Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Nyheter

Kurs i att lära sig leva med cancer

Kursen som vänder sig till patienter som har eller har haft cancer och närstående, med start den 25 februari.

Entré Tallvägen, är huvudentré till sjukhuset

Nu och cirka 5 år framåt kommer entré Tallvägen vara huvudentré för Höglandssjukhuset i Eksjö.