörerna gör bland nyanlända och asylsökande.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Hur de ska värnas och stärkas, var temat när MR-dagarna, Nordens största arrangemang om mänskliga rättigheter, hölls i Jönköping med Region Jönköpings län som deltagare.

Psykiatrins vecka på Värnamo sjukhus sprider kunskap

Gustav Grahnat, fysioterapeut på rehabiliteringscentrum på Värnamo sjukhus, föreläste om fysioterapi vid ångest och depression. Deltagarna fick lära sig mer om vilken betydelse som fysisk aktivitet har i egenvården vid en av de många föreläsningarna under psykiatriveckan på Värnamo sjukhus.

Den psykiatriska specialistsjukvården arbetar över ett brett område. Detta återspeglades när psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus under vecka 45 arrangerade psykiatrins vecka, för medarbetare inom kommunal verksamhet, hälso- och sjukvård samt för allmänheten.

Välkommen till Psykiatriveckan på Höglandet 13-17 november 2017

”Min egen väg” är temat på årets Psykiatrivecka på Höglandet, som i år arrangeras för elfte gången.

Pressinbjudan 9 november 2017: Budget 2018

Med anledning av beslutet i regionfullmäktige om Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan för 2019–2020, bjuder alliansen i Region Jönköpings län in till pressträff torsdag 9 november 2017.

Spännande samtal och seminarier under Mänskliga rättighetsdagarna 9-11 november 2017

Teckning med text: De mänskliga rättigheternas framtid

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för rättighetsfrågor. 9-11 november arrangeras MR-dagarna i Jönköping, med såväl nationella som internationella föreläsare. Region Jönköpings län är lokal samarbetspartner och håller bland annat i flera seminarier.

Kultur- och arbetsstipendier ger stolthet och arbetsro

Två män och två kvinnor står i en trappa på Kulturhuset Spira

Naturfotograf med annorlunda bildspråk, konstnär med olika infallsvinklar på landskap, dansare som arbetar i projekt med andra konstformer, samt två animatörer. Regionfullmäktige delade tisdag 7 november 2017 ut årets kultur- och arbetsstipendier till olika konstformer.

Tyck till om framtidens mat i Jönköpings län!

Kollage av bilder på matproduktion, som frukt- och grönsaksodling och lantbruk.

Arbetet med att skapa en regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län pågår för fullt. Men för att strategin ska bli så bra som möjligt behöver vi hjälp! Därför bjuder vi in till en branschträff på Elmia torsdagen den 23 november klockan 18.30.

Stort intresse för att utveckla framtidens län

Barn som leker, ung kvinna framför traktor, två personer på en fabrik.

Den 23 november 2017 är det dags för Attraktionskraft 2017. När utvecklingsaktörer i Jönköpings län för andra året i rad samlas på Jönköping University, står bland annat jämställdhet, digitalisering och källkritik på agendan.

Ny kulturplan utvecklar kulturen

Dansare

Många har samverkat för att ta fram den regionala kulturplanen för 2018–2020 som regionfullmäktige sa ja till vid sammanträdet 7 november 2017. Planen pekar ut vilka områden som prioriteras för att utveckla kulturen i Jönköpings län de närmaste tre åren.

Start för årets vaccinationskampanj inför säsongsinfluensan

Nu är det dags för årets influensavaccination, konstaterar smittskyddsläkare Malin Bengnér, Seyde Aslan, som fick ”premiärsprutan”, och så Gladis, Region Jönköpings läns eget affischansikte som uppmanar alla från 65 år samt övriga riskgrupper att vaccinera sig.

Seyde Aslan driver sedan många år språkcafé för invånare på Öxnehaga i Huskvarna med rötter i andra länder. Där brukar hon varje år uppmana de äldre invånarna att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. I år var det dags även för henne att få det skyddande vaccinet.

Välkommen till regionfullmäktiges möte 7-8 november 2017

Tisdag och onsdag tar regionfullmäktiges ledamöter plats i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping, för att bland annat besluta om budgeten för 2018.

Bandage är något bättre än gips efter operation för karpaltunnelsyndrom

Tre personer står och betraktar en gipsad hand

Den som opererats för karpaltunnelsyndrom får bära ett gips eller bandage efter operationen. Men vilken metod ger egentligen bäst resultat? Det är något bättre att linda, visar en studie vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som gör att den enklare lindningen nu kan bli mer vanlig i sjukvården.

Pressinbjudan 6 november 2017: Jönköpings län satsar på digital kompetens och delaktighet

Regionbiblioteket satsar extra kraft för att få fler länsbor digitalt delaktiga, med en stor konferens om medie- och informationskunnighet den 6 november.

Pressinbjudan till psykiatriveckan 6-9 november: Personligt om egna erfarenheter av psykiatrisk sjukdom

Psykiatriska kliniken vid Värnamo sjukhus anordnar under vecka 45 psykiatrins vecka – tre dagar med bred spännvidd om våld i nära relationer, somatisk hälsa vid psykiatrisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder och riskfaktorer med gängmedlemskap.

Jämlik psykiatrisk vård: Mer insatser hemma vid psykisk sjukdom

Helena Fager, uppdragsledare för mobila och flexibla lösningar och Anna Löfdahl, medlem i mobila psykiatriska teamet på Höglandssjukhuset, är med och utvecklar lösningar för mer flexibla  insatser hemma för patienter med psykisk sjukdom.

Den som drabbas av psykisk sjukdom ska i högre grad kunna få hjälp och stöd hemma som ett alternativ till heldygnsvård på klinik. Det är ett av utvecklingsområdena i jämlik psykiatrisk vård som den psykiatriska specialistvården i Region Jönköpings län nu utvecklar med målet att inom fem till sju år vara ledande i Sverige.

Temavecka för mer vegetariskt i sjukhusens restauranger

Kockarna Yolla Jawad och Peter Grund steker rödspätta tillsammans med köksmästare Fredrik Granqvist i köket på Länssjukhuset Ryhov.

Mindre kött – lika gott – lika mätt. Det är det kärnfulla budskapet när måltidsservice genomför den årliga temaveckan, vecka 45, i de tre sjukhusrestaurangerna för att uppmärksamma mat som är bra för hälsan, är resurseffektivt och gynnar miljön genom lägre utsläpp av koldioxid.

Pressinbjudan 7 november 2017: Utdelning av årets kultur- och arbetsstipendier

Region Jönköpings läns kulturstipendium delas i år ut till konstnären Ann Böttcher och fotografen Mats Andersson. Dansaren Stina Nilsson och animatörerna Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin får årets arbetsstipendium.

Pressinbjudan 6 november 2017: Först middag med kungen och nu är det dags för vaccination mot influensa

Nästa vecka, 7 november 2017, startar den nationella kampanjen för att så många som möjligt i riskgrupperna att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Dagen innan, måndag 6 november, är medierna välkomna till vårdcentralen på Öxnehaga när Seyde Aslan, en av våra bästa ambassadörer för vaccination, ska vaccineras!

Toppnotering för miljöarbetet – Region Jönköpings län bäst på att förbättra

Inköpen av ekologiska livsmedel i Region Jönköpings län har ökat från 9 procent 2009 till 42 procent 2016. Fram till 2020 är målet i hållbarhetsprogrammet att andelen ska vara minst 60 procent. På Värnamo folkhögskola, där Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen är kokerskor, ligger andelen ekologiska livsmedel på cirka 50 procent.

Stor ökning av andelen ekologiska livsmedel, bäst på att minska energianvändningen och halverat utsläpp av medicinska gaser. När det handlar om miljöarbetet är Region Jönköpings län bäst på att förbättra, det visar den öppna jämförelsen av regionernas och landstingens miljöarbete för perioden 2009 till 2016.

Bra Liv förbereder medarbetare för chefskap genom traineeprogram

Claes Hultberg, chefläkare för primärvården, föreläste om patientsäkerhet för deltagarna i Bra Liv:s chefstraineeprogram; Jenny Kallström, ST-läkare Kungshälsans vårdcentral, Caroline Grahn, rehabkoordinator Vråens och Rydaholms vårdcentraler, Adam Radzinski, distriktsläkare Eksjö vårdcentral, Maria Ericson, vårdadministratör på Hälsan 2 vårdcentral samt Marléne Svensk, vårdadministratör Habo vårdcentral. Johan Samuelsson, sjukgymnast, Kungshälsans vårdcentral, saknas på bilden.

Under tolv månader genomför sex medarbetare inom Vårdcentralerna Bra Liv ett traineeprogram för att få en inblick i vad ett chefskap innebär, i det långsiktiga syftet att rekrytera ny chefkompetens internt i organisationen.

Barn och unga lär sig tandhälsa genom drama

Förskolan Vingen i Råslätt utanför Jönköping skapar positiva rutiner genom att barnen får borsta tänderna efter frukost varje dag. En höjdpunkt är förstås när tandsköterskan Pernilla Martinsson och kollegan Nagam Abbas (som tandtroll) kommer på besök, för att lära ut bra tandhälsa.

Tidiga vanor kring tandborstning och kost är viktigt för att grundlägga en bra tandhälsa. Därför får förskolebarn och skolbarn i Jönköpings län besök av bland annat tandtroll som med drama och lekar lär ut hur tänderna ska skötas.

Skandinaviskt forskningsprojekt om fästingburna infektioner leds från Jönköping

Magnus Johansson, professor i biomedicin, Anna Jonsson Henningsson, överläkare och medicinsk chef för klinisk mikrobiologi och Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi och projektledare, beskriver hur det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation arbetar för att minska fästingrelaterade infektioner.

Under tre år arbetar det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation med forskning kring fästingburna infektioner. Ett av många delprojekt handlar om att utveckla ett ätbart vaccin mot den allvarliga sjukdomen TBE, fästingburen hjärninflammation.

Digitala doseringsbrev ger patienter ett friare liv

Man visar upp mobil med e-tjänst.

Nu kan personer i Jönköpings län, som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet warfarin, få digitala meddelanden om doseringen via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Region Jönköpings län är först i landet med att erbjuda detta.

Pressmeddelande: Stort bidrag till konstnärlig utveckling och inkludering

Region Jönköpings län har i samverkan med Region Skåne och Västra götalandsregionen fått 2,1 miljoner i regionala utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att gemensamt utveckla ShareMusic & Performing Arts till ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering.

Pressinbjudan 30 oktober 2017: Region Jönköpings län satsar på aktuell gymnasieföreställning

De senaste veckorna har många kvinnor har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier på jobbet, i skolan, i vardagen. Kvinnor begränsar sina liv, men vad gör männen? Vem bär ansvaret? I teaterföreställningen A perfect lover av Peter Ericson möter vi ”baksidan” på #metoo.

Uppgradering av journalsystemet påverkar nationella e-tjänster

Under uppgraderingen av journalsystemet i Region Jönköpings län stängs flera nationella e-tjänster fredag 27 oktober klockan 15 – söndag 29 oktober 2017.

Pressinbjudan 26 oktober 2017: Kraftsamling mot vinterkräksjuka och influensa

Förra vintern drabbades både vårdtagare och personal av influensa och magsjuka vid flera besvärliga utbrott på länets sjukhus och kommunala boenden. Med bättre rutiner hade smittspridningen kunnat begränsas.Därför har vi bjudit in vårdpersonal från sjukhus och boenden för att kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Pressinbjudan 26 oktober 2017: Samtal om vård för inneliggande barn i Region Jönköpings län

Men anledning av frågor i samband med allianspartiernas förslag om att inneliggande barn ska vårdas på barnkliniken Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, bjuds medierna in till ett samtal med företrädare för berörda verksamheter.

Innovationsrace kraftsamlar för nya produkter och tjänster

En produkt som ska utvecklas, ett stort antal olika kompetenser samlade i 44 timmar för att skapa. Innovation Race kallas modellen som Science Park i Jönköpings län arbetar med för att utveckla innovationer bland länets företagare, nu senast framtidens smarta resväska.

Under 44 intensiva timmar samlas ett antal aktörer med olika kompetenser för att utveckla en helt ny produkt eller tjänst. Innovation Race, kallar Science Park i Jönköping modellen som används då och då för att kraftsamla i ett utvecklingsarbete. Senast handlade det om att utveckla framtidens smarta resväska.

OECD följer upp utvecklingsmöjligheterna i Jönköpings län

Representanterna från OECD (längst upp i bild) diskuterar länets arbetsmarknad, näringsliv, innovation och kompetensutveckling med representanter från olika delar av samhället, en av många pusselbitar för att få underlag för sin rapport om länets utvecklingsmöjligheter.

För fem år sedan studerade OECD utvecklingsmöjligheterna i Småland och Blekinge och gav en rad rekommendationer. Nu är organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling tillbaka igen för en uppföljning hur det gått och hur dagens förutsättningar ser ut.

Personliga berättelser gav kunskap om psykisk ohälsa

Marie Linder, Britt-Marie Wahlund, Anette Ekerheim, Bodil Monwell och Isabell Mortensen delade med sig av både personlig erfarenhet och yrkesmässig kunskap kring olika perspektiv på psykisk ohälsa, när psykiatriska kliniken i Jönköping arrangerade en föreläsningsdag för medarbetare och allmänheten.

Hur ser livet ut för den som är drogberoende, har självskadebeteende eller ADHD och autism? När psykiatriska kliniken i Jönköping arrangerade en dag om psykisk ohälsa föreläste både sakkunniga och personer med egen erfarenhet om hur vardagen kan se ut, men också om den hjälp som finns att få.

Pressinbjudan 24 oktober 2017: OECD följer upp utvecklingsmöjligheterna i Jönköpings län

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i Jönköpings län? Det ska OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, studera som en del i en granskning av förutsättningarna i Småland och Blekinge.

Pressinbjudan 26 oktober 2017: Senaste nytt inom skandinavisk forskning om fästingburna infektioner

ScandTick Innovation är ett av de största pågående forskningsprojekten för att minska fästingrelaterade infektioner hos människor och djur. På torsdag 26 oktober 2017 träffas forskarna för att presentera flera av delprojekten. Medierna är välkomna att lyssna på seminariet och intervjua.

Viktigt med rehabilitering tidigt vid cancersjukdom

Carina Adolfsson i Nässjö behandlades för bröstcancer 2015. Sedan dess pågår rehabilitering i olika former, bland annat fysisk träning, vilket Carina tycker är viktigt.

Fysisk aktivitet, kontakt med rehabteam och kurser om bland annat att leva med cancer. Det är några exempel på den viktiga rehabiliteringen vid cancersjukdom - som behöver starta så tidigt som möjligt.

Pressinbjudan 23 oktober 2017: En dag om psykisk ohälsa

På måndag 23 oktober 2017 bjuder psykiatriska kliniken i Jönköping in allmänhet, patienter, närstående och personal inom hälso- och sjukvård till föreläsningar. Bland annat berättar personer om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Logopeder och bibliotekarier samarbetar med Språklust för stöd vid språkstörning

Johanna Billvén, utvecklare Regionbibliotek, Kina Johansson, förälder till dotter med språkstörning, Olof Sandgren, lektor i specialpedagogik, Malmö högskola, samt Marie Hallberg, logoped vid barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Region Jönköpings län, höll i fortbildningsdagen för logopeder och bibliotekarier i Jönköpings län, en dag som samtidigt var starten för Språklust.

Förskolebarn som har språkstörning behöver stöd för att utveckla sin språkliga förmåga att kommunicera. Därför lanserar nu barnhälsovården och Regionbibliotek Region Jönköpings län ”Språklust”, där logopeder och bibliotekarier samarbetar för att ge föräldrar och barn i Jönköpings län en bra läsupplevelse.

Nominera till folkhälsopriset!

Blåbär på vit tallrik, formade som ett hjärta.

Nu är det dags att nominera till 2017 års vinnare av folkhälsopriset!

Micaela bidrar till bättre användning av läkemedel i den psykiatriska vården

Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, vill bidra till att förbättra vården av människor med psykisk sjukdom. Här går hon igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.

Från hösten 2017 har den psykiatriska slutenvården i Region Jönköpings län fått tillgång till farmaceutisk kunskap för att utveckla en god läkemedelsanvändning och minska risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem.

Pressinbjudan 18 oktober 2017: Introduktion av ”språklustrecept” till förskolebarn med språkstörning

Region Jönköpings län breddinför stöd genom ”språklustrecept” till förskolebarn med språkstörning, vilket är cirka 6-8 procent. Stödet ges för att alla barn behöver ett språk för att kunna kommunicera, lära sig läsa, klara skolgången och vara delaktiga i samhället.

Pressinbjudan 18 oktober 2017: Att möta människor som flytt

Många medarbetare i kommunerna har mött och möter nya utmaningar när antalet asylsökande och personer med uppehållstillstånd ökar. Det är människor som flytt och som kan behöva omfattande samhällsinsatser för att integreras, lära sig svenska och komma i sysselsättning. Vi behöver också bli bättre på att ta vara på den kompetens som tillförs med alla nya medborgare.

Överenskommelse för trygg och säker vård och omsorg

Fyra personer framför en tavla med ord.

Hösten 2017 formulerar länets kommuner och Region Jönköpings län en överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Överenskommelsen utgår från en ny lag och nya arbetssätt i kommunal hemsjukvård och omsorg, på vårdcentralerna och sjukhusen.

Röntgen har snabba flöden för remisser med välgrundad misstanke om cancer

Jennie Thunberg, områdeschef Jönköping, Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef och Theres Utberg, områdeschef röntgen, resurs, arbetar för att röntgens undersökningar i de standardiserade vårdförloppen ska gå snabbt.

När misstanke om cancer uppstår är det viktigt att de fortsatta undersökningarna går snabbt. Här är röntgen en viktig aktör, som trimmat sina flöden och organisation för att klara de tidsgränser som finns för standardiserat vårdförlopp, SVF.

Pressinbjudan 14-15 oktober 2017: Stort intresse för folkdräkter och dräktsömnad, särskilt bland män!

I helgen, 14-15 oktober 2017, träffas ett antal personer för att sy dräktbyxor till folkdräkter. Kursen leds av Täpp Lars Arnesson. Det är extra roligt att av kursens sju deltagare är fem män, något som är ytterst ovanligt i slöjdsammanhang.

Pressinbjudan 16 oktober 2017: Klart med finansiering av IT-spåret i Eksjö

Välkommen till Eksjö på måndag, när vi berättar om den positiva framtiden för IT-spåret!

Arbetsmarknadskunskap testas på skolschemat i Jönköpings län

Vad har ni för yrkesdrömmar? Vad vill ni jobba med? Andreas Lepa, kommunikatör på Jobba i Västerås, träffar sjundeklassare på Hagabodaskolan i Habo och får igång en dialog kring yrkesdrömmar och vilka kompetenser som framtidens arbetsmarknad erbjuder.

Kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden är en viktig fråga. Därför genomför Region Jönköpings län just nu en förstudie om satsning på arbetsmarknadskunskap i grundskolan. Elever i årskurs 7 och 9 får lära sig mer om vilka kompetenser som länets arbetsgivare behöver.

Pressmeddelande: Årets kultur- och arbetsstipendiater 2017

Grattis till konstnären Ann Böttcher och fotografen Mats Andersson som får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2017 och till dansaren Stina Nilsson och animatörerna Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin som får årets arbetsstipendium!

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på akuta händelser

Medarbetare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på en docka.

Plötsligt drabbas det lilla barnet av hjärtstopp. För personalen på barnvårdenheten handlar det om en snabb och avancerad insats för att rädda liv. På Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, Metodikum, kan medarbetarna få scenarioträning på händelser som inträffar sällan.

Pressinbjudan 11 oktober 2017: Levande och innovativ utställning med rörande rörelse

11 oktober – 3 december 2017 händer mycket spännande för och med barn och alla andra med fantasi i Rum 203 i Jönköpings läns museums ”experimentsal”. Slöjd och dans möter ny teknik och väcker nyfikenhet och skaparlust. Tradition skapar innovation i den levande utställningen Rörande Rörelse.

Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat.

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har elva tandläkare besökt Folktandvården i Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för den svenska orala forskningen.

Ingvor fick information via bildspel inför strålbehandlingen

Bildspelet ger bra information, men det får gärna bli mer detaljerat för olika cancerformer, säger Ingvor Söderberg som går på strålbehandling och får en pratstund med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson (till vänster).

För att göra patienterna bättre informerade skapade strålbehandlingen på onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, ett bildspel som steg för steg berättar hur behandlingen går till. Genom det kan patienterna i lugn och ro läsa på för att vara bra informerade när behandlingen startar.

Årets andra delårsrapport 2017: Fortsatt utveckling av den nära vården – Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Det digitala besöken liksom samtalen till telefonrådgivningen i primärvården ökar stort och tillgängligheten i akutvården är fortsatt god. Planeringsarbetet för höghastighetståg fortsätter med oförminskad intensitet. Årets första åtta månader visar en i stora delar positiv utveckling, men även utmaningar att arbeta vidare med.

Länsinvånarna får forma den digitala samhällsservicen

En kvinna sitter vid en dator

Vilken samhällsservice vill du som länsinvånare ha i form av digitala tjänster? Det ska nu Region Jönköpings län och länets kommuner ta reda på genom en undersökning till såväl privatpersoner som företagare, som görs i samarbete med undersökningsföretaget Scandinfo.

Ny kunskap kring undersökning av gallvägar - ett av årets många forskningsresultat

Kirurg Greger Olsson genomför en ERCP-undersökning

Med relativt enkla medel kan risken för komplikationer minskas vid endoskopisk undersökning av gallvägar och bukspottkörtel. Det visar kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset i Eksjö i sin forskning, en av hela 15 disputationer under 2017.

En fredag som visade upp den breda forskningen i Jönköpings län

Ska roboten klara banan? Hannes och Nellie Simonsson hade programmerat tillsammans med mamma Helena (längst till höger) och höll tummarna när roboten gav sig ut på banan. För Maria Sparf, utvecklingsstrateg i Jönköpings kommun och doktorand vid Linköpings universitet, handlade det om att visualisera sin forskning om vad barn lär sig när de programmerar.

Hjärtsjukdom, blindtarmsinflammation, ortopedi, dataprogrammering, fästingar, människors utsatthet, fynd av hällristningar, och mycket annat. Den som besökte årets Forskarfredag 29 september i Jönköping och Eksjö fick lära sig mer om en rad olika ämnen.

Välkommen till EU-dagen 16 oktober 2017!

Logga för EU-dagen 16 oktober 2017

Måndagen den 16 oktober 2017 arrangerar EU-kommissionen ett kostnadsfritt halvdagsprogram med EU-tema på Jönköping University.

Pressmeddelande 2 oktober 2017: Alliansen i Region Jönköpings län presenterar budget 2018

Den politiska ledningen för Region Jönköpings län presenterade 2 oktober sitt förslag till budget för 2018: Med sikte mot år 2030 - investering i personal och moderna vårdlokaler för framtidens välfärd och tillväxt.

Pressinbjudan 2-3 oktober 2017: Hur kan sjukvårdsteam bli ännu bättre på att ta hand om svårt sjuka patienter?

För tolfte året arrangeras instruktörsmöte för personer som använder CEPS-pedagogik och i år hälsas omkring 170 deltagare från hela landet välkomna till Jönköping. Under två dagar ska de lära sig mer om hur sjukvårdsteam kan bli ännu bättre på att ta hand om akut sjuka patienter.

Effektiv smittspårning och nappflaskor av glas belönas med pris för hållbart miljöarbete 2017

De fick årets hållbarhetspris med miljöinriktning! Maria Ström och Barbro Lundström, vårdenhetschefer, Hannah Ericsdotter Forsén, sjuksköterska, Maria Ekelund, verksamhetschef och Lisa Eifrém, barnsjuksköterska, samtliga från neonatalvårdsavdelningen, regiondirektör Agneta Jansmyr, Elisabeth Gustafsson, sjuksköterska, Maria Palmérus, verksamhetschef och Rebecca Hallström, sjuksköterska, samtliga från infektionskliniken.

Infektionskliniken har ett tuberkulosteam som smittspårar genom att resa ut i länet. Det sparar resor motsvarande ett varv runt jorden – varje år! Neonatalavdelningen har bytt ut alla sina nappflaskor från plast till glas. Två miljöåtgärder som belönades med hållbarhetspris med miljöinriktning 2017, på vardera 15 000 kronor, i samband med regionfullmäktiges sammanträde 26 september 2017.

Pressinbjudan 27 september 2017: Studiebesök från Stockholms läns landsting

Välkommen att träffa regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och regiondirektör Agneta Jansmyr som har besök av landstingsstyrelsens ordförande Irene Svenonius och landstingsdirektör Malin Frenning från Stockholms läns landsting.

Välgrundad misstanke om cancer uppstår ofta på vårdcentralen

Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, är en av alla läkare i primärvården som har den viktiga rollen att upptäcka misstänkt cancer tidigt för att snabbt starta utredning som kan avskriva eller bekräfta misstanken.

Ett par gånger i månaden möter Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, patienter där det finns misstanke om cancersjukdom. Det leder då till så kallad SVF-remiss för fortsatt utredning på sjukhus.

Årets Flisakongress: Hur anpassar sig svensk ambulanssjukvård till samhällsförändringen?

Stefan Dalteg, Lenita Petersson (projektledare)och Frida Johansson, ambulanssjuksköterskor i Region Jönköpings län, ingår i projektgruppen för FLISA 2017, som arbetat intensivt för att skapa en kongress med stor bredd i de seminarier som de cirka 600 deltagarna kan välja mellan.

Hur ska svensk ambulanssjukvård anpassa sig till samhällsförändringen och den tekniska utvecklingen? Det var temat när cirka 600 ledningsansvariga för ambulanssjukvården i Sverige träffades på Elmia i Jönköping 19-21 september 2017 för årets FLISA-kongress.

Ta chansen att träffa en forskare på Forskarfredag 29 september 2017

Flera personer står runt ett mikroskop för att studera en fästing.

Vad gör en forskare? På Forskarfredag 29 september har allmänheten möjlighet att lära sig mer om den breda forskning som sker i Jönköpings län. Ett 30-tal forskare är engagerade i en rad programpunkter under dagen och kvällen för att berätta om hur de arbetar för att finna ny kunskap.

Pressinbjudan 25 september 2017: Eftermiddag om osteoporos

Osteoporos, eller benskörhet, är ett stort folkhälsoproblem. Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur och kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.

Förändrade arbetssätt ger arbetsmiljö med högt betyg

Två undersköterskor står vid en patientsäng

Genom förbättrad fysisk miljö, ändrade rutiner och arbetsfördelning har de cirka hundra medarbetarna inom slutenvården på medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus skapat en arbetsmiljö som får högt betyg i medarbetarundersökningar.

Dags att tycka till om regional transportplan 2018–2029

Två unga människor på en järnvägsstation

Region Jönköpings län går nu ut med remissversionen av den regionala transportplanen för Jönköpings län. Planen innehåller förslag till åtgärder och investeringar för väg och järnväg under åren 2018–2029. I det regionala planförslaget finns även ökade satsningar på gång- och cykelvägar. Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö har beslutat om remissversionen och nu kan berörda intressenter tycka till om förslagen.

Kristina Athlei utses till ny regional utvecklingsdirektör

Kristina Athlei har utsetts till ny regional utvecklingsdirektör vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2017. Kristina Athlei kommer närmast från uppdraget som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

Joakim Silva ny HR-direktör i Region Jönköpings län

Joakim Silva kommer från årsskiftet att tillträda tjänsten som ny HR-direktör, det beslutades vid Regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2017. Joakim Silva arbetar idag som HR-chef inom Helsingborgs stad, bland annat med ansvar för kompetensförsörjning och chefsrekrytering inom skol- och fritidsförvaltningen.

Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstiden vid misstanke om cancer

Varje Dag Räknas är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. I Jönköpings län har 9 600 länsbor utretts enligt standardiserat vårdförlopp sedan starten i april 2015.

I april 2015 startade den nationella satsningen standardiserade vårdförlopp, SVF, i cancersjukvården. Sedan dess har 9 600 länsbor utretts enligt den standarden. I 1900 fall har det visat sig vara cancer och behandling har startat.

Grupper hjälper barn, ungdomar och föräldrar att må bättre

Teckning, ledsen tjej

På barn- och ungdomshälsan i Värnamo finns hjälp att få när barn och ungdomar mår dåligt inuti. Det finns till exempel grupper för barn respektive ungdomar och för föräldrar. Det finns också kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet – en kort och effektiv behandling som kan användas från 13 års ålder.

Stöd på vägen mot svensk legitimation

Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning.

Den 11 oktober startar ”Vägen till legitimation”, en hälso- och sjukvårdsutbildning med stöd i det svenska språket, för utrikesfödda med akademisk sjukvårdsutbildning. Region Jönköpings län ger i samarbete med bland annat Hälsohögskolan ett 30-tal personer stöd på vägen mot svensk legitimation.

Regionstyrelsen 19 september 2017

Nu finns handlingarna publicerade till regionstyrelsens sammanträde.

Välkommen till hjälpmedelsdagen fredag 22 september 2017

Kvinna med synnedsättning och käpp som hjälpmedel, promenerar med sin son i bärsele.

Fredag 22 september arrangeras nationella hjälpmedelsdagen runt om i Sverige. Välkommen att prata hjälpmedel med kunnig personal i någon av länets sjukhusentréer kl. 10-14!

Miljöledningssystem – för ett effektivt miljöarbete i Region Jönköpings län

Interna granskningar görs av 55-60 verksamheter per år. Miljösamordnare Marit Staaf ( i mitten) besöker till exempel ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson.

Region Jönköpings län är en av få regioner och landsting i Sverige som valt att miljöcertifiera hela sin verksamhet och samla alla verksamheter i ett gemensamt miljöledningssystem.

”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”

Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Ungefär 60 procent av de beslut som tas i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige är påverkade av EU-regler. Region Jönköpings län arbetar på en rad områden för att utvecklingen i Jönköpings län ska dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Klimatfrågan i centrum under Plusenergiforum 2017

Personer i samtal på Plusenergikonferens 2016

Onsdag 18 oktober 2017 arrangerar Energikontor Norra Småland den andra upplagan av Plusenergiforum. Fokus ligger på forskning, nyheter och goda exempel inom hållbarhetsfrågor, förnybar energi och energieffektivisering. Plusenergiforum är den enda konferensen i sitt slag i regionen och riktar sig till politiker och tjänstemän i offentlig sektor, branschfolk som berörs av frågorna och andra som vill veta mer.

Stort fokus på miljömässig livsmedelshantering i hållbarhetsprogram

Alla basvaror och mejeriprodukter är numera ekologiska, liksom en del kött, bland annat blandfärs, Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen, kokerskor på Värnamo Folkhögskola som lagar omkring 100 portioner per dag med en andel ekologiska livsmedel på cirka 50 procent.

”Svekologiskt”, alltså svenskproducerat och ekologiskt, är två tydliga mål för livsmedel i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Effektiva transporter och minskat matsvinn är andra viktiga områden.

AT-läkarna ger psykiatrin på Höglandssjukhuset toppbetyg

Iona Drasovean, överläkare i psykiatri och ansvarig för AT-läkarna vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, har just introducerat de nya AT-läkarna Amy Bruta, Maja Offenbartl och Kristoffer Eriksson på kliniken.

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö får toppbetyg när Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, ber landets AT-läkare att bedöma sina utbildningsplatser. Psykiatriska klinikerna i Eksjö och Västervik får dela på förstaplatsen med 5,8 av möjliga 6 poäng.

Pressmeddelande 4 september 2017: Bröst värda att hålla koll på – kampanj om vikten att gå när man blir kallad

Eftersom tidig upptäckt är avgörande vid bröstcancer är det viktigt att komma när man blir kallad till mammografiundersökning. Inte minst gäller det yngre kvinnor som blir kallade för första gången och som i högre grad uteblir från sin mammografi.

Barnkliniken först med egen diabeteskonsulent

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är först i landet med att rekrytera en diabeteskonsulent. Det är en ny tjänst som ska fungera som en länk mellan sjukvård, förskola och skola och underlätta för barn och unga med diabetes att få en bra blodsockerkontroll.

Missa inte Klimatveckan i september!

Illustration som visar natur och texten Klimatveckan

Den 20-28 september går Klimatveckan av stapeln för fjärde året i rad. Detta är en av länets största mötesplatser för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. I år bjuds det på ett fullspäckat program, missa inte detta!

Region Jönköpings län välkomnar nya infrastrukturinvesteringar

Under torsdagen presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för infrastrukturåtgärder för åren 2018–2029. Flera av de satsningar som Region Jönköpings län har prioriterat finns med i planförslaget.

Viktigt steg mot vårdcentrum på Råslätt

Exteriör bild på blivande vårdcentrum på Råslätt.

Region Jönköpings län fortsätter att säkra framtidens behov av hälso- och sjukvård. 29 augusti 2017 sa regionfullmäktige ja till att bygga ett nytt vårdcentrum på Råslätt i Jönköping. Går allt som planerat kan vårdcentralen, folktandvården och familjecentralen flytta in våren 2020.

Ny operationsavdelning invigdes på Värnamo sjukhus

Ett stort lycka till med ert arbete i de nya lokalerna, förklarade Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, och Malin Wengholm, ordförande i regionstyrelsen, och klippte invigningsbandet till de sju nya operationssalarna på Värnamo sjukhus.

Sedan våren 2015 har den 40 år gamla operationsavdelningen på Värnamo sjukhus genomgått en stor tillbyggnad. Onsdag 30 augusti var det dags för stor invigning av de nya lokalerna, inklusive den nya steriltekniska enheten.

Värnamo sjukhus: Telefoniproblemet åtgärdat (30 augusti 2017)

Onsdagsförmiddagens problem med telefonin är nu åtgärdat.

Pressmeddelande: Företagsjouren i Region Jönköpings län och Region Östergötland går samman

Ett företag som hamnar i svårigheter kan söka hjälp hos Företagsjouren. Totalt 450 företag har fått hjälp i Jönköpings län och Östergötlands län, vilket resulterat i minst 1 500 räddade jobb. Nu går verksamheterna samman i gemensam organisation.

Länssjukhuset Ryhov deltog i stor klinisk prövning av syrgas vid hjärtinfarkt

Patienter med misstänkt hjärtinfarkt och utan nedsatt syresättning i blodet har ingen fördel av att få syrgas som en del av behandlingen. Det är slutsatsen i en stor svensk klinisk studie där Länssjukhuset Ryhov bidragit med nästan 400 patienter.

Studiecirklar startar för närstående till personer med självskadebeteende

Närstående till personer med självskadebeteende behöver stöd.  I september 2017 startar de psykiatriska klinikerna i Region Jönköpings län studiecirklar för att ge närstående mer kunskap för att  orka och må bättre i sin relation med den som har självskadebeteende. (Bilden är arrangerad).

Under september 2017 startar de psykiatriska klinikerna i Region Jönköpings län studiecirklar för närstående till personer med självskadebeteende.

Kirurgchef hedersledamot i Svensk kirurgisk förening

Karsten Offenbartl, kirurg och verksamhetschef för kirurgkliniken i Region Jönköpings län, har utsetts till hedersledamot i Svensk kirurgisk förening, med anledning av sitt arbete som studierektor i föreningens bakjoursskola.

Vid pågående Kirurgvecka på Elmia i Jönköping utsågs Karsten Offenbartl, verksamhetschef för Region Jönköpings läns kirurgklinik, till hedersledamot i Svensk kirurgisk förening. Detta för sina insatser som studierektor för föreningens bakjoursskola under fem år.

SM i Gnosjö för unga sommarföretagare

Nu ger vi järnet! Ropar Melinda Gustavsson, Elias Holm, Stina Tuvendal och David Bacelj, alla från Jönköping, som ställde upp i SM för sommarföretagare.

Under sommaren har de lärt sig mer om företagande genom att driva ett företag. Den 19-20 augusti träffades 72 ungdomar från hela Sverige i Gnosjö för att tävla i UngDrive Masters – SM för sommarföretagare.

Årsredovisning 2016: Många glädjeämnen när året summeras

Tre glada, kvinnliga medarbetare på medicinkliniken

Högt förtroende för vården, Sverigeförhandling om höghastighetståg, goda insatser i asylmottagandet och beslut om stora investeringar i hälso- och sjukvården. Det är ett händelserikt år som tecknas i årsredovisningen för Region Jönköpings län 2016.

Kjell Ivarsson - ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård

Kjell Ivarsson har utsetts till ny sjukvårdsdirektör för verksamhetsområdet Kirurgisk vård.

Nu startar Pollenkollen 2017!

Kvinna mäter pollenhalten på sjukhusets tak.

När biomedicinska analytikern Marita Skarstedt kliver upp på taket till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är det ett säkert vårtecken: Det är dags att mäta pollenhalten!

God tillgång till vård i Jönköpings län

Invånarna i Jönköpings län är mycket nöjda med vården. Det visar den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern, som publiceras idag. Vården i länet får överlag höga betyg av de 1000 personer som deltagit i undersökningen under 2016 och ligger i topp jämfört med övriga landet.

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

15 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län

Lärare i svart t-shirt visar verktyg för ung tjej i vit lurvig tröja

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 15 yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder att ytterligare 850, totalt 2700 personer, från och med hösten 2017 har möjligheten att utbildas inom yrken som är högt efterfrågade av näringslivet i vårt län.

Pressmeddelande: Bra verksamhet och stabil ekonomi 2016 ger goda förutsättningar att möta framtiden

– Länets invånare kan glädja sig åt ännu ett år med bra verksamhet i Region Jönköpings län, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande. Med årets resultat i ryggen fortsätter vi att driva på utvecklingen av vår hälso- och sjukvård, investeringar i infrastruktur och satsningar på regional utveckling. Vi står väl rustade att fortsätta framtidsbygget mot Sveriges fjärde tillväxtregion och landets bästa hälso- och sjukvård.

Öppna jämförelser 2016 – Region Jönköpings län i topp

Öppna jämförelserna visar mycket goda resultat för Region Jönköpings län, flera ligger i topp bland Sveriges regioner/landsting. Socialstyrelsens rapporter, som kom förra veckan, visar bland annat att invånarna har stort förtroende för vården – primärvården har högsta värdet i Sverige. När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer kvalitetsjämförelser inom 16 hälso- och sjukvårdsområden är Region Jönköpings län bland de allra bästa.

Forskarfredag bjöd på vetenskap med stor bredd

Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar när de klev in i Upptech:s experimentverkstad. Under ledning av pedagog Camilla Olander skulle de ta fram pH-värdet på en rad saker.

I Jönköpings län pågår forskning med stor bredd. Ett 40-tal forskare bjöd på ett smakprov under Forskarfredag 30 september 2016, där besökarna kunde komma och gå och välja från en mängd programpunkter under bland annat Science Café och Science After work.

Forskarfredag:Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb

Sara Mernelius, molekylärbiolog vid Medicinsk diagnostik, fanns på plats i högskolans lokaler och berättade om smittor och smittspårning för några av länets gymnasieelever.

Ungas berusningsarenor, depression, ryggsmärtor hos poliser och produktutveckling var några av alla de spännande ämnen som omkring 800 besökare fick veta mer om under Forskarfredag den 25 september 2015.