Hållbara transporter

Moderator: Jakob Lagerkrantz

Pass 1 (gemensamt) 09.30-10.30

Inledningsföredrag Plusenergiforum 2018:
Megatrendernas påverkan på klimat- och hållbarhetsarbetet

Plusenergiforum inleds av Bobo af Ekenstam, vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter, tar oss med på en resa genom de stora förändringskrafterna och deras påverkan på klimat och hållbarhet. Du kommer att få en överblick över de tio viktigaste megatrenderna och hur de utvecklas.
Bobo af Ekenstam är vd för Docere Intelligence och chefredaktör för Sveriges största trendsajt Buzzter. Han har arbetat med att analysera trender och förändringar sedan 1988 och ägnar hela dagarna åt research och analys av trender och förändringar. Han undervisar också i ämnet Omvärlds- och trendanalys på bland annat Berghs School of Communication.

Pass 2 11.00-12.00

Är flytande biogas det genombrott vi väntat på?

Pass 3 13.30-14.30

Äntligen en strategi för gods – men vad innebär det?

Pass 4 15.00-15.40

Teknikutveckling och e-handel.  Hur säkrar vi en klok miljöutveckling?

Pass 5 (gemensamt), 15:50-16:30: Paneldiskussion - Så blir klimatomställningen en guldgruva för landsbygden 

För att Jönköpings läns vision om att vara ett Plusenergilän ska bli verklighet måste hela länet med. I det offentliga samtalet låter det ofta som att lands- och glesbygd dras med utmaningar och ligger efter i hållbarhetsarbetet. Men är det egentligen landsbygden som erbjuder unika värden och affärsmöjligheter i klimatomställningens spår? I ett panelsamtal lett av moderator Jakob Lagercrantz diskuterar vi hur klimatomställningen blir en guldgruva för landsbygden, i Sverige och inte minst i Jönköpings län.

Om paneldeltagarna*

Helena Jonsson är landshövding i Jönköpings län och ordförande i Klimatrådet, som tagit fram visionen om ett Plusenergilän. Helena är väl insatt i landsbygdsfrågor, hon är utbildad lantmästare och var mellan 2011 och 2017 förbundsordförande för LRF. 2013 utsågs hon till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings Län. Kristina leder det regionala utvecklingsarbetet i frågor som rör länets attraktivitet, näringslivsutveckling, kunskap och innovation. Hennes tidigare tjänst som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen innebar ett brett arbete för att driva en hållbar utveckling och skapa tillväxt inom de gröna näringarna i Västra Götalandsregionen.

Bernt-Arne Winberg, VD för Hagagruppen, ett möbelföretag som bestämt sig för att ta sitt hållbarhetsarbete på allvar, både i lokalsamhället och i leverantörsleden. Som globalt företag med placering i Bottnaryd kan BA ge inblickar i de utmaningar och möjligheter det innebär att driva företag utanför storstaden, till exempel i fråga om arbetskraftsförsörjning och kombinationen affärs- och hållbarhetsnytta.

Mikaela Backman, filosofie doktor i nationalekonomi (disputerade 2013) och universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Mikaela forskar om förutsättningar för entreprenörskap, utveckling, tillväxt och konkurrenskraft för företag där kompetensförsörjning och förnyelse är väsentliga faktorer.

*Fler paneldeltagare tillkommer.

Här anmäler du dig till Plusenergiforum(Extern länk).