Profil: Omsorg teater

bas teater
Deltagarna utformar själva pjäserna

I profilen teater samlas kursdeltagare på Baskursen som älskar att spela teater inför publik.

 En eftermiddag i veckan arbetar vi med en teaterpedagog. Vi har föreställningar och ibland åker vi på turné.

Innehåll

Teater, svenska, matematik, datorträning och skapande verksamhet.