Fritidsledarutbildning

Låglandsvandring på Stora Mosse
Låglandsvandring på Stora MosseVinterfjällövningForspaddling

Fritidsledarutbildningen passar dig som i ditt framtida yrke vill arbeta med människor och fritid. Kursen innehåller en variation av teoretiska och praktiska moment, som bidrar till att utveckla din ledarförmåga och yrkeskompetens. Hos oss har du möjlighet att själv profilera din utbildning med hjälp av valbara kurser inom exempelvis friskvård, estetisk verksamhet och ledarskap.

Vad gör fritidsledaren?

Fritidsledare arbetar med att skapa möjligheter för människor att få ha meningsfull fritid. Fritidsledaren möjliggör relationer till och mellan människor och stödjer deras identitetsutveckling.
I yrket ingår även att arbeta med demokrati och inflytandefrågor.


Fritidsledarskolorna gör årligen en undersökning för att ta
reda på var de utbildade fritidsledarna tar vägen efter avslutad utbildning. 2013 års studie visade att 91 procent av
de studerande hade sysselsättning sex månader efter examen.
Övervägande delen av de studerande som erhöll utbildningsbevis har en för utbildningen relevant tjänst och
tillsvidareanställning.

Innehåll

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning förlagd
till folkhögskolan. Folkhögskolans frihet och arbetssätt
ger dig många möjligheter, både i utbildningen och inför
framtiden.

Följande studieområden ingår i utbildningen

  • Människans växande och livsvillkor
  • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Fritidsarbetets metodik
  • Fritiden som forskningsfält
  • Lokal utbildningsprofil

I de teoretiska momenten läser du ämnen som fritidskunskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi och projektledarskap. Under den sista terminen på utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i ett ämne relaterat till människors fritid.

Den praktiska delen består bland annat av projektarbete,
låglandsvandring, vinterfjällutbildning, kanothajk, fjällvandring segling samt studieresa utomlands. Ledarskap i och genom idrott och friluftsliv utgör en viktig del av utbildningen.

Valbara och övriga kurser

Alla fritidsledarutbildningar på folkhögskolor har samma övergripande kursplan. Varje skola har sedan en lokal profil.
Vi har valt att ha ett flertal valbara kurser, samt idrott och friskvård som vår profil. I utbildningen ingår även estetiska moment, exempelvis konst och form, textila tekniker och musik.

Praktik

I utbildningen ingår tolv veckors praktik fördelad på tre
praktikperioder.

  • Den första praktikperioden genomförs i öppen ungdomsverksamhet.
  • Den andra praktikperioden i social- eller i omsorgsverksamhet.
  • Den tredje praktikperioden väljer du själv vad du vill fördjupa dig i. Du har även möjlighet att förlägga praktiken utomlands.