Pressklipp

Den tidning som oftast skriver om Värnamo folkhögskola är Värnamo Nyheter, som numera även finns på webben. Där kan du söka artiklar om vår skola. Dt finns även en lokal nättidning ( Värnamo.nu) , som till och från skriver om skolan.