Informatör

Informatör

Informatören arbetar med kommunikation internt och externt. Arbetet handlar om att bygga relationer, utveckla varumärke och arbeta för att nå arbetsplatsens uppsatta mål.

Informatören måste kunna välja rätt kanal vid rätt tidpunkt för att kommunicera ut sitt budskap till målgruppen. Informatören är specialist på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser.

Intern kommunikation kan handla om att informera medarbetare via personaltidningen, nyhetsbrev eller internwebben om vad som händer i verksamheten. Extern kommunikation riktar sig till patienter, länsbor och medier. Kriskommunikation är en del av externkommunikationen.

Omvärldsbevakning är också en del av yrket där det är viktigt att du känner till vilka faktorer i omvärlden som påverkar organisationens verksamhet.