Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Nyheter

Förnya dina nyhetsprenumerationer

Landstinget i Jönköpings län blir Region Jönköpings län 1 januari 2015. Den 11 december 2014 byter vi till den nya webbadressen www.rjl.se/hoglandssjukhuset Vi hoppas att du vill fortsätta att följa våra nyheter – du behöver bara aktivera en ny prenumeration på det här nyhetsflödet.

Entré Tallvägen blir ny entré

Från den 12 december och cirka 5 år framåt kommer entré Tallvägen vara huvudentré för Höglandssjukhuset i Eksjö.

Barn- och ungdomshälsan öppnar i Nässjö

Den 1 september öppnar Barn- och ungdomshälsan inom Höglandets sjukvårdsområde i samverkan med Höglandskommunerna. Barn- och ungdomshälsan är en mottagning som vänder sig till barn och ungdomar 6-18 år med lättare psykisk ohälsa.