Nyheter och pressmeddelanden

Roula och Hanna vill bli tandläkare i Sverige

Hanna Alnader lämnade Syrien som nyutbildad tandläkare. Tänkta tre veckors praktik på Öxnehaga folktandvård blev åtta månader och övergår sedan i sommarjobb som assistent till klinikchef Maria Fagerström och de andra tandläkarna.

De kommer båda från krigets Syrien. Roula Awad, med tio års erfarenhet som specialist i tandreglering, Hanna Alnader som nyutbildad tandläkare. Nu får de hjälp till praktik inom Folktandvården i Region Jönköpings län, med målet att få svensk legitimation och bli en yrkesmässig resurs.

Nya rutiner för vårdsamordning ökar tryggheten hemma

En kvinna sitter vid en bildskärm.

”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den”. Det är utgångspunkten för det samarbete som vårdcentraler, sjukhus och kommunerna utvecklar för att även den som är sjuk ska kunna bo kvar hemma – och känna trygghet.

Stöd för den fysiska hälsan viktigt vid psykisk ohälsa

Två deltagare fixar färskpotatisen när matlagningsgruppen träffas på kommunala Vråengården i Värnamo för att laga lunch ihop som ett led i att lära sig bra kostvanor. Maten är en av flera viktiga delar för att behålla den fysiska hälsan vid psykisk sjukdom.

Den som har psykisk sjukdom har stor risk för sämre fysisk hälsa. Därför utvecklar Region Jönköpings län ett hälsofrämjande arbetssätt i samarbete med kommunal verksamhet.

Hållbarhet styr ny delupphandling av serviceresor

Två servicefordon för sjukresor utanför entrén till länssjukhuset Ryhov

Region Jönköpings län gör en ny upphandling av serviceresor inom länet. Det beslutades vid det senaste sammanträdet i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Region Jönköpings län ökar stödet till våldsutsatta

Mottagningen Alternativ till våld behandlar våldsutövare, men ökar nu också resurserna för att behandla våldsutsatta. Dan Rosenqvist, psykolog på mottagningen, är en av dem som genomför behandlingssamtal. Detta är en av de satsningar som sker i höst kring våld i nära relationer.

Hösten 2017 utökar Region Jönköpings län resurserna för att behandla personer som är utsatta för våld i nära relation. Vårdpersonal ska också få utbildning i hur frågor ska ställas om våld.

Tranåsfestival utvecklar intresset för litteratur

Det skrivna ordet kan ha många former. Till exempel som manifest skrivna på en trottoar i Tranås. Inês Lampreia, författare från Portugal, och hennes kollegor i ”Words on the Street” formulerar sina tankar som flanörer sedan kan ta del av.

Under åtta dagar i juli genomförs en internationell ord- och kulturfest i Tranås, At the Fringe, med bland annat poesi, skönlitteratur, dans, filmfestival och historiska stadsvandringar. Ett 70-tal olika evenemang genomförs för att lyfta fram litteraturen som konstform.

Sverigeförhandlingen på Region Jönköpings läns linje: Bygg hela systemet snabbt!

Sverigeförhandlingen presenterar sin utredning på scenen i Almedalen inför många åhörare

Vid ett av de mest välbesökta seminarierna i Almedalen, presenterade Sverigeförhandlingen under torsdagen sitt förslag till utbyggnadsordning för de kommande höghastighetsjärnvägarna. Slutsatsen är helt i linje med Region Jönköpings hållning: Bygg hela systemet snabbt, först då får vi ut effekterna.

Ny behandling mot hepatit C ger toppresultat

Nu kan vi bota hepatit C! Sjuksköterska Sara Sjöberg och överläkare Mikael Carlsson och på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov gläds över fina behandlingsresultat.

Hepatit C var tidigare en svår och livslång sjukdom som ofta ledde till behov av levertransplantation. Med nya behandlingsmetoder kan den som är smittad nu bli helt frisk. I Jönköpings län har 98 procent av alla utvärderade patienter som gått igenom behandling mot hepatit C blivit helt botade.

Pressinbjudan 4 juli 2017: Seminarium i Almedalen - Ett helt höghastighetssystem – det bästa för Sverige

Helt nya möjligheter öppnar sig med nya stambanor för höghastighetsjärnväg och potentialen finns inte minst i regionerna mellan storstäderna. Större arbetsmarknad, hållbara godstransporter, lättare att ta sig till utbildning, nöjen och kultur. Dessutom får industrisverige får en bättre uppkoppling mot storstäderna, Europa och världen.

Tillsammans till Almedalen

Gatubild från Visby sommartid

När Sveriges största politiska mötesplats öppnar den 2 juli 2017 lyfts många av länets och Sveriges framtidsfrågor i seminarier och på mötesplatser runt om i Visby. På plats finns förtroendevalda och tjänstemän från Region Jönköpings län för att visa på möjligheterna med ett sammanhållet höghastighetssystem, berätta hur Region Jönköpings län med Tillsammans-satsningen bygger för framtidens nära vård och debattera hur skenande läkemedelskostnader ska hanteras.

Långsiktig planering ger ökad trygghet i vården hemma

Elisabet Elf från hemtjänsten, Anna Hallingbäck, distriktssköterska i hermsjukvården, och distriktsläkare Michael Björnlinger från Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna sitter i vardagsrummet hemma hos Karin och går igenom hennes behov av hjälp för att känna sig trygg hemma.

När distriktsläkare Michael Björnlinger från Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna och distriktssköterska Anna Hallingbäck från Jönköpings kommuns hemsjukvård gör hembesök hos Karin i Huskvarna är det en del i den långsiktiga planeringen av hennes vårdbehov.

Avtal om scenkonst mellan Smålands Musik och Teater och Värnamo kommun

Panoramabild på Gummifabriken i kvällsljus

Som första kommun i Jönköpings län har Värnamo tecknat ett samarbetsavtal med Smålands Musik och Teater. Syftet är att garantera Värnamoborna bred och kvalitativt scenkonst på Gummifabrikens scener och i Kulturhuset Spira.

Årets ateljéstipendiat utsedd

Porträtt av Nina Ölund Noreskär i blå skjorta

Nina Ölund Noreskär från Gislaved är utsedd till ateljéstipendiat 2017. Det är bara konstnärer verksamma i eller med koppling till länet som kan få ateljéstipendiet, som ger konstnären möjlighet att utveckla konstnärliga idéer och tillgång till en processateljé.

Region Jönköpings län trycker på i frågan om viktiga järnvägsinvesteringar

Region Jönköpings län har i en skrivelse kontaktat Trafikverkets generaldirektör för att lyfta angelägna frågor i den pågående infrastrukturplaneringen.

Maktlistan 2017: Starkt lag sätter sjukvården i Jönköpings län på kartan

När Dagens Medicin listar sjukvårdens mest inflytelserika personer återfinns inte mindre än tre namn från Region Jönköpings län. ”Vart man än reser i världen pratar de om sjukvården i Jönköping”, skriver Dagens Medicin som placerar Agneta Jansmyr, regiondirektör, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör och Göran Henriks, utvecklingsdirektör, på listan över Sveriges 100 mäktigaste.

Filmbyn Småland vill bli centrum för svensk barnfilm

Emils snickerboa är världsberömd. Men hur såg den egentligen ut? Det visar Filmbyn Småland.

Alla har vi en relation till sagofigurerna Pippi och Emil och livet på Saltkråkan och i Bullerbyn. I Filmbyn Småland i Mariannelund får vi en chans att upptäcka eller återupptäcka Astrid Lindgrens sagovärld. Region Jönköpings län är en av finansiärerna till Smålands nya stora besöksmål.

Amerikanska logistikstudenter besökte Jönköping

Peter Thulin på  Aditro logistics ( i orange väst) guidar runt studiegruppen från USA i företagets stora lagerbyggnad på Torsviksområdet, söder om Jönköping

Region Jönköpings län var värd när ett 20-tal amerikanska logistikstuderande måndag 26 juni besökte Jönköping för att besöka såväl logistikföretag som Jönköping University, under en två veckor lång studieresa i Danmark, Finland och Sverige.

Pressinbjudan 26 juni 2017: Amerikanska logistikexperter besöker Jönköping

20 amerikanska logistikexperter från Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) besöker måndag 26 juni Jönköping för att studera olika logistiklösningar och lära sig mer om hur Jönköping University arbetar med forskning inom området.

Värnamo sjukhus har ny sterilteknisk enhet

Undersköterska Pernilla Wahlström granskar de diskade instrumenten innan packning. I de nya lokalerna har hon och hennes kollegor flödande dagsljus och utsikt mot en blomsteräng.

I Värnamo sjukhus stora till- och ombyggnad för operations- och intensivvård ingår också en helt ny sterilteknisk enhet, som togs i drift i slutet av maj 2017, i ljusa och luftiga lokaler. En viktig verksamhet som ser till att sjukhuset och primärvården använder instrument av högsta kvalitet.

Trygghet och högre tillgänglighet med mobila uppföljningsteam

Kvinna i förgrunden samt man och kvinna i bakgrunden, utomhus.

Snabbare behandlingsresultat och färre patienter som läggs in igen – det är resultatet sedan psykiatriska kliniken i Värnamo vidareutvecklade öppenvården och införde mobila uppföljningsteam.

Anders Liif går vidare till nytt uppdrag inom Försäkringskassan

HR-direktören i Region Jönköpings län, Anders Liif, går vidare till Försäkringskassan som HR-ansvarig för myndigheten.

Fotoremiss ger snabb expertbedömning av hudförändringar

Christina Berndes Sköldmark, överläkare på hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov får fotoremisser från länets vårdcentraler och kan ofta redan samma dag ge ett svar på hur en hudförändring ska behandlas.

Det är ibland svårt att bedöma hudförändringar. Därför har vårdcentralerna i Jönköpings län tillsammans med hudkliniken på Länssjukhuset Ryhov infört fotoremisser. Med hjälp av bilder kan distriktsläkare snabbt få expertbedömning av hudläkare.

Leda med kvalitet som strategi: Regiondirektören lyfter hjärtefrågor i Tillitsdelegationens panel

Vårdmöte mellan läkare och äldre patient

Idag, 15 juni 2017, presenteras Tillitsdelegationens delbetänkande. I samband med överlämnandet till civilministern arrangeras också ett seminarium med panelsamtal, där regiondirektör Agneta Jansmyr medverkar. I panelen lyfts frågor om ersättning, ledning och styrning utifrån kvalitet, värderingar och tillit, samt Region Jönköpings läns arbete med personcentrerad vård.

Regionfullmäktige 20 juni 2017

Nu är handlingarna till regionfullmäktiges sammanträde 20 juni publicerade:

Bra verksamhetsutveckling och stärkta finanser inleder året

Styrketränande kvinna i hjärtrehabilitering

Primärvården tar emot allt fler samtal, tillgången till specialiserad vård är överlag god och planeringen för höghastighetsjärnväg fortsätter med full kraft. Samtidigt pekar helårsprognosen på ett överskott om 240 miljoner kronor för 2017. Ett styrkebesked som stärker finansieringen av de investeringar som nu görs för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i Jönköpings län.

Reftele vårdcentral blir filial till Smålandsstenars vårdcentral

Från och med 12 juni 2017 är Reftele vårdcentral formellt en filial till Smålandsstenars vårdcentral.

Smart Housing att bygga höga hus i trä

Cirka 60 lägenheter i det nya stora området Kungsängen på gränsen mellan Jönköping och Huskvarna byggs som flervåningshus i lamellpressat trä och med en färgsättning inspirerad av Nyhavn i Köpenhamn. Detaljplanen för Kungsängen strävar efter att skapa ett bostadsområde med trähuskaraktär.

Det luktar trä i lägenheten. De djupa fönsternischarna avslöjar tjocka väggar – av trä. Det nybyggda huset på Kungsängsområdet i Jönköping är det första flervåningshuset i trä i Jönköpings län i modern tid, ett exempel på målet med det stora projektet Smart Housing Småland.

Nu kommer röntgensvaren i journalen via nätet

Sedan starten har 60 000 länsbor loggat in på 1177 Vårdguiden för att läsa sin journal. Varje dag sker cirka 1 700 inloggningar. Nu finns också svaren från röntgenklinikens olika undersökningar med bilddiagnostik.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från 8 juni 2017 är det nu möjligt att även se svaren på röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Glada stipendiater på Högskolans avslutning

Bild på två studenter.

Malin, Jenny, Hanna och Alinde var extra glada när Hälsohögskolan hade sin examensavslutning under fredagen 9 juni 2017. De fick nämligen stipendium från Region Jönköpings län och länets kommuner för bästa uppsats.

Ulrika Geeraedts går vidare till Region Skåne

Ulrika Geeraedts, som tillträdde tjänsten som regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län i samband med regionbildningen för två och ett halvt år sedan, går nu vidare till Region Skåne i samma roll.

Regionstyrelsen 13 juni 2017

Nu är handlingarna till regionstyrelsens sammanträde 13 juni 2017 publicerade under Demokrati:

Pressinbjudan 9 juni 2017: Invigning av konstverk på Värnamo folkhögskola

Medierna hälsas välkomna att närvara vid invigningen fredagen den 9 juni 2017 klockan 10.00 på Värnamo folkhögskola, utanför Julias hus

Pressinbjudan 9 juni 2017: Invigning av rehabiliteringsmedicinska klinikens verksamhet i Värnamo

Rehabiliteringsmedicinska klinikens dagrehabilitering på Värnamo sjukhus invigs fredag 9 juni 2017.

Vårdcentralen hjälper invånarna till bra vanor

Margaretha Bjerhag i Vrigstad är med i både gympagrupp och kostgrupp på vårdcentralen, och tränar gärna i gymmet vägg i vägg.

För invånarna i Vrigstad är det naturligt att vända sig till vårdcentralen för att få hjälp med att förändra sin livsstil. Oavsett det handlar om fysisk aktivitet, kost eller socialt umgänge, finns grupper anpassade för äldre deltagare.

Pressmeddelande 2 juni 2017: År 2030 ska primärvården stå för 30 procent av hälso- och sjukvården

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna. Förflyttningen från sluten till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser är påbörjad. Arbetet får inte tappa fart och målet behöver bli tydligt och mätbart. Därför är vår nya målsättning att primärvården år 2030 ska stå för 30 procent den totala hälso- och sjukvården.

Veckostyrning och läsplattor ger bättre vård i hemmet

Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning.

Varje torsdagsmorgon möts medarbetare på socialförvaltningen i Nässjö, Nässjö vårdcentral och Höglandssjukhuset i Eksjö, i videokonferens. Det är dags att gå igenom nuläget i det gemensamma ansvaret att ge kommuninvånarna en bra vård och omsorg.

Utvecklingskraft blickade in i framtidens hälso- och sjukvård

Föreläsarna Margareta Kristenson, HFS-nätverk, Göran Stiernstedt, särskild utredare, Hans Karlsson, SKL , Anna Nergårdh, särskild utredare ochAgneta Karlsson, Socialdepartementet, diskuterade  med samtalsledare Boel Andersson Gäre och patientstödjarna Annika Sköld Landberg och Patrik Blomqvist  om hur patientens delaktighet och inflytande kan öka i sjukvården.

Primärvården ska vara basen. Samarbetet behöver öka mellan stat, kommuner och landsting/regioner. Ökad tillgänglighet och ett mer proaktivt arbetssätt. Det var några av de frågor som diskuterades på årets Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens på Elmia i Jönköping 30-31 maj 2017.

Första tertialet 2017: Förbättringsarbete ger goda resultat i hälso- och sjukvården

Hög tillgänglighet i primärvården och god tillgång till specialiserad vård – det är några av de goda resultat som redovisas i den fördjupade månadsrapporten för Region Jönköpings län för årets första fyra månader. Det målmedvetna utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården syns även i det ekonomiska resultatet, som närmar sig budgetbalans.

Pressmeddelande 29 maj 2017: Budgetförslag från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – satsning på kompetensförsörjning

En ”Spira-peng” för barn i Jönköpings län är en av satsningarna som nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet vill satsa på. Från vänster stående: Malin Olsson, ordförande, Per-Ola Nilsson, verksamhetschef ,  Smot, Torbjörn  Eriksson, 1:e vice ordförande, Per Eriksson, ledamot. Sittande: Mari Lindahl, ledamot samt Mia Ringblom Hjertner, konstnärlig chef för Ung Scen.

Det viktigaste uppdraget för Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet är att vara en katalysator för regional utveckling i Jönköpings län. Därför föreslås regionala utvecklingsmedel på totalt 27,5 miljoner kronor användas under 2018 till prioriterade områden som bidrar till regional tillväxt.

Pressinbjudan 30-31 maj 2017: Utvecklingskraft – hälso- och sjukvårdens verkliga förbättringsmöjligheter sätts i fokus!

För fjortonde året i rad arrangerar Region Jönköpings län den nationella konferensen Utvecklingskraft. 30–31 maj 2017 samlas personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg från hela Sverige för att lära av varandra och låta sig inspireras. Årets tema är ”Tillsammans för en god och jämlik hälsa”.

Ny bussdepå för stadstrafiken i Jönköping

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår köp av en fastighet på 53 000 kvadratmeter på Ljungarums industriområde i Jönköping. Där planeras en ny bussterminal kunna stå klar våren 2021, för stadstrafikens behov i Jönköping.

Specialister på hjärtvård höll internationell konferens i Jönköping

Bengt Fridlund och Jan Mårtensson, professorer i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, var mycket glada över att ha den internationella konferensen EuroHeartCare på hemmaplan, där 370 deltagare från 35 länder diskuterade omvårdnad inom hjärtsjukvård.

Under tre dagar, 18-20 maj, var omkring 370 specialister på hjärtvård från minst 35 länder samlade i Jönköping för EuroHeartCare, en internationell konferens om hjärtsjukvård, som belyser forskningen kring både den medicinska behandlingen och den psykosociala omvårdnaden.

Kortare väntetider till psykiatriska öppenvården

Kvinna i svart  klänning och uppsatt hår, samt man i svart kavaj  samtalar med kvinna som syns oskarp i förgrunden.

Under det senaste året har väntetiden till läkare inom allmänpsykiatriska öppenvården i Jönköping minskat ordentligt – från minst sex månader till inom en månad. Detta tack vare ett nytt arbetssätt där ett team av vårdpersonal arbetar tillsammans för patientens bästa. För patienten innebär det att snabbt få hjälp utifrån sitt behov, och därefter en stadig kontakt med samma läkare under hela vårdtiden.

Primärvårdens arbete med äldre granskat

Conny Rapp, en av de 25 granskarna, uppvaktar Roland Lundgren från Aroma och Birgitta Karlsved och Christina Stjärndahl från Rosenhälsan med blommor.

Kontinuitet, enkel tillgänglighet med direktnummer, drop-in och att bli igenkänd, är några viktiga frågor för de äldre patienterna. Hur primärvården tar hand om denna patientgrupp har fyra pensionärsorganisationer granskat under ett år.

Pressmeddelande 18 maj 2017: Koreanskt logistikföretag etablerar sig i Vaggeryds kommun

Det globala Koreanska logistikbolaget Pantos Logistics som erbjuder tjänster inom logistik och distribution kommer att etablera en distributionshub för Norden med verksamhet i Vaggeryds kommun.

Singapores hälsominister studerade hälso- och sjukvården i Jönköpings län

Singapores hälsominister Gan Kim Yong besökte bland annat självdialysenheten på Länssjukhuset Ryhov, och fick en pratstund med Andreas Malm från Huskvarna, självdialyspatient sedan ett år tillbaka.

Under två dagar, 16-17 maj 2017, har Gan Kim Yong, hälsominister i Singapore, och hans medarbetare gjort studiebesök i hälso- och sjukvården och äldrevården i Jönköpings län för att hämta idéer och få inspiration till den starka utvecklingen av sjukvården i Singapore.

Region Jönköpings län deltog i totalförsvarsövning

Narkosläkare Christer Oldin (i mitten) går runt bland skademarkörerna och gör en prioritering av det medicinska omhändertagandet.

En lastbil med ammunition välter på perrongen när den ska flytta över sin last till järnväg – med explosion och döda och skadade som följd. Det var scenariot när Försvarsmakten genomförde en stor övning 12 och 15 maj 2017 tillsammans med bland andra Region Jönköpings län.

Pressmeddelande 16 maj 2017: Tillitsdelegationen studerar Esther-nätverk i Region Jönköpings län

Hur kan verksamhet utvecklas genom tillitsbaserad styrning inom hälso- och sjukvården? Den 16 maj besöker Tillitsdelegationen Region Jönköpings län för att studera hur regionen arbetar med att styra och utveckla verksamhet utifrån invånarnas behov.

Pressinbjudan 17 maj 2017: Singapores hälsominister besöker Region Jönköpings län

Under två dagar den 16-17 maj kommer en delegation från hälsoministeriet i Singapore att besöka Region Jönköpings län tillsammans med den svenska ambassadören i Singapore.

Pressmeddelande: Color Membrane #2 – konstnärlig gestaltning av södra entrén till Värnamo sjukhus

Bild på det vinnande förslaget till konstnärlig gestaltning av entrén till Värnamo sjukhus.

Karin Westermark från Stockholm får med sitt förslag Color Membrane #2” uppdraget att konstnärligt gestalta det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag till tävlingen som Region Jönköpings län utlyste 2016.

Europaforum 2017: ”EU är inrikespolitik”

Niclas Palmgren (M), ordförande i kommunfullmäktige, Gislaveds kommun, Sotiris Delis (M), Jönköping, ledamot i riksdagens utrikesutskott, Anna Hedh, (S), Öland, EU-parlamentariker och Kent Johansson (C), Öland, tidigare ledamot av Europaparlamentet, diskuterade EU:s framtid.

Hur ska den Europeiska unionen utvecklas i framtiden? Det var en av huvudfrågorna när politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från Småland, Blekinge och Halland möttes till Europaforum 2017 på Elmia i Jönköping, fredag 12 maj 2017.

Pressinbjudan 12 maj 2017: Europaforum Småland Blekinge Halland, Elmia Kongress- och konserthus, Jönköping

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, något som öppnar för utmaningar och möjligheter även på lokal och regional nivå. Som en av aktiviteterna under Europaveckan arrangeras konferensen Europaforum 2017 av Region Jönköpings län och Europa Direkt Jönköpings län, fredag 12 maj i Rydbergssalen, Elmia Kongress- och konserthus, Jönköping.

Pressinbjudan 11 maj 2017: Nationell hudläkarkonferens, Kulturhuset Spira, Jönköping

Den 10-12 maj arrangerar Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi sitt årliga vårmöte på Kulturhuset Spira i Jönköping. För värdskapet står hudkliniken i Region Jönköpings län och på programmet återfinns en mängd intressanta och dagsaktuella föreläsningar – bland annat av läkare inom regionen.

Region Jönköpings län lärde ut varningstecknen på stroke

Sök vård snabbt vid misstanke om stroke! Det var budskapet på Höglandssjukhuset när Nationellastrokedagen uppmärksammades. Margareta Björkman, Höglandets strokeförening, Linda Jansson, sektionsledare, Katarina Andersson, vårdenhetschef och Emma Ekegren, arbetsterapeut informerade besökarna om bland annat AKUT-testet.

Tisdag 9 maj, Nationella strokedagen, lärde Region Jönköpings län ut varningstecknen på stroke, och hur viktigt det är att snabbt söka vård vid misstanke. I sjukhusens entréhallar fick allmänheten lära sig mer om stroke och det viktiga AKUT-testet, för att upptäcka tecknen på stroke.

Pressinbjudan: Internationella strokedagen 9 maj lär AKUT-testet

Tisdag 9 maj är internationella strokedagen, då kunskap sprids om en av våra största folksjukdomar med nära 30 000 drabbade per år. På de tre sjukhusen i Region Jönköpings län ges information om stroke och AKUT-testen.

Inte bara Eurovision – Europavecka i hela länet 8-14 maj

8-14 maj 2017 arrangeras Europaveckan i Jönköpings län, för att uppmärksamma EU och internationella frågor. Med bland annat föreläsningar, seminarier och prova på-aktiviteter ska Europaveckan inspirera, ge kunskap och sätta EU på kartan i vårt län.

8-14 maj 2017 arrangeras Europaveckan i Jönköpings län, för att uppmärksamma EU och internationella frågor. Med bland annat föreläsningar, seminarier och prova på-aktiviteter ska Europaveckan inspirera, ge kunskap och sätta EU på kartan i vårt län.

Barn med hjärtfel upptäcks allt tidigare

High-five! Barnkardiologen Henning Clausen har gjort en rutinkontroll av Leia Neuberg 3 ½ år, och konstaterar att allt ser okej ut med hjärtat.

Det föds ungefär 40 barn i Jönköpings län varje år med hjärtfel. Allt oftare upptäcks hjärtfelen redan på fosterstadiet i mödrahälsovården, och behandling och operationer kan planeras in. Leia Neuberg, 3 ½ år, är ett av många barn som har en långvarig kontakt med barnhjärtteamet på Länssjukhuset Ryhov.

Barnmorskekonferens om reproduktiv hälsa

Kom och jobba med oss, uppmanar barnmorskorna Elin Johansson, Sofie Arvidsson, Sofia Karlsson, Kristina Alm och Agneta Svärd. De bemannade Region Jönköpings läns monter under barnmorskekonferensen reproduktiv hälsa, för att berätta om vilka möjligheter som barnmorskeyrket har i Region Jönköpings län.

Reproduktiv hälsa är temat när cirka 500 barnmorskor från hela Sverige under två dagar, 2-3 maj 2017, samlas på Elmia i Jönköping för konferens, i år med olika perspektiv på sexuell hälsa, som lust, religion, ålder, sjukdom, förlossning och föräldraskap.

Forskare: Sömnbrist kan leda till övervikt

Ola Sunnergren, vice ordförande i Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, och Eva Svanborg, ordförande (längst fram till vänster) samlade några av årsmötets föreläsare, sömnforskarna Benjamin Holding, Stockholms universitet, Christian Benedict, Uppsala universitet och Helena Schiller, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Sömnbrist kan leda till övervikt. Sömnproblem påverkar också arbetet och leder till stress över tiden. Det beskrev några av Sveriges sömnforskare vid sina föreläsningar när Svensk Förening för sömnforskning och sömnmedicin höll kongress i Jönköping.

Mariette får stipendium för volontärarbete på sjukhusbåt

Narkossköterskan Mariette Karlsson byter under två veckor ut operations- och intensivvårdsavdelningen på Höglandssjukhuset mot volontärarbete på världens största sjukhusbåt, African Mercy ship.

Under två veckor i april/maj är narkossjuksköterskan Mariette Karlsson på operations- och intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, volontär på sjukhusbåten African Mercy ship på Afrikas västkust. En resa som blivit möjlig med stipendium från Signe Thorfinns stiftelse.

Pressinbjudan 3 maj 2017 i Varberg: Skandinaviskt initiativ mot fästingburna infektioner

ScandTick Innovation är ett av de största pågående forskningsprojekten för att minska fästingrelaterade infektioner hos människor och djur. Onsdagen den 3 maj 2017 presenteras flera av delprojekten vid ett möte i Varberg. Medierna är välkomna att lyssna och intervjua forskarna.

Barn- och ungdomshälsan erbjuder KBT-behandling via nätet

Sara Elofsson, teamsamordnare och Lena Lindsten, specialistpsykolog på barn- och ungdomshälsan, BUH, i Huskvarna, står i en korridor.

Region Jönköpings läns barn- och ungdomshälsa, BUH, kan nu erbjuda ungdomar med lindrig till måttlig ångestproblematik KBT-behandling via Internet, som ett alternativ till besök hos behandlare.

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården

Mats Osbeck vid dator

Möjligheten till digitala vårdmöten växer snabbt i Sverige. Tillgängligheten och smidigheten att inte behöva ta sig till ett fysiskt möte är några av fördelarna. Återbesök i form av ett digitalt vårdmöte förväntas bli vanligt i såväl primärvård som specialistvård.

Anna Trinks blev Årets digitala ledare

Kvalitetsregistret Senior Alert hjälper vårdgivare i hela Sverige att förebygga ohälsa bland äldre patienter. För registerhållare Anna Trinks vid Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utvecklings- och förbättringsarbete, gav det pris som Årets digitala ledare vid Jönköpingsgalan lördag 22 april 2017.

Pressinbjudan 27 april 2017: Invigning av Smålandsstenar vårdcentrum

Nybyggda Smålandsstenar vårdcentrum invigs torsdag 27 april 2017.

Familjecentralerna lockar till studiebesök

Tummen upp för hur ni organiserar er och styr verksamheten, säger Anna Meurling Alriksson, verksamhetschef för för- och grundskolorna i Helsingsborgs stad, till Martina Larsson, vårdenhetschef barnhälsovården och Lina Johannesson, biträdande vårdenhetschef och samordningsbarnmorska i kvinnohälsovården. Fredag 21 april fick de visa två familjecentraler för en grupp från Helsingborgs stad.

Familjecentraler, där Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet samarbetar, är en tydlig strategi i Jönköpings län. Därför får familjecentralerna i Jönköpings län ta emot studiebesök från andra orter i Sverige som vill utveckla sin verksamhet.

Lägst andel trycksår hos patienter i Region Jönköpings län

Åtta procent av de inneliggande patienterna i Region Jönköpings län har trycksår enligt vårens nationella mätning. Det är en procentenhet lägre än 2016 och bästa resultatet i en jämförelse av Sveriges 21 landsting och regioner.

Ny kunskap om kombination av läkemedel i palliativa cancervården

Helga Hagman, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har forskat om strategier för kombination av läkemedel och underhållsbehandling vid spridd tjocktarms- och ändtarmscancer. Nu är man så kallade biomarkörer på spåret.

Överläkare Helga Hagman, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, visar i sin avhandling att ett stort forskningsprojekt är så kallade biomarkörer på spåret. De kan visa vilka patienter med spridd cancer i tjocktarm/ändtarm som har nytta av antikroppsläkemedel i den palliativa, lindrande, behandlingen.

Amalya gör praktik hos sin habilitering

Amalya Baghdasaryan har en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum i Eksjö för att få hjälp för sin neuromuskulära sjukdom. Men hon har också fått testa på yrket som vårdadministratör under en tre veckor lång praktik, arbetsplatslärande, under årskurs två på gymnasiets handels- och administrationsprogram.

När Amalya Baghdasaryan för fyra år sedan flyttade från Armenien till Eksjö med sin familj, inleddes en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum och behandling för hennes muskelsjukdom. När det var dags för gymnasiets arbetsplatspraktik var det naturligt för henne att välja Habiliteringscentrum.

Ingen diskriminering i barnmorskemålet

Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon av samvetsskäl inte kan delta i abortvården. Arbetsdomstolen (AD) avslår barnmorskans krav på skadestånd.

Tyst minut klockan 12.00 måndag 10 april 2017

För att hedra offren från fredagens attentat i Stockholm, och tillsammans manifestera mot terror och våld kommer en tyst minut att hållas klockan 12.00 måndagen den 10 april 2017.

Pressinbjudan 7 april 2017: Telias planerade förändringar i telenätet i Jönköpings län

Region Jönköpings län inbjuder politiker och tjänstemän för länets kommuner samt Länsstyrelsen, till informations- och diskussionsmöte om Telias planerade förändringar i telenätet.

Nu kommer provsvaren i journalen via nätet

Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från april 2017 är det nu möjligt att även se svaren på blodprover och senare i vår röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Nässjö vårdcentrum – många kompetenser samlade under ett tak

Välkommen till Nässjö vårdcentrum!  Jan Petersén, fastighetsförvaltare på regionfastigheter, konstaterar att en rad olika mottagningar inom specialistsjukvården nu finns samlade på samma område i Nässjö.

På nya Nässjö vårdcentrum finns en rad mottagningar inom specialistsjukvård, förskola och annan verksamhet. Närheten mellan hälso- och sjukvården och de kommunala verksamheterna ger möjlighet till samverkan och ett helhetsgrepp kring vård och omsorg.

Vilken framtid har de regionala järnvägarna?

Störningar och sänkta hastigheter är vardag för den svenska tågtrafiken. De regionala järnvägarna är särskilt utsatta. Om inget görs hotas de på sikt av nedläggning. Nu uppvaktar politiker från Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen riksdagsledamöter i frågan.

Maria Ekholm får vetenskapliga priset 2016 för forskning om bröstcancer

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, får Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016 för sin studie om långtidsbehandling efter hormonberoende bröstcancer.

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har i sin forskning visat den betydelse som läkemedlet Tamoxifen har vid behandling av hormonberoende bröstcancer. Ett arbete som gör henne till mottagare av Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016.

Lördag 8 april 2017: AT-läkarna på Värnamo sjukhus blir nalledoktorer för en dag

1177-nallen Tryggve springer hand i hand med två glada barn i skolåldern

Lördag den 8 april 2017 klockan 10-13 kommer AT-läkarna på Värnamo sjukhus att på eget initiativ vara nalledoktorer. Barn, nallar och föräldrar hälsas välkomna!

4 april 2017: Lyssna på regionfullmäktiges möte

Idag tisdag 4 april 2017 sammanträder regionfullmäktige i Rosensalen i Jönköping.

Pressinbjudan 5 april 2017: Seminarium om könsstympning av flickor

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder i samarbete med Strategigrupp barn och unga, Resursteam Heder samt Barndialogen in till en dag om könsstympning av flickor och kvinnor.

Årsredovisning 2016: Många glädjeämnen när året summeras

Tre glada, kvinnliga medarbetare på medicinkliniken

Högt förtroende för vården, Sverigeförhandling om höghastighetståg, goda insatser i asylmottagandet och beslut om stora investeringar i hälso- och sjukvården. Det är ett händelserikt år som tecknas i årsredovisningen för Region Jönköpings län 2016.

Pressinbjudan 3 april 2017: Invigning av familjecentralen i Vaggeryd

Måndag 3 april 2017 invigs den helt nyrenoverade familjecentralen i Vaggeryd.

Nu kommer Arbetsmarknadskunskap till Jönköpings län

Tre elever och lärare och lärare diskuterar vid ett bord.

Nu ska arbetsmarknaden in på schemat i skolan. Region Jönköpings län startar i höst en förstudie under tre månader tillsammans med länets näringsliv och kommuner.

Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen

Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där de småländska länen Jönköping, Kronoberg och Kalmar samt Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

EU på schemat för Gislaveds gymnasielärare

Sohpia El Masry med gymnasieelever runt ett bord

Onsdag 22 mars 2017 lär sig 160 lärare på Gislaveds gymnasium mer om EU-frågor för att kunna lära vidare till eleverna. Medverkar gör bland annat välkända journalisten Annika Ström Melin.

Ökad delaktighet och större trygghet för höft- och knäplastikopererade

Tomas Elvingsson tar sig ner i ortopedklinikens trapphus på Höglandssjukhuset coachad av sjukgymnast Karin Henning. Detta är ett av målen för alla höft- och knäplastikopererade.

När Tomas Elvingsson opererade sin vänstra höft i november 2015, åkte han hem efter fyra dagar. När höftleden på höger sida byttes i februari 2017 skrevs han ut dagen därpå. Detta som ett resultat av Höglandssjukhusets utveckling av vårdprocessen för höft- och knäplastikoperationer.

Snabbt bredband i 62 procent av länets hushåll

tre personer gräver ned bredbandskabel på en åker med hjälp av spade och grävmaskin

I Jönköpings län har nu 62 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband, 100 Mbit/s, en ökning med nära 6 procent sedan 2015. I Värnamo är siffran nära 86 procent, medan snittet för riket är drygt 73 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2016.

Pressinbjudan tisdag 21 mars 2017: En öppen mötesplats för alla unga

Fritiden har stor betydelse för unga i alla åldrar. Många unga uppger att fritiden är det som ger livet mest mening. De flesta kommuner erbjuder öppen fritidsverksamhet, men centralt är att unga måste känna sig inkluderade för att vilja delta.

Pressinbjudan 23 mars 2017: Informationsträff i Eksjö kring Parkinson

På temat ”tillsammans är man mindre ensam” bjuder Parkinsonteamet på Höglandssjukhuset och Parkinsonförbundet in till en informationsträff på Höglandssjukhuset.

Kjell Ivarsson - ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård

Kjell Ivarsson har utsetts till ny sjukvårdsdirektör för verksamhetsområdet Kirurgisk vård.

Pressmeddelande: Färsk kyckling innebär en ökad risk för magsjuka orsakad av Campylobacter

Sedan i augusti i fjol har antalet sjukdomsfall av den allmänfarliga sjukdomen Campylobacter ökat dramatiskt i hela Sverige och även i Jönköpings län. Campylobacter är en bakterie som är den vanligaste orsaken till bakterierelaterad magsjuka i Sverige.

Pressinbjudan: Kulturting 11 mars 2017

Årets Kulturting har temat ”Regional kulturplan 2018-2020”. På programmet står information och presentation av arbetet med den nya regionala kulturplanen.

Arbetsintegrerande sociala företag i länet ska utvecklas

I Jönköpings län finns det ett tiotal arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som erbjuder anställning till människor som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Region Jönköpings län genomför nu en satsning för att utveckla och bredda företagens verksamhet i syfte att skapa fler anställningar.

Pressinbjudan 10 mars 2017: Strategi och samverkan för framtidens hälsa

Sverige behöver en sammanhållen och långsiktig strategi för framtidens hälsa som omfattar hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg samt skola och utbildning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inleder nu arbetet med strategin tillsammans med kommuner, landsting och regioner.

Studie visar starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt

Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi, har i en stor undersökning av hjärtan funnit ett tydligt samband mellan övervikt och hjärtsvikt, slutsatser han nu presenterar på en konferens i kardiologi i Washington.

Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. En förklaring är att övervikt leder till minskad pumpförmåga hos hjärtat. Det visar en studie som presenteras i Washington i mars, genomförd av forskare i Jönköping och Linköping.

Förhandskopior på Trafikverkets åtgärdsvalsstudier släppta

Trafikverket har nu släppt förhandskopior på två åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er) för höghastighetssträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö.

Teater blir nyckeln till svenska samhället

De är nyanlända i Sverige från Syrien och har teater som ett gemensamt och stort intresse. Sommaren 2016 spelade de i ”På Flykt” i Munksjön. Nu är Muhamad Nizar Alhambo, Abdulhadi Akkad, Rita Janbossian och Hakim Aldibo med i Romeo & Julia på Smålands Musik&Teater, och ser teatern som en viktig nyckel för att utveckla språket och integreras i samhället.

De har kommit till Sverige från Aleppo i Syrien under de senaste två åren. Teater har blivit nyckeln för dem till det svenska språket och samhället. De fyra ingår nu i den tjugo personer stora ensemble som spelar Shakespeares klassiska drama Romeo & Julia på Smålands Musik och Teater.

Justerbart grytunderlägg gav pris som Årets UF-företag

Ellen Hermansson, Johanna Boij, Hanna Petersson och Freja Ingvall på Stora Segerstad naturbrukscentrum, startade företaget  We bake your cake, där de har närproducerade råvaror och tar upp beställningar bland annat via Facebook-sida. Kokostosca och cornflakeskakor är mest populärt.

Ett justerbart grytunderlägg som går att plocka isär för minimal plats i kökslådan. Det är affärsidén för UF-företaget Trivet+, som resulterade i priset Årets UF-företag, när 236 unga företagare samlades till entreprenörmässa på Elmia i Jönköping 2 mars 2017.

Nu startar Pollenkollen 2017!

Kvinna mäter pollenhalten på sjukhusets tak.

När biomedicinska analytikern Marita Skarstedt kliver upp på taket till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är det ett säkert vårtecken: Det är dags att mäta pollenhalten!

Elevernas berättelser samlade i storslagen sagobok

Två kvinnor på scen visar sagoboken.

Har du hört sagan om kungen som gick i kognitiv beteendeterapi? Eller den om United States of Pepparkakor? Dessa och många andra fascinerande berättelser finns nu samlade i en helt ny sagobok, skapad av tredje-, fjärde- och femteklasser från hela Jönköpings län.

Nya perspektiv på årets mikrosystemfestival

Gruppbild på fem personer på Mikrosystemfestivalen.

För att möta framtidens behov behövs nya tankesätt och infallsvinklar i hälso- och sjukvården. Perspektiv är därför temat när Qulturum, Region Jönköpings län, för 14:e året arrangerade Mikrosystemfestival med deltagare från 14 länder, som bland annat fick höra hur den digitala världen kan hjälpa människor till bättre hälsa.