Nyheter och pressmeddelanden

Jönköpings län uppvaktar trafikutskottet för snabb byggstart av nya höghastighetsbanor

Onsdag 22 november 2017 möter politiker från Region Jönköpings län och Jönköpings kommun Riksdagens trafikutskott, för att tydliggöra behovet av en snabb utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Det är nödvändigt med ny kapacitet för både person- och godstransporter på järnväg, inte bara för vår region utan för hela Sverige.

Pressinbjudan 23 november 2017: Attraktionskraft - konferens om regional utveckling på Jönköping University

För andra året i rad samlas länets utvecklingsaktörer för samtal och föreläsningar om attraktivitet, kvalitet, innovation, utveckling och förnyelse. Bland annat medverkar Joakim Jardenberg, internet- och digitaliseringsexpert, och Folke Rydén, före detta USA-korrespondent.

Rekorddeltagande på Höglandets psykiatrivecka

Tre personer på bild

En hel vecka med föreläsningar om psykisk ohälsa och verktygen för att hantera detta. Så har det sett ut på Höglandet 13-17 november, när psykiatriveckan genomfördes för elfte gången, i år med rekordpublik.

Hållbarhetsprogrammet i fokus på miljödag

Vi är klimatsmarta, vi använder våra resurser klokt, vi är socialt hållbara och vi bidrar till en sund livsmiljö. De fyra framgångsfaktorerna i hållbarhetsprogrammet återspeglades under miljödagen, där Therese Birath från Kemikalieklok talade på temat sund livsmiljö.

Programmet för hållbar utveckling 2017-2020 var i fokus när Region Jönköpings län arrangerade den årliga miljödagen onsdag 15 november 2017. De flesta områden utvecklas positivt, och Region Jönköpings läns är bäst på att förbättra, visar en färsk nationell jämförelse.

Inspirationsdag för investeringsfrämjande arbete i Jönköpings län

Peter Nygårds, Gun-Britt Östedt-Axelsson och Anna Österlund var några av föreläsarna som pratade om platsens attraktion och hur varumärken byggs, från olika synvinklar.

Onsdag 15 november 2017 bjöd Region Jönköpings län in politiker och tjänstemän, ansvariga för näringslivsfrågor och planfrågor, till en inspirationsdag på Elmia i Jönköping under pågående Subcontractormässa för att ge mer kunskap i arbetet med etableringsfrågor.

SKL:s sjukvårdsdelegation studerade verksamheten i Region Jönköpings län

Sveriges Kommunler och Landsting, SKL:s sjukvårdsdelegation besökte Region Jönköpings län för att sammanträda och lära sig mer om verksamheten och utvecklingsarbetet.

När ledamöterna i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) sjukvårdsdelegation för första gången höll sammanträde i Jönköping, blev det också en dag med studiebesök och föreläsningar om bland annat arbetet med personcentrerad vård och utvecklingen av primärvården och andra verksamheter.

Kliniker från Singapore studerar vårdsamverkan i Jönköpings län

Gruppen från sjukhus i Singapore fick lära sig mer om flödet av hjälpmedel på hjälpmedelscentralen, och hur hjälpmedlen servas och gås igenom inför nya användare.

Under fyra veckor har nio representanter för hälso- och sjukvård i Singapore besökt Jönköpings län. Syftet har varit att studera hur Region Jönköpings län och länets kommuner arbetar i nätverk för personcentrerad vård.

Fristadskonstnärens film tävlar i internationell dokumentärfilmsfestival

En man framför bokhyllor.

Den 15–26 november 2017 pågår The International Documentary Film Festival i Amsterdam. För första gången finns en film med som fått stöd av Region Jönköpings län. Fristadskonstnären Ali Alibrahim har regisserat filmen.

Årets antibiotikavecka - viktigaste läkemedlet måste räddas

Bild med figurer som visar hur antibiotika sprids i olika led över hela jordklotet.

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan 13–19 november 2017 sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus. I Jönköpings län pågår sedan länge ett systematiskt arbete för att minska antibiotikaanvändningen.

Pressmeddelande: Besked om hanteringen av Budget 2018

Vid presskonferens torsdagen den 9 november 2017 meddelades att alliansen fortsätter styra Region Jönköpings län och skulle återkomma när innebörden av regionfullmäktiges budgetbeslut klarlagts.

Pressinbjudan 15 november 2017: Inspirationsdag för investeringsfrämjande arbete i Jönköpings län

Onsdag 15 november 2017 bjuder Region Jönköpings län in politiker och tjänstemän, ansvariga för näringslivsfrågor och planfrågor, till en inspirationsdag på Elmia i Jönköping för att ge mer kunskap i arbetet med etableringsfrågor.

MR-dagarna i Jönköping utbildade i mänskliga rättigheter

Tekie Mussa, hälsokommunikatör i Region Jönköpings län fanns på plats i regionens monter för att berätta om det arbete som hälsokommunikatörerna gör bland nyanlända och asylsökande.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Hur de ska värnas och stärkas, var temat när MR-dagarna, Nordens största arrangemang om mänskliga rättigheter, hölls i Jönköping med Region Jönköpings län som deltagare.

Psykiatrins vecka på Värnamo sjukhus sprider kunskap

Gustav Grahnat, fysioterapeut på rehabiliteringscentrum på Värnamo sjukhus, föreläste om fysioterapi vid ångest och depression. Deltagarna fick lära sig mer om vilken betydelse som fysisk aktivitet har i egenvården vid en av de många föreläsningarna under psykiatriveckan på Värnamo sjukhus.

Den psykiatriska specialistsjukvården arbetar över ett brett område. Detta återspeglades när psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus under vecka 45 arrangerade psykiatrins vecka, för medarbetare inom kommunal verksamhet, hälso- och sjukvård samt för allmänheten.

Välkommen till Psykiatriveckan på Höglandet 13-17 november 2017

”Min egen väg” är temat på årets Psykiatrivecka på Höglandet, som i år arrangeras för elfte gången.

Pressinbjudan 9 november 2017: Budget 2018

Med anledning av beslutet i regionfullmäktige om Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan för 2019–2020, bjuder alliansen i Region Jönköpings län in till pressträff torsdag 9 november 2017.

Spännande samtal och seminarier under Mänskliga rättighetsdagarna 9-11 november 2017

Teckning med text: De mänskliga rättigheternas framtid

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för rättighetsfrågor. 9-11 november arrangeras MR-dagarna i Jönköping, med såväl nationella som internationella föreläsare. Region Jönköpings län är lokal samarbetspartner och håller bland annat i flera seminarier.

Kultur- och arbetsstipendier ger stolthet och arbetsro

Två män och två kvinnor står i en trappa på Kulturhuset Spira

Naturfotograf med annorlunda bildspråk, konstnär med olika infallsvinklar på landskap, dansare som arbetar i projekt med andra konstformer, samt två animatörer. Regionfullmäktige delade tisdag 7 november 2017 ut årets kultur- och arbetsstipendier till olika konstformer.

Tyck till om framtidens mat i Jönköpings län!

Kollage av bilder på matproduktion, som frukt- och grönsaksodling och lantbruk.

Arbetet med att skapa en regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län pågår för fullt. Men för att strategin ska bli så bra som möjligt behöver vi hjälp! Därför bjuder vi in till en branschträff på Elmia torsdagen den 23 november klockan 18.30.

Stort intresse för att utveckla framtidens län

Barn som leker, ung kvinna framför traktor, två personer på en fabrik.

Den 23 november 2017 är det dags för Attraktionskraft 2017. När utvecklingsaktörer i Jönköpings län för andra året i rad samlas på Jönköping University, står bland annat jämställdhet, digitalisering och källkritik på agendan.

Ny kulturplan utvecklar kulturen

Dansare

Många har samverkat för att ta fram den regionala kulturplanen för 2018–2020 som regionfullmäktige sa ja till vid sammanträdet 7 november 2017. Planen pekar ut vilka områden som prioriteras för att utveckla kulturen i Jönköpings län de närmaste tre åren.

Start för årets vaccinationskampanj inför säsongsinfluensan

Nu är det dags för årets influensavaccination, konstaterar smittskyddsläkare Malin Bengnér, Seyde Aslan, som fick ”premiärsprutan”, och så Gladis, Region Jönköpings läns eget affischansikte som uppmanar alla från 65 år samt övriga riskgrupper att vaccinera sig.

Seyde Aslan driver sedan många år språkcafé för invånare på Öxnehaga i Huskvarna med rötter i andra länder. Där brukar hon varje år uppmana de äldre invånarna att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. I år var det dags även för henne att få det skyddande vaccinet.

Välkommen till regionfullmäktiges möte 7-8 november 2017

Tisdag och onsdag tar regionfullmäktiges ledamöter plats i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping, för att bland annat besluta om budgeten för 2018.

Bandage är något bättre än gips efter operation för karpaltunnelsyndrom

Tre personer står och betraktar en gipsad hand

Den som opererats för karpaltunnelsyndrom får bära ett gips eller bandage efter operationen. Men vilken metod ger egentligen bäst resultat? Det är något bättre att linda, visar en studie vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som gör att den enklare lindningen nu kan bli mer vanlig i sjukvården.

Pressinbjudan 6 november 2017: Jönköpings län satsar på digital kompetens och delaktighet

Regionbiblioteket satsar extra kraft för att få fler länsbor digitalt delaktiga, med en stor konferens om medie- och informationskunnighet den 6 november.

Pressinbjudan till psykiatriveckan 6-9 november: Personligt om egna erfarenheter av psykiatrisk sjukdom

Psykiatriska kliniken vid Värnamo sjukhus anordnar under vecka 45 psykiatrins vecka – tre dagar med bred spännvidd om våld i nära relationer, somatisk hälsa vid psykiatrisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder och riskfaktorer med gängmedlemskap.

Jämlik psykiatrisk vård: Mer insatser hemma vid psykisk sjukdom

Helena Fager, uppdragsledare för mobila och flexibla lösningar och Anna Löfdahl, medlem i mobila psykiatriska teamet på Höglandssjukhuset, är med och utvecklar lösningar för mer flexibla  insatser hemma för patienter med psykisk sjukdom.

Den som drabbas av psykisk sjukdom ska i högre grad kunna få hjälp och stöd hemma som ett alternativ till heldygnsvård på klinik. Det är ett av utvecklingsområdena i jämlik psykiatrisk vård som den psykiatriska specialistvården i Region Jönköpings län nu utvecklar med målet att inom fem till sju år vara ledande i Sverige.

Temavecka för mer vegetariskt i sjukhusens restauranger

Kockarna Yolla Jawad och Peter Grund steker rödspätta tillsammans med köksmästare Fredrik Granqvist i köket på Länssjukhuset Ryhov.

Mindre kött – lika gott – lika mätt. Det är det kärnfulla budskapet när måltidsservice genomför den årliga temaveckan, vecka 45, i de tre sjukhusrestaurangerna för att uppmärksamma mat som är bra för hälsan, är resurseffektivt och gynnar miljön genom lägre utsläpp av koldioxid.

Pressinbjudan 7 november 2017: Utdelning av årets kultur- och arbetsstipendier

Region Jönköpings läns kulturstipendium delas i år ut till konstnären Ann Böttcher och fotografen Mats Andersson. Dansaren Stina Nilsson och animatörerna Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin får årets arbetsstipendium.

Pressinbjudan 6 november 2017: Först middag med kungen och nu är det dags för vaccination mot influensa

Nästa vecka, 7 november 2017, startar den nationella kampanjen för att så många som möjligt i riskgrupperna att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Dagen innan, måndag 6 november, är medierna välkomna till vårdcentralen på Öxnehaga när Seyde Aslan, en av våra bästa ambassadörer för vaccination, ska vaccineras!

Toppnotering för miljöarbetet – Region Jönköpings län bäst på att förbättra

Inköpen av ekologiska livsmedel i Region Jönköpings län har ökat från 9 procent 2009 till 42 procent 2016. Fram till 2020 är målet i hållbarhetsprogrammet att andelen ska vara minst 60 procent. På Värnamo folkhögskola, där Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen är kokerskor, ligger andelen ekologiska livsmedel på cirka 50 procent.

Stor ökning av andelen ekologiska livsmedel, bäst på att minska energianvändningen och halverat utsläpp av medicinska gaser. När det handlar om miljöarbetet är Region Jönköpings län bäst på att förbättra, det visar den öppna jämförelsen av regionernas och landstingens miljöarbete för perioden 2009 till 2016.

Bra Liv förbereder medarbetare för chefskap genom traineeprogram

Claes Hultberg, chefläkare för primärvården, föreläste om patientsäkerhet för deltagarna i Bra Liv:s chefstraineeprogram; Jenny Kallström, ST-läkare Kungshälsans vårdcentral, Caroline Grahn, rehabkoordinator Vråens och Rydaholms vårdcentraler, Adam Radzinski, distriktsläkare Eksjö vårdcentral, Maria Ericson, vårdadministratör på Hälsan 2 vårdcentral samt Marléne Svensk, vårdadministratör Habo vårdcentral. Johan Samuelsson, sjukgymnast, Kungshälsans vårdcentral, saknas på bilden.

Under tolv månader genomför sex medarbetare inom Vårdcentralerna Bra Liv ett traineeprogram för att få en inblick i vad ett chefskap innebär, i det långsiktiga syftet att rekrytera ny chefkompetens internt i organisationen.

Barn och unga lär sig tandhälsa genom drama

Förskolan Vingen i Råslätt utanför Jönköping skapar positiva rutiner genom att barnen får borsta tänderna efter frukost varje dag. En höjdpunkt är förstås när tandsköterskan Pernilla Martinsson och kollegan Nagam Abbas (som tandtroll) kommer på besök, för att lära ut bra tandhälsa.

Tidiga vanor kring tandborstning och kost är viktigt för att grundlägga en bra tandhälsa. Därför får förskolebarn och skolbarn i Jönköpings län besök av bland annat tandtroll som med drama och lekar lär ut hur tänderna ska skötas.

Skandinaviskt forskningsprojekt om fästingburna infektioner leds från Jönköping

Magnus Johansson, professor i biomedicin, Anna Jonsson Henningsson, överläkare och medicinsk chef för klinisk mikrobiologi och Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi och projektledare, beskriver hur det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation arbetar för att minska fästingrelaterade infektioner.

Under tre år arbetar det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation med forskning kring fästingburna infektioner. Ett av många delprojekt handlar om att utveckla ett ätbart vaccin mot den allvarliga sjukdomen TBE, fästingburen hjärninflammation.

Digitala doseringsbrev ger patienter ett friare liv

Man visar upp mobil med e-tjänst.

Nu kan personer i Jönköpings län, som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet warfarin, få digitala meddelanden om doseringen via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Region Jönköpings län är först i landet med att erbjuda detta.

Pressmeddelande: Stort bidrag till konstnärlig utveckling och inkludering

Region Jönköpings län har i samverkan med Region Skåne och Västra götalandsregionen fått 2,1 miljoner i regionala utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att gemensamt utveckla ShareMusic & Performing Arts till ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering.

Pressinbjudan 30 oktober 2017: Region Jönköpings län satsar på aktuell gymnasieföreställning

De senaste veckorna har många kvinnor har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier på jobbet, i skolan, i vardagen. Kvinnor begränsar sina liv, men vad gör männen? Vem bär ansvaret? I teaterföreställningen A perfect lover av Peter Ericson möter vi ”baksidan” på #metoo.

Uppgradering av journalsystemet påverkar nationella e-tjänster

Under uppgraderingen av journalsystemet i Region Jönköpings län stängs flera nationella e-tjänster fredag 27 oktober klockan 15 – söndag 29 oktober 2017.

Pressinbjudan 26 oktober 2017: Kraftsamling mot vinterkräksjuka och influensa

Förra vintern drabbades både vårdtagare och personal av influensa och magsjuka vid flera besvärliga utbrott på länets sjukhus och kommunala boenden. Med bättre rutiner hade smittspridningen kunnat begränsas.Därför har vi bjudit in vårdpersonal från sjukhus och boenden för att kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Pressinbjudan 26 oktober 2017: Samtal om vård för inneliggande barn i Region Jönköpings län

Men anledning av frågor i samband med allianspartiernas förslag om att inneliggande barn ska vårdas på barnkliniken Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, bjuds medierna in till ett samtal med företrädare för berörda verksamheter.

Innovationsrace kraftsamlar för nya produkter och tjänster

En produkt som ska utvecklas, ett stort antal olika kompetenser samlade i 44 timmar för att skapa. Innovation Race kallas modellen som Science Park i Jönköpings län arbetar med för att utveckla innovationer bland länets företagare, nu senast framtidens smarta resväska.

Under 44 intensiva timmar samlas ett antal aktörer med olika kompetenser för att utveckla en helt ny produkt eller tjänst. Innovation Race, kallar Science Park i Jönköping modellen som används då och då för att kraftsamla i ett utvecklingsarbete. Senast handlade det om att utveckla framtidens smarta resväska.

OECD följer upp utvecklingsmöjligheterna i Jönköpings län

Representanterna från OECD (längst upp i bild) diskuterar länets arbetsmarknad, näringsliv, innovation och kompetensutveckling med representanter från olika delar av samhället, en av många pusselbitar för att få underlag för sin rapport om länets utvecklingsmöjligheter.

För fem år sedan studerade OECD utvecklingsmöjligheterna i Småland och Blekinge och gav en rad rekommendationer. Nu är organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling tillbaka igen för en uppföljning hur det gått och hur dagens förutsättningar ser ut.

Personliga berättelser gav kunskap om psykisk ohälsa

Marie Linder, Britt-Marie Wahlund, Anette Ekerheim, Bodil Monwell och Isabell Mortensen delade med sig av både personlig erfarenhet och yrkesmässig kunskap kring olika perspektiv på psykisk ohälsa, när psykiatriska kliniken i Jönköping arrangerade en föreläsningsdag för medarbetare och allmänheten.

Hur ser livet ut för den som är drogberoende, har självskadebeteende eller ADHD och autism? När psykiatriska kliniken i Jönköping arrangerade en dag om psykisk ohälsa föreläste både sakkunniga och personer med egen erfarenhet om hur vardagen kan se ut, men också om den hjälp som finns att få.

Pressinbjudan 24 oktober 2017: OECD följer upp utvecklingsmöjligheterna i Jönköpings län

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i Jönköpings län? Det ska OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, studera som en del i en granskning av förutsättningarna i Småland och Blekinge.

Pressinbjudan 26 oktober 2017: Senaste nytt inom skandinavisk forskning om fästingburna infektioner

ScandTick Innovation är ett av de största pågående forskningsprojekten för att minska fästingrelaterade infektioner hos människor och djur. På torsdag 26 oktober 2017 träffas forskarna för att presentera flera av delprojekten. Medierna är välkomna att lyssna på seminariet och intervjua.

Viktigt med rehabilitering tidigt vid cancersjukdom

Carina Adolfsson i Nässjö behandlades för bröstcancer 2015. Sedan dess pågår rehabilitering i olika former, bland annat fysisk träning, vilket Carina tycker är viktigt.

Fysisk aktivitet, kontakt med rehabteam och kurser om bland annat att leva med cancer. Det är några exempel på den viktiga rehabiliteringen vid cancersjukdom - som behöver starta så tidigt som möjligt.

Pressinbjudan 23 oktober 2017: En dag om psykisk ohälsa

På måndag 23 oktober 2017 bjuder psykiatriska kliniken i Jönköping in allmänhet, patienter, närstående och personal inom hälso- och sjukvård till föreläsningar. Bland annat berättar personer om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Logopeder och bibliotekarier samarbetar med Språklust för stöd vid språkstörning

Johanna Billvén, utvecklare Regionbibliotek, Kina Johansson, förälder till dotter med språkstörning, Olof Sandgren, lektor i specialpedagogik, Malmö högskola, samt Marie Hallberg, logoped vid barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Region Jönköpings län, höll i fortbildningsdagen för logopeder och bibliotekarier i Jönköpings län, en dag som samtidigt var starten för Språklust.

Förskolebarn som har språkstörning behöver stöd för att utveckla sin språkliga förmåga att kommunicera. Därför lanserar nu barnhälsovården och Regionbibliotek Region Jönköpings län ”Språklust”, där logopeder och bibliotekarier samarbetar för att ge föräldrar och barn i Jönköpings län en bra läsupplevelse.

Nominera till folkhälsopriset!

Blåbär på vit tallrik, formade som ett hjärta.

Nu är det dags att nominera till 2017 års vinnare av folkhälsopriset!

Micaela bidrar till bättre användning av läkemedel i den psykiatriska vården

Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, vill bidra till att förbättra vården av människor med psykisk sjukdom. Här går hon igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.

Från hösten 2017 har den psykiatriska slutenvården i Region Jönköpings län fått tillgång till farmaceutisk kunskap för att utveckla en god läkemedelsanvändning och minska risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem.

Pressinbjudan 18 oktober 2017: Introduktion av ”språklustrecept” till förskolebarn med språkstörning

Region Jönköpings län breddinför stöd genom ”språklustrecept” till förskolebarn med språkstörning, vilket är cirka 6-8 procent. Stödet ges för att alla barn behöver ett språk för att kunna kommunicera, lära sig läsa, klara skolgången och vara delaktiga i samhället.

Pressinbjudan 18 oktober 2017: Att möta människor som flytt

Många medarbetare i kommunerna har mött och möter nya utmaningar när antalet asylsökande och personer med uppehållstillstånd ökar. Det är människor som flytt och som kan behöva omfattande samhällsinsatser för att integreras, lära sig svenska och komma i sysselsättning. Vi behöver också bli bättre på att ta vara på den kompetens som tillförs med alla nya medborgare.

Överenskommelse för trygg och säker vård och omsorg

Fyra personer framför en tavla med ord.

Hösten 2017 formulerar länets kommuner och Region Jönköpings län en överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Överenskommelsen utgår från en ny lag och nya arbetssätt i kommunal hemsjukvård och omsorg, på vårdcentralerna och sjukhusen.

Röntgen har snabba flöden för remisser med välgrundad misstanke om cancer

Jennie Thunberg, områdeschef Jönköping, Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef och Theres Utberg, områdeschef röntgen, resurs, arbetar för att röntgens undersökningar i de standardiserade vårdförloppen ska gå snabbt.

När misstanke om cancer uppstår är det viktigt att de fortsatta undersökningarna går snabbt. Här är röntgen en viktig aktör, som trimmat sina flöden och organisation för att klara de tidsgränser som finns för standardiserat vårdförlopp, SVF.

Pressinbjudan 14-15 oktober 2017: Stort intresse för folkdräkter och dräktsömnad, särskilt bland män!

I helgen, 14-15 oktober 2017, träffas ett antal personer för att sy dräktbyxor till folkdräkter. Kursen leds av Täpp Lars Arnesson. Det är extra roligt att av kursens sju deltagare är fem män, något som är ytterst ovanligt i slöjdsammanhang.

Pressinbjudan 16 oktober 2017: Klart med finansiering av IT-spåret i Eksjö

Välkommen till Eksjö på måndag, när vi berättar om den positiva framtiden för IT-spåret!

Arbetsmarknadskunskap testas på skolschemat i Jönköpings län

Vad har ni för yrkesdrömmar? Vad vill ni jobba med? Andreas Lepa, kommunikatör på Jobba i Västerås, träffar sjundeklassare på Hagabodaskolan i Habo och får igång en dialog kring yrkesdrömmar och vilka kompetenser som framtidens arbetsmarknad erbjuder.

Kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden är en viktig fråga. Därför genomför Region Jönköpings län just nu en förstudie om satsning på arbetsmarknadskunskap i grundskolan. Elever i årskurs 7 och 9 får lära sig mer om vilka kompetenser som länets arbetsgivare behöver.

Pressmeddelande: Årets kultur- och arbetsstipendiater 2017

Grattis till konstnären Ann Böttcher och fotografen Mats Andersson som får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2017 och till dansaren Stina Nilsson och animatörerna Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin som får årets arbetsstipendium!

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på akuta händelser

Medarbetare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på en docka.

Plötsligt drabbas det lilla barnet av hjärtstopp. För personalen på barnvårdenheten handlar det om en snabb och avancerad insats för att rädda liv. På Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, Metodikum, kan medarbetarna få scenarioträning på händelser som inträffar sällan.

Pressinbjudan 11 oktober 2017: Levande och innovativ utställning med rörande rörelse

11 oktober – 3 december 2017 händer mycket spännande för och med barn och alla andra med fantasi i Rum 203 i Jönköpings läns museums ”experimentsal”. Slöjd och dans möter ny teknik och väcker nyfikenhet och skaparlust. Tradition skapar innovation i den levande utställningen Rörande Rörelse.

Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat.

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har elva tandläkare besökt Folktandvården i Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för den svenska orala forskningen.

Ingvor fick information via bildspel inför strålbehandlingen

Bildspelet ger bra information, men det får gärna bli mer detaljerat för olika cancerformer, säger Ingvor Söderberg som går på strålbehandling och får en pratstund med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson (till vänster).

För att göra patienterna bättre informerade skapade strålbehandlingen på onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, ett bildspel som steg för steg berättar hur behandlingen går till. Genom det kan patienterna i lugn och ro läsa på för att vara bra informerade när behandlingen startar.

Årets andra delårsrapport 2017: Fortsatt utveckling av den nära vården – Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Det digitala besöken liksom samtalen till telefonrådgivningen i primärvården ökar stort och tillgängligheten i akutvården är fortsatt god. Planeringsarbetet för höghastighetståg fortsätter med oförminskad intensitet. Årets första åtta månader visar en i stora delar positiv utveckling, men även utmaningar att arbeta vidare med.

Länsinvånarna får forma den digitala samhällsservicen

En kvinna sitter vid en dator

Vilken samhällsservice vill du som länsinvånare ha i form av digitala tjänster? Det ska nu Region Jönköpings län och länets kommuner ta reda på genom en undersökning till såväl privatpersoner som företagare, som görs i samarbete med undersökningsföretaget Scandinfo.

Ny kunskap kring undersökning av gallvägar - ett av årets många forskningsresultat

Kirurg Greger Olsson genomför en ERCP-undersökning

Med relativt enkla medel kan risken för komplikationer minskas vid endoskopisk undersökning av gallvägar och bukspottkörtel. Det visar kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset i Eksjö i sin forskning, en av hela 15 disputationer under 2017.

En fredag som visade upp den breda forskningen i Jönköpings län

Ska roboten klara banan? Hannes och Nellie Simonsson hade programmerat tillsammans med mamma Helena (längst till höger) och höll tummarna när roboten gav sig ut på banan. För Maria Sparf, utvecklingsstrateg i Jönköpings kommun och doktorand vid Linköpings universitet, handlade det om att visualisera sin forskning om vad barn lär sig när de programmerar.

Hjärtsjukdom, blindtarmsinflammation, ortopedi, dataprogrammering, fästingar, människors utsatthet, fynd av hällristningar, och mycket annat. Den som besökte årets Forskarfredag 29 september i Jönköping och Eksjö fick lära sig mer om en rad olika ämnen.

Välkommen till EU-dagen 16 oktober 2017!

Logga för EU-dagen 16 oktober 2017

Måndagen den 16 oktober 2017 arrangerar EU-kommissionen ett kostnadsfritt halvdagsprogram med EU-tema på Jönköping University.

Pressmeddelande 2 oktober 2017: Alliansen i Region Jönköpings län presenterar budget 2018

Den politiska ledningen för Region Jönköpings län presenterade 2 oktober sitt förslag till budget för 2018: Med sikte mot år 2030 - investering i personal och moderna vårdlokaler för framtidens välfärd och tillväxt.

Pressinbjudan 2-3 oktober 2017: Hur kan sjukvårdsteam bli ännu bättre på att ta hand om svårt sjuka patienter?

För tolfte året arrangeras instruktörsmöte för personer som använder CEPS-pedagogik och i år hälsas omkring 170 deltagare från hela landet välkomna till Jönköping. Under två dagar ska de lära sig mer om hur sjukvårdsteam kan bli ännu bättre på att ta hand om akut sjuka patienter.

Effektiv smittspårning och nappflaskor av glas belönas med pris för hållbart miljöarbete 2017

De fick årets hållbarhetspris med miljöinriktning! Maria Ström och Barbro Lundström, vårdenhetschefer, Hannah Ericsdotter Forsén, sjuksköterska, Maria Ekelund, verksamhetschef och Lisa Eifrém, barnsjuksköterska, samtliga från neonatalvårdsavdelningen, regiondirektör Agneta Jansmyr, Elisabeth Gustafsson, sjuksköterska, Maria Palmérus, verksamhetschef och Rebecca Hallström, sjuksköterska, samtliga från infektionskliniken.

Infektionskliniken har ett tuberkulosteam som smittspårar genom att resa ut i länet. Det sparar resor motsvarande ett varv runt jorden – varje år! Neonatalavdelningen har bytt ut alla sina nappflaskor från plast till glas. Två miljöåtgärder som belönades med hållbarhetspris med miljöinriktning 2017, på vardera 15 000 kronor, i samband med regionfullmäktiges sammanträde 26 september 2017.

Pressinbjudan 27 september 2017: Studiebesök från Stockholms läns landsting

Välkommen att träffa regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och regiondirektör Agneta Jansmyr som har besök av landstingsstyrelsens ordförande Irene Svenonius och landstingsdirektör Malin Frenning från Stockholms läns landsting.

Välgrundad misstanke om cancer uppstår ofta på vårdcentralen

Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, är en av alla läkare i primärvården som har den viktiga rollen att upptäcka misstänkt cancer tidigt för att snabbt starta utredning som kan avskriva eller bekräfta misstanken.

Ett par gånger i månaden möter Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, patienter där det finns misstanke om cancersjukdom. Det leder då till så kallad SVF-remiss för fortsatt utredning på sjukhus.

Årets Flisakongress: Hur anpassar sig svensk ambulanssjukvård till samhällsförändringen?

Stefan Dalteg, Lenita Petersson (projektledare)och Frida Johansson, ambulanssjuksköterskor i Region Jönköpings län, ingår i projektgruppen för FLISA 2017, som arbetat intensivt för att skapa en kongress med stor bredd i de seminarier som de cirka 600 deltagarna kan välja mellan.

Hur ska svensk ambulanssjukvård anpassa sig till samhällsförändringen och den tekniska utvecklingen? Det var temat när cirka 600 ledningsansvariga för ambulanssjukvården i Sverige träffades på Elmia i Jönköping 19-21 september 2017 för årets FLISA-kongress.

Ta chansen att träffa en forskare på Forskarfredag 29 september 2017

Flera personer står runt ett mikroskop för att studera en fästing.

Vad gör en forskare? På Forskarfredag 29 september har allmänheten möjlighet att lära sig mer om den breda forskning som sker i Jönköpings län. Ett 30-tal forskare är engagerade i en rad programpunkter under dagen och kvällen för att berätta om hur de arbetar för att finna ny kunskap.

Pressinbjudan 25 september 2017: Eftermiddag om osteoporos

Osteoporos, eller benskörhet, är ett stort folkhälsoproblem. Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur och kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.

Förändrade arbetssätt ger arbetsmiljö med högt betyg

Två undersköterskor står vid en patientsäng

Genom förbättrad fysisk miljö, ändrade rutiner och arbetsfördelning har de cirka hundra medarbetarna inom slutenvården på medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus skapat en arbetsmiljö som får högt betyg i medarbetarundersökningar.

Dags att tycka till om regional transportplan 2018–2029

Två unga människor på en järnvägsstation

Region Jönköpings län går nu ut med remissversionen av den regionala transportplanen för Jönköpings län. Planen innehåller förslag till åtgärder och investeringar för väg och järnväg under åren 2018–2029. I det regionala planförslaget finns även ökade satsningar på gång- och cykelvägar. Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö har beslutat om remissversionen och nu kan berörda intressenter tycka till om förslagen.

Kristina Athlei utses till ny regional utvecklingsdirektör

Kristina Athlei har utsetts till ny regional utvecklingsdirektör vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2017. Kristina Athlei kommer närmast från uppdraget som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

Joakim Silva ny HR-direktör i Region Jönköpings län

Joakim Silva kommer från årsskiftet att tillträda tjänsten som ny HR-direktör, det beslutades vid Regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2017. Joakim Silva arbetar idag som HR-chef inom Helsingborgs stad, bland annat med ansvar för kompetensförsörjning och chefsrekrytering inom skol- och fritidsförvaltningen.

Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstiden vid misstanke om cancer

Varje Dag Räknas är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. I Jönköpings län har 9 600 länsbor utretts enligt standardiserat vårdförlopp sedan starten i april 2015.

I april 2015 startade den nationella satsningen standardiserade vårdförlopp, SVF, i cancersjukvården. Sedan dess har 9 600 länsbor utretts enligt den standarden. I 1900 fall har det visat sig vara cancer och behandling har startat.

Grupper hjälper barn, ungdomar och föräldrar att må bättre

Teckning, ledsen tjej

På barn- och ungdomshälsan i Värnamo finns hjälp att få när barn och ungdomar mår dåligt inuti. Det finns till exempel grupper för barn respektive ungdomar och för föräldrar. Det finns också kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet – en kort och effektiv behandling som kan användas från 13 års ålder.

Stöd på vägen mot svensk legitimation

Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning.

Den 11 oktober startar ”Vägen till legitimation”, en hälso- och sjukvårdsutbildning med stöd i det svenska språket, för utrikesfödda med akademisk sjukvårdsutbildning. Region Jönköpings län ger i samarbete med bland annat Hälsohögskolan ett 30-tal personer stöd på vägen mot svensk legitimation.

Regionstyrelsen 19 september 2017

Nu finns handlingarna publicerade till regionstyrelsens sammanträde.

Välkommen till hjälpmedelsdagen fredag 22 september 2017

Kvinna med synnedsättning och käpp som hjälpmedel, promenerar med sin son i bärsele.

Fredag 22 september arrangeras nationella hjälpmedelsdagen runt om i Sverige. Välkommen att prata hjälpmedel med kunnig personal i någon av länets sjukhusentréer kl. 10-14!

Miljöledningssystem – för ett effektivt miljöarbete i Region Jönköpings län

Interna granskningar görs av 55-60 verksamheter per år. Miljösamordnare Marit Staaf ( i mitten) besöker till exempel ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson.

Region Jönköpings län är en av få regioner och landsting i Sverige som valt att miljöcertifiera hela sin verksamhet och samla alla verksamheter i ett gemensamt miljöledningssystem.

”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”

Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Ungefär 60 procent av de beslut som tas i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige är påverkade av EU-regler. Region Jönköpings län arbetar på en rad områden för att utvecklingen i Jönköpings län ska dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Klimatfrågan i centrum under Plusenergiforum 2017

Personer i samtal på Plusenergikonferens 2016

Onsdag 18 oktober 2017 arrangerar Energikontor Norra Småland den andra upplagan av Plusenergiforum. Fokus ligger på forskning, nyheter och goda exempel inom hållbarhetsfrågor, förnybar energi och energieffektivisering. Plusenergiforum är den enda konferensen i sitt slag i regionen och riktar sig till politiker och tjänstemän i offentlig sektor, branschfolk som berörs av frågorna och andra som vill veta mer.

Stort fokus på miljömässig livsmedelshantering i hållbarhetsprogram

Alla basvaror och mejeriprodukter är numera ekologiska, liksom en del kött, bland annat blandfärs, Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen, kokerskor på Värnamo Folkhögskola som lagar omkring 100 portioner per dag med en andel ekologiska livsmedel på cirka 50 procent.

”Svekologiskt”, alltså svenskproducerat och ekologiskt, är två tydliga mål för livsmedel i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Effektiva transporter och minskat matsvinn är andra viktiga områden.

AT-läkarna ger psykiatrin på Höglandssjukhuset toppbetyg

Iona Drasovean, överläkare i psykiatri och ansvarig för AT-läkarna vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, har just introducerat de nya AT-läkarna Amy Bruta, Maja Offenbartl och Kristoffer Eriksson på kliniken.

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö får toppbetyg när Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, ber landets AT-läkare att bedöma sina utbildningsplatser. Psykiatriska klinikerna i Eksjö och Västervik får dela på förstaplatsen med 5,8 av möjliga 6 poäng.

Pressmeddelande 4 september 2017: Bröst värda att hålla koll på – kampanj om vikten att gå när man blir kallad

Eftersom tidig upptäckt är avgörande vid bröstcancer är det viktigt att komma när man blir kallad till mammografiundersökning. Inte minst gäller det yngre kvinnor som blir kallade för första gången och som i högre grad uteblir från sin mammografi.

Barnkliniken först med egen diabeteskonsulent

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är först i landet med att rekrytera en diabeteskonsulent. Det är en ny tjänst som ska fungera som en länk mellan sjukvård, förskola och skola och underlätta för barn och unga med diabetes att få en bra blodsockerkontroll.

Missa inte Klimatveckan i september!

Illustration som visar natur och texten Klimatveckan

Den 20-28 september går Klimatveckan av stapeln för fjärde året i rad. Detta är en av länets största mötesplatser för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. I år bjuds det på ett fullspäckat program, missa inte detta!

Region Jönköpings län välkomnar nya infrastrukturinvesteringar

Under torsdagen presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för infrastrukturåtgärder för åren 2018–2029. Flera av de satsningar som Region Jönköpings län har prioriterat finns med i planförslaget.

Viktigt steg mot vårdcentrum på Råslätt

Exteriör bild på blivande vårdcentrum på Råslätt.

Region Jönköpings län fortsätter att säkra framtidens behov av hälso- och sjukvård. 29 augusti 2017 sa regionfullmäktige ja till att bygga ett nytt vårdcentrum på Råslätt i Jönköping. Går allt som planerat kan vårdcentralen, folktandvården och familjecentralen flytta in våren 2020.

Ny operationsavdelning invigdes på Värnamo sjukhus

Ett stort lycka till med ert arbete i de nya lokalerna, förklarade Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, och Malin Wengholm, ordförande i regionstyrelsen, och klippte invigningsbandet till de sju nya operationssalarna på Värnamo sjukhus.

Sedan våren 2015 har den 40 år gamla operationsavdelningen på Värnamo sjukhus genomgått en stor tillbyggnad. Onsdag 30 augusti var det dags för stor invigning av de nya lokalerna, inklusive den nya steriltekniska enheten.

Värnamo sjukhus: Telefoniproblemet åtgärdat (30 augusti 2017)

Onsdagsförmiddagens problem med telefonin är nu åtgärdat.

Pressmeddelande: Företagsjouren i Region Jönköpings län och Region Östergötland går samman

Ett företag som hamnar i svårigheter kan söka hjälp hos Företagsjouren. Totalt 450 företag har fått hjälp i Jönköpings län och Östergötlands län, vilket resulterat i minst 1 500 räddade jobb. Nu går verksamheterna samman i gemensam organisation.

Länssjukhuset Ryhov deltog i stor klinisk prövning av syrgas vid hjärtinfarkt

Patienter med misstänkt hjärtinfarkt och utan nedsatt syresättning i blodet har ingen fördel av att få syrgas som en del av behandlingen. Det är slutsatsen i en stor svensk klinisk studie där Länssjukhuset Ryhov bidragit med nästan 400 patienter.

Studiecirklar startar för närstående till personer med självskadebeteende

Närstående till personer med självskadebeteende behöver stöd.  I september 2017 startar de psykiatriska klinikerna i Region Jönköpings län studiecirklar för att ge närstående mer kunskap för att  orka och må bättre i sin relation med den som har självskadebeteende. (Bilden är arrangerad).

Under september 2017 startar de psykiatriska klinikerna i Region Jönköpings län studiecirklar för närstående till personer med självskadebeteende.

Pressinbjudan 30 augusti 2017: Invigning av ny operationsavdelning på Värnamo sjukhus

På onsdag 30 augusti 2017 öppnas dörrarna för visning av den nybyggda operationsavdelningen på Värnamo sjukhus. Samtidigt invigs den nya steriltekniska enheten som togs i drift i slutet av maj i år.

Kirurgchef hedersledamot i Svensk kirurgisk förening

Karsten Offenbartl, kirurg och verksamhetschef för kirurgkliniken i Region Jönköpings län, har utsetts till hedersledamot i Svensk kirurgisk förening, med anledning av sitt arbete som studierektor i föreningens bakjoursskola.

Vid pågående Kirurgvecka på Elmia i Jönköping utsågs Karsten Offenbartl, verksamhetschef för Region Jönköpings läns kirurgklinik, till hedersledamot i Svensk kirurgisk förening. Detta för sina insatser som studierektor för föreningens bakjoursskola under fem år.

SM i Gnosjö för unga sommarföretagare

Nu ger vi järnet! Ropar Melinda Gustavsson, Elias Holm, Stina Tuvendal och David Bacelj, alla från Jönköping, som ställde upp i SM för sommarföretagare.

Under sommaren har de lärt sig mer om företagande genom att driva ett företag. Den 19-20 augusti träffades 72 ungdomar från hela Sverige i Gnosjö för att tävla i UngDrive Masters – SM för sommarföretagare.

Nu rensar vi leksakslådorna från skadliga ämnen

Två kvinnor sitter framför en hög med leksaker.

Att rensa bort leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen är en av åtgärderna i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram för 2017–2020. Nu startar ”operation giftfria leksaker inom sjukvården”.

Kirurgveckan i Jönköping utvecklar svensk sjukvård

Erik Wellander och Lina Westman, kirurger och kirurgveckogeneraler, leder Kirurgveckan i Region Jönköpings län tillsammans med Claes Jönsson, ordförande i Svensk kirurgisk förening.

Måndag 21 augusti samlades över tusen kirurger och flera hundra sjuksköterskor och vårdadministratörer på Elmia i Jönköping för årets Kirurgvecka, där utvecklingen inom kirurgi, i form av forskningsresultat, arbetsmetoder och nya material diskuteras.

Prideveckan invigs med teater, tal och schlagershow

Prideparad med människor, flaggor och ballonger och banderoll med texten "vi är till för alla"

Årets pridevecka i Jönköping har startat och Region Jönköpings län är självklart med. Det blir teater, schlagershow och parad – men också utställning och information om hbtq-arbetet i Region Jönköpings län.

Biskopen studerade krisstödet på Länssjukhuset Ryhov

Britt-Marie Persson, verksamhetschef för akutmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, berättade om verksamheten för biskop Fredrik Modéus, Emma Sjögren från Norrahammar och Zakarias Johansson från Nässjö som följde biskopen en dag, samt sjukhusprästen Thomas Sjöberg. Även biskopsadjunkt Rickard Bonnevier (skymd) deltog.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den patient eller närstående som har behov av krisstöd eller ett samtal om angelägna frågor. Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, besökte Länssjukhuset Ryhov för att se hur sjukhuskyrkan arbetar.

Nominera till årets Klimatpris!

Förra året tog Vätterhem emot Klimatpriset inför 500 personer under Klimatkvällen! Nu är det dags att ta reda på vilka som ska vara med och tävla om priset i år. 23 augusti är sista dag att nominera.

Pressinbjudan: Kirurgveckan i Jönköping 21-25 augusti 2017

Måndagen 21 augusti startar kirurgveckan på Elmia Konsert- och Kongresshus i Jönköping. I den deltar över ettusen kirurger och flera hundra sjuksköterskor och administratörer inom kirurgi från hela Sverige.

6000 sprang 20:e Blodomloppet i Jönköping för att uppmärksamma blodgivning

Madelaine Andersson, områdeschef för blodcentralen ( i mitten) delade ut priset ”Årets blodgivarinsats” till Kerstin Hallgren och Trevor Zieseniss, från Attends Healthcare AB i Aneby.

Nära 6000 deltagare gav sig tisdagskvällen 15 augusti ut på det 20:e Blodomloppet i Jönköping. I ett strålande väder sprang eller gick deltagarna den 5 eller 10 kilometer långa sträckan för att manifestera betydelsen av blodgivning.

Pressinbjudan 20 augusti 2017: Samtidskonstnärer från Minneapolis besöker Jönköping

Kultivera i Tranås har under augusti ett residensutbyte med residensprogrammet The Soap Factory från Minneapolis. The Soap Factory stödjer konstnärer, arrangerar residenser och kurerar konstutställningar i Minneapolis med omnejd och utgör en stor kraft för samtidskonsten i Minnesota.

Välkommen till flimmercafé på Höglandssjukhuset

Har du förmaksflimmer, vill bli tryggare med din sjukdom och bor på Höglandet? Välkommen till flimmercafé på Höglandssjukhuset i höst! Tillsammans med andra som också har förmaksflimmer träffar du läkare, sjuksköterska och sjukgymnast i grupp.

Roula och Hanna vill bli tandläkare i Sverige

Hanna Alnader lämnade Syrien som nyutbildad tandläkare. Tänkta tre veckors praktik på Öxnehaga folktandvård blev åtta månader och övergår sedan i sommarjobb som assistent till klinikchef Maria Fagerström och de andra tandläkarna.

De kommer båda från krigets Syrien. Roula Awad, med tio års erfarenhet som specialist i tandreglering, Hanna Alnader som nyutbildad tandläkare. Nu får de hjälp till praktik inom Folktandvården i Region Jönköpings län, med målet att få svensk legitimation och bli en yrkesmässig resurs.

Nya rutiner för vårdsamordning ökar tryggheten hemma

En kvinna sitter vid en bildskärm.

”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den”. Det är utgångspunkten för det samarbete som vårdcentraler, sjukhus och kommunerna utvecklar för att även den som är sjuk ska kunna bo kvar hemma – och känna trygghet.

Stöd för den fysiska hälsan viktigt vid psykisk ohälsa

Två deltagare fixar färskpotatisen när matlagningsgruppen träffas på kommunala Vråengården i Värnamo för att laga lunch ihop som ett led i att lära sig bra kostvanor. Maten är en av flera viktiga delar för att behålla den fysiska hälsan vid psykisk sjukdom.

Den som har psykisk sjukdom har stor risk för sämre fysisk hälsa. Därför utvecklar Region Jönköpings län ett hälsofrämjande arbetssätt i samarbete med kommunal verksamhet.

Hållbarhet styr ny delupphandling av serviceresor

Två servicefordon för sjukresor utanför entrén till länssjukhuset Ryhov

Region Jönköpings län gör en ny upphandling av serviceresor inom länet. Det beslutades vid det senaste sammanträdet i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Region Jönköpings län ökar stödet till våldsutsatta

Mottagningen Alternativ till våld behandlar våldsutövare, men ökar nu också resurserna för att behandla våldsutsatta. Dan Rosenqvist, psykolog på mottagningen, är en av dem som genomför behandlingssamtal. Detta är en av de satsningar som sker i höst kring våld i nära relationer.

Hösten 2017 utökar Region Jönköpings län resurserna för att behandla personer som är utsatta för våld i nära relation. Vårdpersonal ska också få utbildning i hur frågor ska ställas om våld.

Tranåsfestival utvecklar intresset för litteratur

Det skrivna ordet kan ha många former. Till exempel som manifest skrivna på en trottoar i Tranås. Inês Lampreia, författare från Portugal, och hennes kollegor i ”Words on the Street” formulerar sina tankar som flanörer sedan kan ta del av.

Under åtta dagar i juli genomförs en internationell ord- och kulturfest i Tranås, At the Fringe, med bland annat poesi, skönlitteratur, dans, filmfestival och historiska stadsvandringar. Ett 70-tal olika evenemang genomförs för att lyfta fram litteraturen som konstform.

Sverigeförhandlingen på Region Jönköpings läns linje: Bygg hela systemet snabbt!

Sverigeförhandlingen presenterar sin utredning på scenen i Almedalen inför många åhörare

Vid ett av de mest välbesökta seminarierna i Almedalen, presenterade Sverigeförhandlingen under torsdagen sitt förslag till utbyggnadsordning för de kommande höghastighetsjärnvägarna. Slutsatsen är helt i linje med Region Jönköpings hållning: Bygg hela systemet snabbt, först då får vi ut effekterna.

Ny behandling mot hepatit C ger toppresultat

Nu kan vi bota hepatit C! Sjuksköterska Sara Sjöberg och överläkare Mikael Carlsson och på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov gläds över fina behandlingsresultat.

Hepatit C var tidigare en svår och livslång sjukdom som ofta ledde till behov av levertransplantation. Med nya behandlingsmetoder kan den som är smittad nu bli helt frisk. I Jönköpings län har 98 procent av alla utvärderade patienter som gått igenom behandling mot hepatit C blivit helt botade.

Pressinbjudan 4 juli 2017: Seminarium i Almedalen - Ett helt höghastighetssystem – det bästa för Sverige

Helt nya möjligheter öppnar sig med nya stambanor för höghastighetsjärnväg och potentialen finns inte minst i regionerna mellan storstäderna. Större arbetsmarknad, hållbara godstransporter, lättare att ta sig till utbildning, nöjen och kultur. Dessutom får industrisverige får en bättre uppkoppling mot storstäderna, Europa och världen.

Tillsammans till Almedalen

Gatubild från Visby sommartid

När Sveriges största politiska mötesplats öppnar den 2 juli 2017 lyfts många av länets och Sveriges framtidsfrågor i seminarier och på mötesplatser runt om i Visby. På plats finns förtroendevalda och tjänstemän från Region Jönköpings län för att visa på möjligheterna med ett sammanhållet höghastighetssystem, berätta hur Region Jönköpings län med Tillsammans-satsningen bygger för framtidens nära vård och debattera hur skenande läkemedelskostnader ska hanteras.

Långsiktig planering ger ökad trygghet i vården hemma

Elisabet Elf från hemtjänsten, Anna Hallingbäck, distriktssköterska i hemsjukvården, och distriktsläkare Michael Björnlinger från Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna sitter i vardagsrummet hemma hos Karin och går igenom hennes behov av hjälp för att känna sig trygg hemma.

När distriktsläkare Michael Björnlinger från Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna och distriktssköterska Anna Hallingbäck från Jönköpings kommuns hemsjukvård gör hembesök hos Karin i Huskvarna är det en del i den långsiktiga planeringen av hennes vårdbehov.

Avtal om scenkonst mellan Smålands Musik och Teater och Värnamo kommun

Panoramabild på Gummifabriken i kvällsljus

Som första kommun i Jönköpings län har Värnamo tecknat ett samarbetsavtal med Smålands Musik och Teater. Syftet är att garantera Värnamoborna bred och kvalitativt scenkonst på Gummifabrikens scener och i Kulturhuset Spira.

Årets ateljéstipendiat utsedd

Porträtt av Nina Ölund Noreskär i blå skjorta

Nina Ölund Noreskär från Gislaved är utsedd till ateljéstipendiat 2017. Det är bara konstnärer verksamma i eller med koppling till länet som kan få ateljéstipendiet, som ger konstnären möjlighet att utveckla konstnärliga idéer och tillgång till en processateljé.

Region Jönköpings län trycker på i frågan om viktiga järnvägsinvesteringar

Region Jönköpings län har i en skrivelse kontaktat Trafikverkets generaldirektör för att lyfta angelägna frågor i den pågående infrastrukturplaneringen.

Maktlistan 2017: Starkt lag sätter sjukvården i Jönköpings län på kartan

När Dagens Medicin listar sjukvårdens mest inflytelserika personer återfinns inte mindre än tre namn från Region Jönköpings län. ”Vart man än reser i världen pratar de om sjukvården i Jönköping”, skriver Dagens Medicin som placerar Agneta Jansmyr, regiondirektör, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör och Göran Henriks, utvecklingsdirektör, på listan över Sveriges 100 mäktigaste.

Filmbyn Småland vill bli centrum för svensk barnfilm

Emils snickerboa är världsberömd. Men hur såg den egentligen ut? Det visar Filmbyn Småland.

Alla har vi en relation till sagofigurerna Pippi och Emil och livet på Saltkråkan och i Bullerbyn. I Filmbyn Småland i Mariannelund får vi en chans att upptäcka eller återupptäcka Astrid Lindgrens sagovärld. Region Jönköpings län är en av finansiärerna till Smålands nya stora besöksmål.

Amerikanska logistikstudenter besökte Jönköping

Peter Thulin på  Aditro logistics ( i orange väst) guidar runt studiegruppen från USA i företagets stora lagerbyggnad på Torsviksområdet, söder om Jönköping

Region Jönköpings län var värd när ett 20-tal amerikanska logistikstuderande måndag 26 juni besökte Jönköping för att besöka såväl logistikföretag som Jönköping University, under en två veckor lång studieresa i Danmark, Finland och Sverige.

Pressinbjudan 26 juni 2017: Amerikanska logistikexperter besöker Jönköping

20 amerikanska logistikexperter från Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) besöker måndag 26 juni Jönköping för att studera olika logistiklösningar och lära sig mer om hur Jönköping University arbetar med forskning inom området.

Värnamo sjukhus har ny sterilteknisk enhet

Undersköterska Pernilla Wahlström granskar de diskade instrumenten innan packning. I de nya lokalerna har hon och hennes kollegor flödande dagsljus och utsikt mot en blomsteräng.

I Värnamo sjukhus stora till- och ombyggnad för operations- och intensivvård ingår också en helt ny sterilteknisk enhet, som togs i drift i slutet av maj 2017, i ljusa och luftiga lokaler. En viktig verksamhet som ser till att sjukhuset och primärvården använder instrument av högsta kvalitet.

Trygghet och högre tillgänglighet med mobila uppföljningsteam

Kvinna i förgrunden samt man och kvinna i bakgrunden, utomhus.

Snabbare behandlingsresultat och färre patienter som läggs in igen – det är resultatet sedan psykiatriska kliniken i Värnamo vidareutvecklade öppenvården och införde mobila uppföljningsteam.

Anders Liif går vidare till nytt uppdrag inom Försäkringskassan

HR-direktören i Region Jönköpings län, Anders Liif, går vidare till Försäkringskassan som HR-ansvarig för myndigheten.

Fotoremiss ger snabb expertbedömning av hudförändringar

Christina Berndes Sköldmark, överläkare på hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov får fotoremisser från länets vårdcentraler och kan ofta redan samma dag ge ett svar på hur en hudförändring ska behandlas.

Det är ibland svårt att bedöma hudförändringar. Därför har vårdcentralerna i Jönköpings län tillsammans med hudkliniken på Länssjukhuset Ryhov infört fotoremisser. Med hjälp av bilder kan distriktsläkare snabbt få expertbedömning av hudläkare.

Leda med kvalitet som strategi: Regiondirektören lyfter hjärtefrågor i Tillitsdelegationens panel

Vårdmöte mellan läkare och äldre patient

Idag, 15 juni 2017, presenteras Tillitsdelegationens delbetänkande. I samband med överlämnandet till civilministern arrangeras också ett seminarium med panelsamtal, där regiondirektör Agneta Jansmyr medverkar. I panelen lyfts frågor om ersättning, ledning och styrning utifrån kvalitet, värderingar och tillit, samt Region Jönköpings läns arbete med personcentrerad vård.

Regionfullmäktige 20 juni 2017

Nu är handlingarna till regionfullmäktiges sammanträde 20 juni publicerade:

Bra verksamhetsutveckling och stärkta finanser inleder året

Styrketränande kvinna i hjärtrehabilitering

Primärvården tar emot allt fler samtal, tillgången till specialiserad vård är överlag god och planeringen för höghastighetsjärnväg fortsätter med full kraft. Samtidigt pekar helårsprognosen på ett överskott om 240 miljoner kronor för 2017. Ett styrkebesked som stärker finansieringen av de investeringar som nu görs för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i Jönköpings län.

Reftele vårdcentral blir filial till Smålandsstenars vårdcentral

Från och med 12 juni 2017 är Reftele vårdcentral formellt en filial till Smålandsstenars vårdcentral.

Smart Housing att bygga höga hus i trä

Cirka 60 lägenheter i det nya stora området Kungsängen på gränsen mellan Jönköping och Huskvarna byggs som flervåningshus i lamellpressat trä och med en färgsättning inspirerad av Nyhavn i Köpenhamn. Detaljplanen för Kungsängen strävar efter att skapa ett bostadsområde med trähuskaraktär.

Det luktar trä i lägenheten. De djupa fönsternischerna avslöjar tjocka väggar – av trä. Det nybyggda huset på Kungsängsområdet i Jönköping är det första flervåningshuset i trä i Jönköpings län i modern tid, ett exempel på målet med det stora projektet Smart Housing Småland.

Nu kommer röntgensvaren i journalen via nätet

Sedan starten har 60 000 länsbor loggat in på 1177 Vårdguiden för att läsa sin journal. Varje dag sker cirka 1 700 inloggningar. Nu finns också svaren från röntgenklinikens olika undersökningar med bilddiagnostik.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från 8 juni 2017 är det nu möjligt att även se svaren på röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Glada stipendiater på Högskolans avslutning

Bild på två studenter.

Malin, Jenny, Hanna och Alinde var extra glada när Hälsohögskolan hade sin examensavslutning under fredagen 9 juni 2017. De fick nämligen stipendium från Region Jönköpings län och länets kommuner för bästa uppsats.

Ulrika Geeraedts går vidare till Region Skåne

Ulrika Geeraedts, som tillträdde tjänsten som regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län i samband med regionbildningen för två och ett halvt år sedan, går nu vidare till Region Skåne i samma roll.

Regionstyrelsen 13 juni 2017

Nu är handlingarna till regionstyrelsens sammanträde 13 juni 2017 publicerade under Demokrati:

Pressinbjudan 9 juni 2017: Invigning av konstverk på Värnamo folkhögskola

Medierna hälsas välkomna att närvara vid invigningen fredagen den 9 juni 2017 klockan 10.00 på Värnamo folkhögskola, utanför Julias hus

Pressinbjudan 9 juni 2017: Invigning av rehabiliteringsmedicinska klinikens verksamhet i Värnamo

Rehabiliteringsmedicinska klinikens dagrehabilitering på Värnamo sjukhus invigs fredag 9 juni 2017.

Vårdcentralen hjälper invånarna till bra vanor

Margaretha Bjerhag i Vrigstad är med i både gympagrupp och kostgrupp på vårdcentralen, och tränar gärna i gymmet vägg i vägg.

För invånarna i Vrigstad är det naturligt att vända sig till vårdcentralen för att få hjälp med att förändra sin livsstil. Oavsett det handlar om fysisk aktivitet, kost eller socialt umgänge, finns grupper anpassade för äldre deltagare.

Pressmeddelande 2 juni 2017: År 2030 ska primärvården stå för 30 procent av hälso- och sjukvården

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralen ska vara det självklara valet för invånarna. Förflyttningen från sluten till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser är påbörjad. Arbetet får inte tappa fart och målet behöver bli tydligt och mätbart. Därför är vår nya målsättning att primärvården år 2030 ska stå för 30 procent den totala hälso- och sjukvården.

Veckostyrning och läsplattor ger bättre vård i hemmet

Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning.

Varje torsdagsmorgon möts medarbetare på socialförvaltningen i Nässjö, Nässjö vårdcentral och Höglandssjukhuset i Eksjö, i videokonferens. Det är dags att gå igenom nuläget i det gemensamma ansvaret att ge kommuninvånarna en bra vård och omsorg.

Utvecklingskraft blickade in i framtidens hälso- och sjukvård

Föreläsarna Margareta Kristenson, HFS-nätverk, Göran Stiernstedt, särskild utredare, Hans Karlsson, SKL , Anna Nergårdh, särskild utredare ochAgneta Karlsson, Socialdepartementet, diskuterade  med samtalsledare Boel Andersson Gäre och patientstödjarna Annika Sköld Landberg och Patrik Blomqvist  om hur patientens delaktighet och inflytande kan öka i sjukvården.

Primärvården ska vara basen. Samarbetet behöver öka mellan stat, kommuner och landsting/regioner. Ökad tillgänglighet och ett mer proaktivt arbetssätt. Det var några av de frågor som diskuterades på årets Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens på Elmia i Jönköping 30-31 maj 2017.

Första tertialet 2017: Förbättringsarbete ger goda resultat i hälso- och sjukvården

Hög tillgänglighet i primärvården och god tillgång till specialiserad vård – det är några av de goda resultat som redovisas i den fördjupade månadsrapporten för Region Jönköpings län för årets första fyra månader. Det målmedvetna utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården syns även i det ekonomiska resultatet, som närmar sig budgetbalans.

Pressmeddelande 29 maj 2017: Budgetförslag från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – satsning på kompetensförsörjning

En ”Spira-peng” för barn i Jönköpings län är en av satsningarna som nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet vill satsa på. Från vänster stående: Malin Olsson, ordförande, Per-Ola Nilsson, verksamhetschef ,  Smot, Torbjörn  Eriksson, 1:e vice ordförande, Per Eriksson, ledamot. Sittande: Mari Lindahl, ledamot samt Mia Ringblom Hjertner, konstnärlig chef för Ung Scen.

Det viktigaste uppdraget för Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet är att vara en katalysator för regional utveckling i Jönköpings län. Därför föreslås regionala utvecklingsmedel på totalt 27,5 miljoner kronor användas under 2018 till prioriterade områden som bidrar till regional tillväxt.

Kjell Ivarsson - ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård

Kjell Ivarsson har utsetts till ny sjukvårdsdirektör för verksamhetsområdet Kirurgisk vård.

God tillgång till vård i Jönköpings län

Invånarna i Jönköpings län är mycket nöjda med vården. Det visar den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern, som publiceras idag. Vården i länet får överlag höga betyg av de 1000 personer som deltagit i undersökningen under 2016 och ligger i topp jämfört med övriga landet.

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

15 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län

Lärare i svart t-shirt visar verktyg för ung tjej i vit lurvig tröja

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 15 yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder att ytterligare 850, totalt 2700 personer, från och med hösten 2017 har möjligheten att utbildas inom yrken som är högt efterfrågade av näringslivet i vårt län.

Flimmercafé ger trygga och informerade patienter

Lars Hermansson i Vetlanda, drabbades av förmaksflimmer sommaren 2015, och uppskattar deltagandet i flimmercafé, där han passade på att servera kaffe till deltagarna.

Under fyra träffar på Höglandssjukhuset i Eksjö har patienter med förmaksflimmer och deras närstående fått mer kunskap om sjukdomen. Satsning på flimmercafé är ett exempel på sjukvårdens arbete med att få informerade, delaktiga och trygga patienter.

Bäst i klassen i forskning på jobbet

Flest anställda inom vården som forskar och mest satsade forskningskronor. Region Jönköpings län ligger i topp när Dagens Medicin inventerar hur regioner och landsting ger anställda möjligheten att forska på arbetstid. Av de regioner som inte har universitetssjukhus, ges vårdanställda i Region Jönköpings län störst utrymme att komma igång med forskning.

Forskarfredag bjöd på vetenskap med stor bredd

Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar när de klev in i Upptech:s experimentverkstad. Under ledning av pedagog Camilla Olander skulle de ta fram pH-värdet på en rad saker.

I Jönköpings län pågår forskning med stor bredd. Ett 40-tal forskare bjöd på ett smakprov under Forskarfredag 30 september 2016, där besökarna kunde komma och gå och välja från en mängd programpunkter under bland annat Science Café och Science After work.

Forskarfredag:Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb

Sara Mernelius, molekylärbiolog vid Medicinsk diagnostik, fanns på plats i högskolans lokaler och berättade om smittor och smittspårning för några av länets gymnasieelever.

Ungas berusningsarenor, depression, ryggsmärtor hos poliser och produktutveckling var några av alla de spännande ämnen som omkring 800 besökare fick veta mer om under Forskarfredag den 25 september 2015.