Överläkare i geriatrik med särskilt FoUU-uppdrag

Region Jönköpings län

Vi söker

Vi söker nu en överläkare i geriatrik med ett särskilt FoUU-uppdrag. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid inom Region Jönköpings län, deltid kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är delad, dels vid någon av regionens enheter med geriatrisk verksamhet (80 %) och dels vid Futurum (20 %), som är regionens forsknings- och utbildningsenhet. Senare kan tjänsten eventuellt kombineras dels med uppgifter vid den decentraliserade läkarutbildningen vid Linköpings universitet, där Jönköping är en av fyra huvudorter för den senare delen av utbildningen, dels knytas till forskning om äldre vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Det här får du arbeta med

Uppgifterna är varierade och innebär att du arbetar med kliniskt arbete vid någon av regionens geriatriska verksamheter. Det kliniska arbetet sker till stor del i multiprofessionella team och i samverkan med andra kliniker vid sjukhusen och i primärvården och kommunal vård. I det kliniska arbetet ingår även handledning av studenter, AT- och ST-läkare samt andra medarbetare. Du förväntas delta i olika nätverk internt, lokalt och nationellt.

Andra viktiga uppgifter är vetenskaplig handledning av ST-läkare i deras vetenskapliga arbete och forskarstuderande i deras doktorandprojekt. Du har goda möjligheter att också driva egen patientnära forskning inom området.

En viktig uppgift är att driva utvecklingsprojekt som gagnar den geriatriska patientpopulationen. Detta innebär bland annat att leda arbetet med att bygga upp ett geriatriskt kompetenscentrum inom Region Jönköpings län. Det övergripande syftet med en sådan verksamhet är att utveckla det geriatriska omhändertagandet på alla vårdnivåer i syfte att minska ohälsa, öka livskvalitén samt delaktigheten från patient och anhöriga. I detta arbete ingår att samla in och sprida och nyttiggöra relevant kunskap, metoder och arbetsformer inom hela regionen och till den kommunala verksamheten.

För att du ska trivas hos oss

Du är specialistläkare inom geriatrik och disputerad inom ett för ämnesområdet relevant forskningsfält. Du har dessutom erfarenhet av att arbeta med utbildnings- och utvecklingsfrågor. Ditt engagemang, ditt intresse och dina kunskaper om den äldre patienten och geriatriska frågeställningar är av central betydelse för tjänsten. För att fortsätta utveckla samverkan mellan regionens olika sjukhus, primärvårdsenheter och de kommunala verksamheterna behövs även god samarbetsförmåga, flexibilitet och stor förståelse för sjukvårdens organisation och dess olika aktörer.

Arbetet som bedrivs är regionövergripande, varför giltigt körkort är ett krav. Arbetsgivaren tillhandahåller bil i tjänsten.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att leda, ta egna initiativ och samarbeta i team, men även arbeta självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Det är även naturligt för dig att prata inför grupper. Din specialistkunskap är en resurs för andra och du har en förmåga att dela med dig av idéer och hitta nya angreppsätt.

Så här gör du om du är intresserad

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Boel Gäre Andersson, verksamhetschef/professor på Futurum, 0706-45 41 47, Staffan Hägg, forskningsledare, 0706-82 10 97, Indira Liesto, verksamhetschef för geriatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, 010-242 69 24. Facklig företrädare för Läkarförbundet är Alteia Gabor, 010-244 67 49. Sista ansökningsdag är den 14 februari 2018. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Sök jobbet som Överläkare i geriatrik med särskilt FoUU-uppdrag Tillbaka till lediga jobb