Utvecklingsledare

Utvecklingsledare

En utvecklingsledare kan jobba inom alla olika verksamheter i Region Jönköpings län. Med din kompetens ska du utveckla både processer och organisationen för att möta framtidens behov