Europaforum

Forum i Jönköping
Foto: Johan Werner Avby

Konferensen Europaforum Småland Blekinge Halland hölls den 12 maj 2017. Temat var "Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa".

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå.

Det handlar om exempelvis nya villkor för EU-finansiering och behov av samverkan för att klara kompetensförsörjning samt ökade krav på hållbarhet med anledning av Agenda 2030.

Dessutom måste vi förhålla oss till förändrade politiska strukturer både inom EU och i omvärlden.

Vart är EU på väg och vad innebär det egentligen för aktörer i kommuner och regioner?

Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017 lyfte vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, forskare och sakkunniga.