Prao och praktik

Elever på Höglandssjukhuset
Foto: Johan W Avby

Varje år erbjuder Region Jönköpings län cirka 90 elever från grundskolans årskurs 8 och 9 prao, praktisk arbetslivsorientering, inom hälso- och sjukvården. Praoplats bokas via din skolas studie- och yrkesvägledare och gäller dig som bor i Jönköpings län.

Region Jönköpings län har tre sjukhus och vi tar emot praoelever i enveckorsperioder. Antalet praoplatser som vi kan erbjuda är begränsat. Praoplatserna bokar du via din skolas studie- och yrkesvägledare.

Alla får en handledare

Under praotiden får du en inblick i hur vården fungerar och följer arbetet på en arbetsplats. Du har en handledare till stöd under hela praoperioden. I regel är det en undersköterska.

Praon inleds med en kort introduktion där du får information om exempelvis:

  • tystnadsplikt och sekretess
  • handhygien
  • arbetsklädsel
  • hur patienter ska bemötas.

Arbetstiden under praon, som i möjligaste mån ska följa din handledares schema, kan variera. Region Jönköpings län följer Arbetsmiljöverkets regler för hur barn och ungdomar får arbeta.

Läs om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats(Extern länk)