Verksamhetsstöd och service som arbetsplats

Glad kvinna pratar i headset. Bakom henne finns en vägg där en mängd headsets är upphängda.
Att svara på frågor och ge råd på telefon till invånarna i Jönköpings län är ett exempel på stöd och service som vi inom Verksamhetsstöd och service erbjuder. Foto: Ulf Lindberg

Verksamhetsstöd och service är mitt i en spännande resa. Vi samlar viktiga kompetenser för att ge stöd och service till Region Jönköpings läns olika verksamheter och länets invånare.

Inom Verksamhetsstöd och service är vi måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka. Ett gott ledarskap ger  förutsättningar för detta.

Så nu ser vi ser fram emot att få ta del av ditt kunnande och din erfarenhet. Med ett utpräglat kundfokus som ledstjärna ska vi tillsammans hitta nya vägar för att vässa stöd- och servicekulturen.

Nästan 1 000 ambassadörer för Verksamhetsstöd och service

Vi är nästan 1 000 medarbetare inom områdena ekonomi, hjälpmedelsförsörjning, HR, inköp, invånarservice, läkemedelsförsörjning, länstransporter, materialförsörjning, medicinsk teknik, miljö, regionfastigheter, säkerhet och vårdnära service.

Vi är alla ambassadörer för Verksamhetsstöd och service.

Vi ska:

  • Alltid ha kunden i fokus.
  • Förutse kundens behov.
  • Vara tillgängliga.
  • Agera snabbt / återkoppla snabbt.
  • Agera professionellt och kompetent.
  • Vara kundens trygga och naturliga samarbetspartner.

Många områden, arbetsplatser och yrken

Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service