Personaltidningen Pulsen

Personaltidningen Pulsen delas ut fyra gånger om året till alla medarbetare inom Region Jönköpings län. Pulsen ska bidra till att öka medarbetarnas kunskaper om mål och verksamheter samt ge en allsidig bild av frågor och beslut som är viktiga för organisationen och medarbetarna. Pulsen skriver bland annat om förbättringsarbeten, forskning, IT-frågor, och kompetensutveckling.

I Pulsen nummer 1 2017 kan du bland annat läsa om:

  • Trädgårdsbranschen i Sverige är expansiv, men har svårt att locka ungdomar. Pulsen har besökt Tenhults naturbruksgymnasium, en av landets gymnasieutbildningar med trädgårdsinriktning.
  • I april är det premiär för en första version av ett nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården nationellt. Utvecklingen drivs med inspiration och krafter från Region Jönköpings län.
  • Mina nyheter är först ut i det nya intranät som Region Jönköpings län inför, för att skapa större öppenhet, sökmöjlighet och stöd i det dagliga arbetet.
  • I höst får journalsystemet Cosmic en ny läkemedelsmodul. Som en förberedelse uppmanas alla förskrivare att i samband med patientbesök gå igenom läkemedelslistorna så att de är aktuella.
  • Ungdomar som tränar regelbundet får större hjärtvolym, vilket är positivt. Det berättar Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysik, i en forskarintervju.

Pulsen nummer 1, 2017